زندگی را برای هم ، هر روز ، شیرینتر از پیش سازیم . حکیم ارد بزرگ

پرستاری از مادر و پدر، زیباترین و پر ارزشترین زمان زندگی است . حکیم ارد بزرگ

کسی که چند آرزوی درهم برهم دارد، به هیچ کدام از آنها نمی رسد ، مگر آنکه با ارزشترین آنها را برگزیند، و آن را آرمان نهایی خویش سازد. حکیم ارد بزرگ (استاد حکمت و فلسفه)

کمر راه هم ، در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . حکیم ارد بزرگ

کوشش بی پایان برای رسیدن به یک آرمان پاک ، از آدمی ، چهره ماندگار می سازد . حکیم ارد بزرگ

برخیز!...  راه های تازه ، در آرزوی رسیدن قدم های ما هستند . حکیم ارد بزرگ (برترین متفکر جهان)

گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است، این ساختار به آن پویایی بخشیده، و برآیندی شگرف در پی داشته است . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

مردمان توانمند ، در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم ، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن ، در حال پیکارند .  حکیم ارد بزرگ (پدر فلسفه نوین)

مردمی که نگاه میهنی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند .  حکیم ارد بزرگ

مهم نیست تا چه اندازه رشد کرده ایم ، مهم این است که ، از آرمان هایمان دور نشده باشیم . حکیم ارد بزرگ

میان گام نخست و آرمان ، بازه ای نیست، آنچه داریم ، اندازه نیروی کنونی ماست . حکيم ارد بزرگ

میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند .  حکیم ارد بزرگ

همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش، توان آدمی را پایانی نیست . حکیم ارد بزرگ

هنگام گام برداشتن به سوی آرمان های بزرگ ، تنها به توانایی های خود اندیشه کن . حکیم ارد بزرگ

هنگامی که آرمان خویش را بیابیم، خود به خود، نا امیدی ها کنار می روند. حکیم ارد بزرگ

هیچ آرزویی ، بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .  حکیم ارد بزرگ

هیچ فرازی ، در برابر آدم های پاکباخته ، توان ایستادگی ندارد .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

هیچ کس و هیچ چیز ، نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

به جای آنکه به دنبال انسان سازی باشیم، یاد بگیریم چگونه مهربانانه با دیگران رفتار کنیم . حکیم ارد بزرگ

به هنگام گرفتاری ، پند از بزرگان و خردمندان بگیریم ، نه رمالان و جادوگران.  حکیم ارد بزرگ

بیچاره آدمی که ، راه درست زندگی خویش را از نادان می پرسد. حکیم ارد بزرگ

بیشتر سخنانی که به پادشاهان گذشته نسبت می دهند، دروغ و بی پایه و اساس است. حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

بینشی که همه چیز را خوب و یا بد می پندارد، درست نیست. باید ترازوی خرد و اندیشه را ، همواره در زندگی به کار گرفت . حکیم ارد بزرگ

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگوییم : اینبار ، کار ناتمام را به پایان می رسانم .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

هیچگاه آرزوهای جوانان را ، خوار و کوچک مپندارید .   حکیم ارد بزرگ

یادآوری آرمان ها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگ

کاشتن تخم غم ، تباهی زندگی را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ (پدر فلسفه نوین)

کسی که دوران شادمانی اش را ، با خاکستر غم و اندوه نابود می کند ، بیماری بیش نیست . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

از خاطرات تلخ ، راه و دری بسوی خوشبختی بسازیم . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

شب زندگی ، برای خردمند ، همچون روز روشن است .  حکیم ارد بزرگ

اگر پرواز را باور کنی ، پر و بال خواهی گرفت .  حکیم ارد بزرگ

امید به بهروزی و رشد را از خویش دریغ نکنید . حکیم ارد بزرگ (برترین متفکر جهان)

تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند. حکیم ارد بزرگ

هیچ توانایی ، هنر و تحصیلاتی ، موجب نمی شود ، به آدمی که هنوز به مرز چهل سالگی نرسیده است ، استاد بگوییم  . باید ارزش واژه ها را بدانیم و آنها را قربانی درک پایین خود نکنیم . آدمی که هنوز به چهل سالگی نرسیده ، نمی تواند بینش و نگاهی درست به گیتی و آدمیان داشته باشد . استاد ، تنها متخصص در یک رشته نیست ، استاد کسی است که به ماهیت و بینش ، فرای تخصص خود ، دست یافته است . حکیم ارد بزرگ

یک آموزگار خام می تواند ، شاگردان خویش را برای همه زندگی ، سرگردان کند .  حکیم ارد بزرگ

کارآفرینی را یک ارزش راستین بدانیم ، تا تهی دستی از میان برود .  حکیم ارد بزرگ

کدام سرزمین بدون کارآفرینی و کار ، از دامان بزهکاری و سختی ، رهایی یافته است ؟ .  حکیم ارد بزرگ (استاد حکمت و فلسفه)

کشورهای زیاده خواه ، پیشتازی خویش را ، در نا امنی و پلشتی سرزمین های دیگر می بینند .  حکیم ارد بزرگ

مشاور نباید سود روشنی ، در راهی که نشان می دهد ، داشته باشد . حکیم ارد بزرگ

مشاوری که دوستان فراوان دارد ، تکیه گاه خوبی نیست ، او گرفتار است و اندیشه اش ، آزاد نیست . حکیم ارد بزرگ (پدر فلسفه نوین)

آدمهای ناتوان ، شهرت را بد می شمارند. حکیم ارد بزرگ

هیچ زمستانی توان فسردن خون آدمهای فداکار و با شرف را ندارد. حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

آدمهای ناتوان ، همواره می نالند و به زمین و زمان دشنام می دهند. حکیم ارد بزرگ

مردم با فداکاری ، خوشبختی را به یکدیگر هدیه می دهند . حکیم ارد بزرگ

مردم منظم، سرزمینی آباد ، شاد و زیبا دارند. حکیم ارد بزرگ

مردمی که نظم ندارند گرفتار هرج و مرج ، نا امنی و فساد می شوند. حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند، به اشک به دنبالش خواهد دوید.  حکیم ارد بزرگ

مهر خویش را ، از همسایگان دریغ نکنیم . حکيم ارد بزرگ

آدمیان تنها با مهر ، به یکدیگر گره می خورند. حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

آنکه مهربان نیست ، بیمار است. حکیم ارد بزرگ (برترین متفکر جهان)

میدان پیمان های گسسته، همچون مردابی دهشتناک است، که باید از آن گریخت .  حکیم ارد بزرگ

میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد، مگر دیدار پدر و مادر.  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

نا امیدی و افسردگی ، تنها بن بست زندگیست .  حکیم ارد بزرگ


برچسب‌ها: جمله های بزرگان, جملات حکیمانه, سخنان حکیمانه, سخنان حکیمانه بزرگان, سخن فلسفی
+ نوشته شده توسط شهرناز میران در دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ و ساعت 5:22 |
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 1
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 2
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 3
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 4
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 5
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 6
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 7
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 8
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 9
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 10
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 11
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 12
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 13
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 14
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 15
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 16
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 17
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 18
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 19
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 20


جملات زیبا / 17
جملات زیبا / 16
جملات زیبا / 15
جملات زیبا / 14
جملات زیبا / 13
جملات زیبا / 12
جملات زیبا / 11
جملات زیبا / 10
جملات زیبا / 9
جملات زیبا / 8
جملات زیبا / 7
جملات زیبا / 6
جملات زیبا / 5
جملات زیبا / 4
جملات زیبا / 3
جملات زیبا / 2
جملات زیبا / 1
http://s5.picofile.com/file/8111974818/miss_A_17_head.jpg


سخنان جنجالی حکیم ارد بزرگ
کتاب سرخ + دانلود
1- فرگرد مهربانی
2- فرگرد شادی
3- فرگرد آزادی
4- فرگرد میهن
5- فرگرد ایران
6- فرگرد دلدادگی
7- فرگرد امید
8- فرگرد راستی و ناراستی
9- فرگرد آرمان
10- فرگرد رنج
11- فرگرد گیتی
12- فرگرد مردان و زنان کهن
13- فرگرد بستگان
14- فرگرد فرمانروا و سرپرست
15- فرگرد دیوان سالاری
16- فرگرد ریشه
17- فرگرد کار و کارآفرینی
18- فرگرد ستیز و نادانی
19- فرگرد هنجار
20- فرگرد کوهستان و فروتنی
21- فرگرد فر و بزرگی
22- فرگرد زندگی
23- فرگرد زیستگاه
24- فرگرد خرد
25- فرگرد آغاز
26- فرگرد اُرُد
27- فرگرد پیروزی و شکست
28- فرگرد نقد و ارزیابی
29- فرگرد گروه
30- فرگرد روان و خویش
31- فرگرد رسانه
32- فرگرد سخن و اندرز
33- فرگرد توانایی و کوشش
34- فرگرد غم
زندگینامه حکیم ارد بزرگ


برچسب‌ها: سخنان بزرگان, جملات فلسفي, نامه سرخ, سخن بزرگان, سخنان زیبا
+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ و ساعت 3:38 |
آیا از حکیم ارد بزرگ مهربانتر سراغ دارید ؟

کسی که می گوید : گیتی را در مهربانی می بینم

کسی که زیبایی را در مهربانی می داند 

کسی که می فرماید : هیچ دری پیش روی مهربانان بسته نخواهد ...

حکیم ارد بزرگ ماندگارترين نوا را آهنگ مهربانی می داند .

http://s5.picofile.com/file/8111974818/miss_A_17_head.jpg

از درون اندیشه های این مرد بزرگ حکمت اردیسم جوشید و امروز هزاران هزار خواستار در سرتاسر گیتی دارد .

او می گوید : شادی کجاست ؟ و پاسخ می دهد : جایی که همه ارزشمند هستند .

حکیم ارد بزرگ یک میهن پرست تمام عیار هم هست

او می گوید : ایران بهشت ماست . ایران تنها بهانه بودن است .

احمد شاه مسعود چند ماه پیش از کشته شدنش می گوید : هنگامی که نوشته های ارد دانا را می خوانم می بینم آرزو هایم را نوشته است .

حکیم ارد بزرگ شخصیت ممتاز و دوستداشتنی عصر حاضر است . جملات قصار او امروز ره توشه میلیونها ایرانی عاشق اوست . کافیست یکی از جملات کتاب سرخ را در جستجوگر سرچ کنید آنگاه است که هزاران هزار سایت و وبلاگ دیدگان شما را مات و مبهوت می کنند .

در این میان آدم های زشت کردار و تیره اندیش هم کم نیستند که این شخصیت والا را مورد اهانت و توهین قرار می دهند . پان ترک های وابسته صهیونیزم و سایت وابسته به بهائیت ویکی پدیا و  حزب ورشکسته وطن افغانستان و همچنین پشتونهای تندرو نزدیک به طالبان عمده ترین دشمنان حکیم ارد بزرگ هستند .

نزدیکترین دوستداران حکیم ارد بزرگ بجز ایرانیان ، مردم تاجیک افغانستان و تاجیکستان ، دری زبانان افغانستان و آسیای میانه و همچنین برخی از دولتمردان کشورهای افغانستان ، پاکستان و تاجیکستان می باشند .

در سایت رسمی ائتلاف ملی افغانستان به رهبری دکتر عبدالله عبدالله از نزدیکترین یاران شهید احمدشاه مسعود و وزیر امورخارجه پیشین افغانستان می خوانیم :

دوستی احمد شاه مسعود و حکیم ارد بزرگ

[ در مورد دوستی حکیم ارد بزرگ که بزرگترین فیلسوف و حکیم زنده ایران است با احمدشاه مسعود خیلی نوشته اند و قضاوتهای گوناگون داشته اند عده ایی در افغانستان می گویند احمدشاه مسعود در روزهای تنهایی و سختی پس از حمله طالبان که با سقوط کابل و از دست رفتن بخش زیادی از کشور همراه بود مورد حمایت معنوی ارد بزرگ قرار گرفت و حکیم هدایایی برای او فرستاد که شرح آن در صدها سایت آمده است

http://s1.picofile.com/file/7671091505/etelaf_melli_com.jpg

و مخالفین همانند احزاب کمونیستی نیمه جان فعلی افغانستان و همچنین پشتون های تند روی مورد حمایت پاکستان و امارات متحده عربی که مخالف تاجیک ها و زبان دری و فارسی هم هستند دوستی این دو را نوعی حمایت دولت ایران از جنبش شمال و شخص احمدشاه مسعود دانسته اند .

بهرشکل دوستی نخبگان ایران و افغانستان از دیرباز بوده و هم اکنون نیز هست و کشورهای دشمن ، همانند کشورهای عربی و انگلیس نمی توانند این رابطه را مخدوش و زشت نمایند .]

با این متن کوتاه امیدوارم توانسته باشم قدم کوچکی در معرفی این مرد یگانه و بزرگ برداشته باشم .برچسب‌ها: حکیم ارد بزرگ, احمدشاه مسعود, HAKIM OROD BOZORG, پدر حکمت اردیسم, HEKMAT ORODISM
+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 16:8 |

کسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند . سقراطيک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد . ژاک دوالمردي که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسيده است آرام و قرار ندارد. هربرت اسپنسرفکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند. کارلايلمشکلات بهره‌وري، ناشي از عملکرد بد کارکنان نيست بلکه ناشي از عملکرد بد مديريت است. دمينگکاش گوش به تجربه ها بسپاريم آموختن تجربه ها مانع از رسيدن به خواري و زبوني است. حکيم ارد بزرگميان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآيي (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پيتر دراکرزياد کار کردن مهم نيست، درست کار کردن مهم است. پاره تو«تجربه» يک معلم سخت‌گير است: اول امتحان مي‌کند، بعد درس مي‌دهد. ورنون لاوبراي آن کس که ايمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد. رابينزمانند کودکان، فضول و کنجکاو باشيد . افراد کنجکاو هرگز کسل نمي شوند ، و در نظرآنها زندگي ، مطالعه پايان ناپذير خوشي هاست. آنتوني رابينزامنيت ديگران بخشي از امنيت و رفاه ماست . حکيم ارد بزرگزندگي با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحي بزرگي است . باربارا دي آنجليساراده بهترين راهنماي طبيعت است. اسمايلزنقد و ارزيابي بي کينه ، پاداشي است که ارزش آن را بايد دانست . حکيم ارد بزرگاتلاف وقت ، خودکشي واقعي است. يونگزيبائي که با فضيلت توام نباشد، گل بي عطر وبوئي را ماند. ويکتورهوگوبا رسيدن به نقطه هدف ، هدف ديگري آغاز مي شود. جان ديوئيسرفرازي کشور بزرگترين خواست همگاني ست . حکيم ارد بزرگآنانکه گذشته را به خاطر نمي آورند محکوم به تکرار آنند . سانتايانابزرگي و تنها ، و آبي و در اوج . آسماني انگار . آندرومدابدانديش نخستين و آخرين مردار کردار خويش است . حکيم ارد بزرگدنيا از آن کساني است که حرارت و انرژي دارند. ناپلئونبشريت به ظاهر نيست ، به باطن است. تولستويمردانگي تنها به مرد بودن نيست ؛ به همت و گذشت است. هگلنزديکي به آدمهاي بي خردي که هميشه در زندگيشان اشتباه مي کنند تاواني دهشتناک دارد و اگر اين رويداد رخ داد سرد و سخت باشيد همچون کوه ، که مار به دور گردنتان چنبره زده است . حکيم ارد بزرگتواضع بيجا ، آخرين حد تکبر است. لابرويرهمه خوبند اما نه براي همه کار . مثل اسپانيائيآنکه مدام از کمبودها و ناراستي هاي زندگي خويش سخن مي گويد دوست خوبي براي تو نخواهد بود . حکيم ارد بزرگبراي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد. پلوتارکمرد بزرگ برخود سخت مي گيرد و مردکوچک به ديگران. کنفوسيوسنگاه ما به سختي هاي زندگي بايد همانند نگاه به انبار پر از مهمات باشد . اين انبار هر چه بزرگتر و افزونتر باشد نيرو و توان بيشتري خواهيم داشت . حکيم ارد بزرگهر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر مي رسد. کارلايلکجا دلبري زيباتر از "ايران" سراغ داريد ؟ معشوقي که هزاران هزار پيکر عاشق در زير پايش ، تن به خاک کشيده اند . حکيم ارد بزرگمحبت را فراموش نکنيدو آن را ناچيز نشماريد. افلاطونارتباطات نه تنها جوهره حيات انساني است بلکه مايملک حياتي زندگي اوست. جان پيسنوروز ايرانيان ، فرخنده جشن زمين و آدميان است و چه روزي زيباتر از اين ؟ . حکيم ارد بزرگبدون دانستن اينکه کيستم وچرا اينجا هستم ، زندگي ناممکن است. تولستويجشن هاي پياپي ميهني نرم خويي و دوستي را در بين مردم زياد مي کند . حکيم ارد بزرگخدايا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است. گوتهروح انساني ، واقعاٌ تسخير ناپذير است. آنتوني رابينزاهل بازار ، پرواز نمي کنند و پرنده هم نمي بينند . حکيم ارد بزرگآن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامي ظهور مي کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزيم. اين عشق برتر تنها هنگامي خود را نشان مي دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزيم سپس تمامي سلول هاي بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزيد.اين همان عشقي است که در ايثار و از خودگذشتگي نهفته است . باربارا دي آنجليسهرکس مرتکب اشتباهي نشده ، اکتشافي هم نکرده است. گاليلهبا خرد ، به سرچشمه ها بيانديش . آدمي گاهي سرآغاز را اشتباه مي گيرد ، برسان زماني که رودها را سر چشمه  درياها مي نامد ، حال آنکه ابرها از درياها برمي خيزند و  رودها و چشمه ها را لبريز مي کنند . ارد بزرگآينده ها بنظر بزرگ جلوه ميکنند ولي وقتيکه گذشتند مي فهميم که ناچيز بوده اند. مترلينگتجربه درسي است گرانبها که ارزش آن ازکليه دروس مهم اساتيد عاليقدر بالاتر است. سيسرونسياسيون وقتي دشمن يک خواسته پايدار مردمي هستند ، بهترين گزينه ايي که براي نابودي آن اجرا مي کنند اين است که : پيشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست همگاني را با آفاتي که ساخته اند آزاد مي سازند . ارد بزرگانسان هيچوقت بيشتر ازآن موقع خو را گول نميزند که خيال ميکند ديگرانرا فريب داده است. لارشفوکوانسان درهرکار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد. مثل فرانسويپيامد دانايي ، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است . حکيم ارد بزرگآنکه تندرستي دارد اميد دارد و آنکه اميد دارد همه چيز دارد. مثل عربينمي گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را به آتش هيجان ها نسوزان. مثل انگليسيمرديکه کوه را ازميان برداشت کسي بود که شروع به برداشتن سنگريزه هاکرد. مثل چينيکارآفريني را ، يک ارزش راستين بدانيم تا تهي دستي از ميان رود . حکيم ارد بزرگمقصود واقعي از داشتن هدف آن است که ضمن تعقيب هدف، شخصيت شما به عنوان يک فرد انساني نيز ساخته شود . پاداش واقعي شما شخصيتي است که به عنوان يک انسان ، پيدا مي کنيد. آنتوني رابينزهر گاه زندگي با عشق و شور را بر مي گزينيد زندگي نيز عشق و شور خود را براي شما بر خواهد گزيد . باربارا دي آنجليسگروه ، توان افزون آدميان است . حکيم ارد بزرگاگر بزرگي و عظمت را آرزو ميکني آنرا فراموش کن و دنبال حقيقت برو آنگاه بهر دو خواهي رسيد هم حقيقت و هم عظمت.... سنگااشخاص عاقل وبا اخلاق هرگز کلامي برزبان نمي آورند که احساسات ديگران را جريحه دار سازند. اسمايلزبسياري از جنگها و آوردهاي مردمي از روي نبود شناخت و آگاهي آنها نسبت به يکديگر بوده است . حکيم ارد بزرگاشتباه را تصحيح نکردن خود اشتباه ديگريست. کنفوسيوسهر چه بيشتر بربار حافظه بيفزائيد حافظه تان قويتر ميگردد و هرچه بيشتر بآن اعتماد کنيد قابل اعتمادتر ميگردد. توماس دوکوئيننه چندان نرمي کن که برتو دلير شوند ونه چندان درشتي که ا زتو سير گردند. سعديدودماني که بزرگان و ريش سفيدانش خوار باشند ، به پيکره بي جاني ماند که خوراک جانوران ديگر شود . حکيم ارد بزرگشما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستيد. در هر لحظه که بخواهيد مي توانيد آنها را ايجاد کنيد و يا تغيير دهيد. آنتوني رابينزبه گونه اي از عشق و شور خود مراقبت و پاسداري کنيد که گويي گرانبها ترين دارايي شماست . باربارا دي آنجليسآدمياني که انتخابات نيک را بي ارزش مي انگارند و آناني که دانسته در بازي انتخابات نادرست راي مي دهند هر دو به يک اندازه به سرزمين خويش پشت کرده اند . حکيم ارد بزرگاگر سخن چون نقره است ، خاموشي چون زر پر بها ست. لقمان حکيممرد پرهيزکار ، هرگز پارسايي خود را نمي سنجد. پاسکالچطور بر کاخ هاي فرمانروايان گذشته خورده مي گيريم ؟ اين کاخ ها نماد و نگار سرزمين ما در برابر ديگر سرزمينها بوده است . در ارزيابي گذشته ، بايد ديدي فرا داشت . حکيم ارد بزرگاگربه خاموش کردن آتش ميروي، لباس علفي برتن مکن. مثل چينيانسان درهرکار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد. مثل فرانسويفرزندان نيکخو ، براي نگهداري و کمک به پدر و مادر خويش ، بر هم پيشي مي گيرند . حکيم ارد بزرگآنکه بيش ا ز اندازه محتاط است بسيار کم کار انجام ميدهد. شيللربايد از بدي کردن بيشتر بترسيم تا بدي ديدن. ابوالعلاپاکترين نگاه مهرآميز را در چشمان پدر و مادر خويش جستجو کن . حکيم ارد بزرگآنجا که طبيعت توقف مي کند هنر آغاز مي شود. ويل دورانتآن چه هستي ، باش . نيچهاگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ايم  آنگونه باشد که ما مي گويم .   ارد بزرگبرگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسير تاريخ را دگرگون نمى کند. جواهر نعل نهروزندگي مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به ديگر آدميان است . حکيم ارد بزرگبا انديشه آشفته دانش آموختن در گردباد آتش افروختن است . رومارسسزندگي يک هديه است: به ما حق ويژه، فرصت و مسؤوليت مي‌دهد؛ بايد به ازاي آن، چيزي بازگردانيم و آن «خودِ اصلاح‌شده» ماست. توني رابنيزبراي آنکه پرواز کني ، پيکر خويش را به حال خود رها مکن . حکيم ارد بزرگبيشتر مردم به آزادي علاقه چنداني ندارند چون آزادي مستلزم و متضمن مسؤوليت است و بيشتر مردم از مسؤوليت واهمه دارند. زيگموند فرويددر تئوري اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤوليت بدهيد، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند يا نکند. ديويد گاورشادي را به يکديگر هديه دادن شيره نوروز باستاني ايرانيان است . حکيم ارد بزرگمن آمده‌ام که مسؤوليت کارهايي را که کرده‌ام بر عهده بگيرم. من مسؤوليت کاري را که نکرده‌ام، نمي‌پذيرم . اليور نورثهر اندازه فداکاري ما در جنگ زيادتر و دشوارتر باشد ، تاج افتخاري که از آن حاصل مي شود باشکوه تر خواهد بود . روزولت


اميدي به آينده دانايي که چشم به دهان نادان ها دارد نمي رود . حکيم ارد بزرگبايد بخواهيم تا بتوانيم! . رنه دکارتمرغ بهشتي فقط در دستان کسي مي آرامد که در چنگش نگيرد. جان بريارزش نهادن به تنهايي ( براي خودسازي و انديشه ) ، نمايانگر بي ارزشي کار گروهي نيست . حکيم ارد بزرگاراده، يکي از عوامل عمده ايمان است. پاسکالتمايلات خود را ميان دو ديوار محکم « اراده » و « عقل » حبس کنيد. ارسطوبراي رسيدن به کاميابي نبايد از شکست هاي پيشين خيلي ساده بگذريد ، شناخت موشکافانه آنها ، پيشرفت شما را در پي خواهد داشت . حکيم ارد بزرگکسي که به خود اطمينان دارد به تعريف کسي احتياج ندارد. گوستاو لوبوناولين مرحله انجام کار خير، تمايل به آن است. رولند هيلکارآفرين ، زندگي آفرين است پس آفريني جاودانه بر او . حکيم ارد بزرگمسؤوليت دوش به دوش قدرت و لياقت [ظرفيت] حرکت مي‌کند. جوسيا گيلبرت هولاندمردم از هيچ چيز به اندازه مسؤوليت وحشت ندارند؛ با وجود اين هيچ چيز به اندازه مسووليت در دنيا باعث پيشرفت انسان نمي‌شود. فرانک کرينروان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته هاي آدمي است ، اين همان ريشه بالندگي آدمي ست . حکيم ارد بزرگمسؤوليت قبول کن، بگذار هرچه مي‌خواهد پيش بيايد. آنتوني رابينزمي انديشم پس هستم ، هستم چون فکر مي کنم ، و فکر مي کنم چون شک مي کنم . رنه دکارتدر پايان کوچه بن بست زندگي ، بارها و بارها ابله هان را ديدار خواهي کرد . حکيم ارد بزرگبعضي از سخنوران نمي دانند با دستهايشان هنگام صحبت چه کار بکنند . بهتر است جلو دهانشان را بگيرند . متورمن کولنهرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد . سيسروناگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد که همه مي خواهند . زکرياي رازيوقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد . مارسل پيره ووآنکه زندگي بدون رنج و تلاش را برمي گزيند پيشاپيش مرگ خويش را نيز جشن گرفته است . حکيم ارد بزرگتوهين ها مانند سکه تقلبي اند . ما ناگزيريم آنها را بشنويم ، ولي مجبور نيستيم قبولشان کنيم . رسورجنقبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم ، حالا شش فرزند دارم ولي داراي هيچ گونه نظريه اي نيستم . روچستربکار گيري آشنايان در يک گردونه کاري برآيندي جز سرنگوني زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . حکيم ارد بزرگدوست زمان احتياج، دوست حقيقي است. ضرب المثل انگليسيخدايا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است. گوتهگيتي همواره در حال زايش است و پويشي آرام در همه گونه هاي آن در حال پيدايش است . حکيم ارد بزرگنزديک ترين چيزها مرگ و دورترين چيزها آرزوست. سقراطشخصي که امروز زير سايه اي ارميده ، مديون کسي است که مدت ها قبل درختي کاشته . وارن بوفهفراموش نکنيم که ما به سخنان يک طرف دعوا گوش کرده ايم آخر کتابهاي اسماني را خدا نازل کرده . ساميوئل باتلرحافظه گنجينه اي است که بايد در آن سرمايه گذاري کنيم تا بتوانيم کمکي را که به آن نياز داريم از آن دريافت کنيم . روومردان و زنان کهن در راه رسيدن به هدف ، يک آن هم نمي ايستند . حکيم ارد بزرگبا شلاق اراده مي توان اسبي وحشي و سرکش را رام کرد . راسينانسان در هر کار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد . ضرب المثل فرانسويتنها ميهماني را بپذيريد ، که بتوانيد بدرقه اش کنيد . حکيم ارد بزرگانسان محل اشتباه و فراموشکاري است . بنيامين فرانکلينآدم ها فقط در يک چيز مشترکند : متفاوت بودن . رابرت زندبرآزندگان سپاه ياران خويش را تنها در آمدگان و زندگان نمي بينند . حکيم ارد بزرگتمام وعده و نويدهاي دنيا فريبي بيش نيست و بهترين دستور و بهترين دستور زندگاني اين است که اعتماد به نفس داشته باشي و و در پرتوي سعي و مجاهدت خود به مقامي برسي . ميکلانژانسان در عالم چون شبح سرگرداني است که در عبور از اين راه حياتي سايه اي از خود به يادگار نميگذارد . ويکتور هوگوبرآزندگان مست شرآب هزاران ساله پيشينه کشور خويشند سخن آنان جز آهنگ خيزش و رشد نيست . حکيم ارد بزرگانسان در کنار ديگران عاقل تر است تا در کنار خويش . لاروشفوکولدانسان در هر سني که از کار بازماند بهتر است که بعد بي درنگ بميرد . اديسونتنها مادر و پدر خواست هاي فرزند را بي هيچ چشم داشتي بر آورده مي سازند . حکيم ارد بزرگدانش به تنهائي يک قدرت است. فرانسيس بيکنوقتي در زندگي به داشتني هاي خود فکر مي کنيم خود را خوشبخت و زماني که به نداشته مي انديشيم خود را بدبخت حس مي کنيم . پس خوشبختي ما در تصور خود ماست . تناجيوجمع مال ، تحصيل کاميابي ، کسب دانش و شهرت ، هيچکدام با تندرستي برابري نمي کند . براي حفظ تندرستي بايد از هر چيز که براي تندرستي مضر است پرهيز کرد . مخصوصاً از شهوت رواني . شوپنهاورطلوع و غروب عشق ، خود را به وسيله درد تنهايي و جدايي محسوس مي سازد . لابرويرسردمداران براي آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند بايد با امواج درياي آدميان هماهنگ گردند .مهار دريا غير ممکن است کساني که فکر مي کنند مردم را با امکانات خود مهار کرده اند دير يا زود گم مي شوند . حکيم ارد بزرگدر زندگي ثروت حقيقي مهرباني است ، و بينوايي حقيقي خودخواهي . وينهموسيقي؛ صداي خداست. پور سيناخواست فرمانروا بايد هم آهنگ با مردم باشد پيشداري او به نابودي اش مي انجامد . حکيم ارد بزرگبراي پيشرفت سه چيز لازم است: اول پشتکار، دوم پشت کار، سوم پشت کار. لرد آويبوري


+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 15:59 |
ره آورد سفر در درون آدمی ، سوای از خرد و پیشرفت نیست .  حکیم ارد بزرگ

رهایی و آزادی آدمی ، برآیند خرد است و دانایی .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

از دیگران نخواهیم ، رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را ، برایمان بازگویند .  حکیم ارد بزرگ

رسانه بیمار ، افکار عمومی را فراری می دهد . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

شایسته نیست ، گفتاری را بر زبان جاری سازیم که به همبستگی کشور، آسیب می رساند . حکیم ارد بزرگ

شرم بر کسانی که ، داشته های فرهنگی ایران کهن را ، در پای فرهنگ موهوم یونان سر می بُرند .  حکیم ارد بزرگ (پدر فلسفه جدید)

همچون کودکان، مهر خویش را جاری سازیم. حکيم ارد بزرگ

همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .  حکیم ارد بزرگ (پدر فلسفه نوین)

احزاب شایسته می دانند با کجروی و برنامه های دروغین ، خیلی زود نابود می شوند . حکیم ارد بزرگ (برترین متفکر جهان)

احزاب و گروه های سیاسی حداقل دو سال پیش از انتخابات باید نامزدهای خود را به مردم معرفی نمایند تا عموم ، زمان لازم برای ارزیابی رفتارها و برنامه های آنان را داشته باشند . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

فداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست .  حکیم ارد بزرگ

فر میهن ، به جوانان راستین اوست . حکیم ارد بزرگ

کارمندان نابکار، از دزدان و آشوبگران، بیشتر به کشور آسیب می رسانند. حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

کجا دلبری زیباتر از سرزمین ایران سراغ دارید ؟ سرزمینی که هزاران هزار پیکر دلداده ، برای آزادی و شرف آن ، تن به خاک کشیده اند . حکیم ارد بزرگ

کشورهای عربی جنوب ایران ، چه در هنگام جنگ و چه در هنگام صلح ، همواره با ایرانیان در حال جنگ و ستیز بوده اند. حکیم ارد بزرگ

اندیشه عوام ، توان فهم ابعاد بیکران گیتی را ندارد . حکیم ارد بزرگ

آب و هوا ، بر جهان بینی و پبوندهای مردمی اثرگذار است . حکیم ارد بزرگ

دیدن روشنفکران خودفروخته، چندش آورتر از دیدن زنان بدکاره است. حکیم ارد بزرگ

رَد راستی ، رَد خویشتن است. حکیم ارد بزرگ

رسواترین آدمها ، فریبکارانند. حکیم ارد بزرگ

اینترنت ، مهمترین ابزار پیشرفت همه جانبه یک سرزمین است . حکیم ارد بزرگ

خارهای کوچک ، زخم به جان نمی زنند ، بلکه با آن می آمیزند ، برای مقابله با روزهای سخت تر . حکیم ارد بزرگ

دوستی با رنج ها و درد ها ، مانند دوستی با دشمن ستیزه جوست ، باید بر ناراستی ها تاخت ، که این تنها راه ماندگاریست . حکیم ارد بزرگ

رنج ، ما را نیرومندتر می سازد ، اما این هم دلیلی برای دویدن به سوی سختی ها و رنج ها نیست . حکیم ارد بزرگ (پدر فلسفه نوین)

روزهای سخت ، گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند . حکیم ارد بزرگ

غم ، سیاهچال توانایی هاست . حکیم ارد بزرگ

براستی دلدادگی نامیراست. حکيم ارد بزرگ

روزهای سخت گذشتند و رفتند ، امروز هنگامه دیگریست ، امید و شادمانی ، تو را فرا می خواند . حکیم ارد بزرگ

جهان را آغاز و انجامی نیست ، آنچه هست ، دگرگونی در گیتی است . ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم ، دگرگونی که در نهان خود ، پویش و شکوفایی را پیگیری می کند . بروز آینده ما ، بسیار فربه تر از امروز خواهد بود ، ما در درون گیتی ، در حال پرتاب شدن هستیم ، پرتاب به سوی جایی و نمایی که هیچ چیز از آن نمی دانیم ، همان گونه که در کودکی از این جهان هیچ نمی دانستیم . میدان دید ما ، با همه فراخنایی خود ، می تواند همچون شبنمی کوچک باشد بر جهانی بسیار بزرگتر از آنچه ما امروز از گیتی در سر می پرورانیم ، پس ، گیتی بی آغاز و بی پایان است . حکیم ارد بزرگ

ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است .  حکیم ارد بزرگ (برترین متفکر جهان)

آیا ما مهربان هستیم ؟! آنگاه که در هنگامه دیدار این و آن یا رهایی از رنج و سختی، جانداری را سر می بریم ؟! به جای این کارها، درخت بکاریم، نان ببخشاییم و براستی مهربان باشیم. حکیم ارد بزرگ

با کسانی که دستشان به خون دیگران آغشته است ، نمی توان مهربان بود. آنها را باید به قانون سپرد، "ارد" مهربانی را ، همانند بسیاری موارد دیگر ، مطلق نمی داند. حکیم ارد بزرگ

رسیدن به یک زندگی زناشویی خوب ، با ارزش است و مهم نیست که خواستگار ، دختر باشد و یا پسر ... حکیم ارد بزرگ

زاد روز بستگان و دوستان خویش را از یاد نبرید ، دلشان را با درودی شاد و امیدوار سازید ، تا زندگی شان درازتر گردد .  حکیم ارد بزرگ

زندگی رنج و درد نیست ، هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی . حکیم ارد بزرگ

 

 

پدر فلسفه جدید , پدر فلسفه نوین ,متفکر ایرانی , پدر فلسفه جدید , اررود بزرگ , متفکرین ایران , مغز متفکر ایران، مغز متفکر ، مغز متفکر جهان ، مغز متفکر ایرانی ، حکیم ارد بزرگ ، مغز متفکر معاصر ، مغز متفکر حال حاضر ، بزرگترین مغز معاصر ، حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , فیلسوف ایرانی , مغز متفکر معاصر , بزرگترین متفکر ایران , بزرگترین فیلسوف ایرانی , بزرگترین متفکر جهان , بزرگترین متفکر ایرانی , فیلسوف جهانی , اردبزرگ , مجتبی شرکا , مجتبی شرکاء , حکیم اردبزرگ , حکیم اورود بزرگ , بزرگترین فیلسوف جهان , بزرگترین فیلسوف دنیا

 هنگامي که برخواستم از ايران ويرانه اي ساخته بودند و از مردم کشورم بردگاني زبون ، سپاه من نشان بزرگي و رشادت ايرانيان در طول تاريخ بوده است سپاهي که تنها به دنبال حفظ کشور و امنيت آن است . نادر شاه افشارپادشاهي که مردمش از او فروتر بنشينند در فزوني و برتري نيست او در ته چاه کبر و خود بيني فرو افتاده است . حکيم ارد بزرگآز مايه نگراني و تشويش خاطر است . حکيم بزرگمهرارزش يابي هر چيز بستگي به توان خواهي آن دارد . فردريش نيچهامروزه ، انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگي سياسي فرمانروايان است . حکيم ارد بزرگراز جواني من در اين است که هر روز چيز تازه اي ياد مي گيريم . سولونبدست آوردن آنچه را که ما آرزو داريم موفقيت است اما چيزي را که براي بدست آوردنش تلاش نمي کنيم ، خوشبختي است . لوسياگِره هاي که به هزار نامه دادگستري باز نمي شود ، به يک نگاه و يا نداي ريش سفيدي گشاده مي گردد . حکيم ارد بزرگآن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نيوشاتر است ، اميدوارترين کسان است . حکيم بزرگمهرعظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد.بشر را از اين نظر ميتوان دوست داشت که يک مرحله تحول و يک دوره گذرانيست . نيچهآنهايي که از زادگاه خود مي روند تا رشد کنند با سپري شدن روزگار مي فهمند بزرگترين گنج زندگي را از دست داده اند و آن زادگاه و ميهن است . حکيم ارد بزرگوارد عمل شدن بدون برنامه ريزي علت همه شکست هاست . آلکس مک کنزيدانستن کافي نيست،بايد به دانسته ي خود عمل کنيد. ناپلئون هيلتپه‌اي وجود ندارد که داراي سراشيبي نباشد! ضرب‌المثل ولزيبا گريه به دنيا مي آيي اما چنان زندگي کن که با خنده از دنيا بروي . سرنگآنگاه که آزادي فداي ميهن پرستي مي شود و وارون بر اين ميهن پرستي فداي چيزهاي ديگر ، کشور رو به پلشدي مي گراييد و درد . حکيم ارد بزرگيک مسافر خوب از خود هيچ ردي بر جا نمي نهد. لائو تسهعشق ماندگار هرگز بر جاذبه ي جسماني ميان شما و معشوق که همواره در حال تغيير است متکي نيست . باربارا دي آنجليسخودت باش شايد بدترين پندي باشد که به بعضي ها مي توان داد . تام سامسوناگر ما چيزي را مي خواهيم براي آن نيست که دليلي بر آن پيدا کرده ايم بلکه چون آن را مي خواهيم برايش دليل پيدا مي کنيم. شوپنهاورکورش نماد فرمانروايان نيک انديش است و نام او مي ماند ، چرا که از راستي و کمک به آدميان روي برنگرداند . حکيم ارد بزرگآن که پيروي خرد است دل به هوس نمي سپارد . حکيم بزرگمهرما ندرتاً درباره آنچه که داريم فکر مي کنيم ، درحاليکه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم که نداريم . شوپنهاورمن در جهان يک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام ! ناپلئونارزشها و تغييرات آنها به افزايش قدرت آناني که ارزشها را مقرر مي دارند ؛ مربوط مي شوند. ميزان ناباوري ؛ ( ميزان ) (( آزادي انديشهء )) مجاز بياني از افزايش قدرت است. هيچ انگاري آرماني است متعلق به بالاترين درجه ء قدرتمندي روح ؛ و سرشارترين زندگي – گاهي ويرانگر و گاهي ريشخند آميز . فردريش نيچهجوانان زندگي خردمندانه مي خواهند ، کهنسالان بايد آگاهي بخش انديشه هاي آنان باشند نه بازيگران زندگي آنان . حکيم ارد بزرگعلمي که با تقوا و پرهيزگاري همراه نباشد پشيزي ارزش ندارد . لوييبسياري از چيزها در اطرافتان وجود دارند که به کار موفقيت وعملي شدن رويا هاي شما مي آيند، اما متوجه وجود آنها نمي شويد . زيرا هدفهاي خود را به روشني تعريف نکرده ايد و به عبارت ديگربه مغز خود نياموخته ايد که آن چيز ها داراي اهميت هستند . آنتوني رابينزدشمني به آدمي اين زمان را مي دهد که تواناييهاي خويش را باز شناسد . حکيم ارد بزرگهنگامي که عاشق زندگي مي شويد دنيا را درست همچون عشاق از پس ديدگان عشق نظاره خواهيد کرد . ديدن و نگريستن از پس ديدگان عشق به اين معناست که زيبايي را در تمامي چيزهاي اين عالم ببينيد و از راز و رمز و اعجاز هر لحظه به شگفتي و حيرت در آييد و در همه کس و همه چيز به دنبال عشق باشيد . باربارا دي آنجليسعلمي که تو را اصلاح نکند گمراهي است و مالي که تو را سود ندهد وبال است . ضرب المثل چينيبزرگترين ابزار دفاع در برابر دشمنان ، خرد و انديشه است . حکيم ارد بزرگاختراع پول ، قاتل خوشبختي بشر شد . سنگاسخنان سودمند را بايد نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و زمين به روياندن و بار آوردن دانه ها ياري نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه هاي معدود سر دهد و خواهد روييد . لقمانبا ترشرويي به ميان مردم رفتن ، تنها از بيماران ساخته است . حکيم ارد بزرگدر زندگي هرکس طريق راستي و درستي را بپيمايد، زودتر به هدف مي رسد. تولستويدانا انتظار ندارد کارهاي او مورد تمجيد و تحسين قرار گيرد. لائوتسهنم نم باران ، سبب بيداري خاک گشته و آن را شکوفا مي کند ، خرد هم ناگهان پديد نمي آيد زماني بس دراز مي خواهد و رواني تشنه باران . حکيم ارد بزرگطوفان هاي حوادث، اخلاقيات و روحيات انسان را تقويت مي کند. گوتهچاپلوسي هم گوينده و هم شنونده را فاسد مي کند. ديل کارنگيبراي رسيدن به بلنداي بخشندگي بايد از آز وجود خويش بگذري . حکيم ارد بزرگآن که طالب آسايش جان و تن است بايد شکيبا و بردبار باشد ، در دوستي و داد و ستد با مردم کژي و کاستي و فريبکاري نکند . چون گناهي از کسي بيند و بر او دست يابد ببخشد ، و کينه خواه و تيز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد . حکيم بزرگمهربهترين درمان براي قلوب شکسته اين است که دوباره بشکند . سام منتزگردن کشي آدميان ، ريشه در ريزي و خردي ميدان انديشه آنان دارد . حکيم ارد بزرگبه جاي آنکه به تاريکي لعنت بفرستيد ، يک شمع روشن کنيد. کنفوسيوسبردن همه چيز نيست ؛ امّا تلاش براي بردن چرا . وئيس لومبارديمردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند . حکيم ارد بزرگافتادن در گل و لاي ننگ نيست. ننگ در اين است که آنجا بماني. مثل آلمانيچون بخشنده اي با مستحق بخشش و کرم کرد در دل احساس شادي و فرح کند ، و ببالد . اما نيکي کردن به ناسزاوار روا نيست ، چه او هرگز قدر احسان را نمي شناسد و همچنانکه از خار خشک گل نمي رويد ، ارج نهادن به نيکي را نمي داند . اگر از گنگي يا کري چيزي بپرسيم دور نيست که به گونه اي پاسخ گويد ، اما نشدني است که نااهل و ناسزاوار قدر احسان را بشناسد و سپاس گويد . حکيم بزرگمهرگردن کشان خيلي زود برده آدمهاي بد کردار مي گردند . حکيم ارد بزرگهيچ‌کس نمي‌تواند به کارمندان اين دوره انگيزه ببخشد بلکه اين انگيزه مي‌بايست درون خود افراد وجود داشته باشد . هرمن کينهيچ کس جز خود ما مسوول بدبختي ها و يا خوشبختي هاي ما نيست . بودابهترين وسيله دفع دشمنان ، ازدياد دوستان است . بيسمارکنفهمي و ناداني سه نوع است : يکي آنکه انسان هيچ نداند ، دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند ، و سوم آنکه آنچه را نبايد بداند ، بداند . دوکلوسآدمهاي کوچک ، رازهايشان هم کوچک است . حکيم ارد بزرگنيکي و سود خويش را در زيان ديگران مخواه. زرتشتاگر به خطا رفتي، از برگشتن واهمه نداشته باش. کنفوسيوسساختاري که با سرشت آدمي سازگار نباشد توان پايداري ندارد . حکيم ارد بزرگکوشش اولين وظيفه انسان است. گوتهکسي که به کسي حسد مي ورزد، دليل بر آن است که به برتري او اعتراف کرده است. هراس وال پولکوهستان ها هم رامشگاه آزادگان و بي پروايان است و نهيب ماندگاران تاريخ . حکيم ارد بزرگاگر جوان را از عشق منع کنيد ، چنان است که مريض را از کسالتش سرزنش دهيد . دوکلوسيکي از راههاي خوشبختي اين است که نسبت به کوچکترين نعمت ها شکرگزار باشيم . هرشلاگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما مي شد سعي و عمل ديگر معني نداشت . مترلينگموفقيت براي اشخاص کم ظرفيت مقدمه گستاخي است . ضرب المثل ايتاليايييک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده . زيگ زيگلربا بردباري همه چيز در چنگ توست . حکيم ارد بزرگکسي که مي تواند انجام مي دهد و کسي که نمي تواند به ديگران ياد مي دهد . جرج برنارد شاوآنچه سبب امنيت روح مي شود ايمان است . گاروديشما هماني هستيد که فکر مي کنيد . کلمنت استوناگر باور داشته باشي که مي تواني , حتما مي تواني . ناپلئون هيلمردمان توانمند در خواب نيز ، رهسپار جاده پيشرفتند . حکيم ارد بزرگکمي عقل سليم، اندکي اغماض و قدري خوش خلقي داشته باشيد، آن وقت خواهيد ديد در اين دنيا چقدر آسوده و خوشبخت ايد. سامرست مواموقتي جوانتر بودم همه چيز را به خاطر مي‌آوردم، حالا مي‌خواست اتفاق افتاده باشد يا نه! . مارک تواينفزون خواهي براي داشته هاي ما زيانبار است . حکيم ارد بزرگيک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را مي سازد , نه اينکه در انتظار آنها بنشيند . فرانسيس بيکنشجاعت داشته باش تا با حقيقت رو به رو شوي . استونگفتگو با آدميان ترسو ، خواري بدنبال دارد. حکيم ارد بزرگبراي آدم بهانه گير هميشه بهانه وجود دارد . ضرب المثل آلمانيدروغ آيين اربابان و بردگان , و حقيقت خداي انسان هاي آزاد است . ماکسيم گورکيخوش نامي بزرگترين فر و افتخار هر آدمي است . حکيم ارد بزرگيک اراده خم نشونده ، بر همه چيز، حتي بر زمان قالب مي آيد. شاتو بريانزرتشت به وسيله فلسفه خود بشر را از بار سنگين مراسم ظاهري آزاد ساخت و اساس آئينش را بر آموزشهاي اخلاقي نهاد . رابيندرانات تاگورنشاط و خوشدلي ، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود که اطرافيان شما شادي بيشتري را احساس کنند. خوشدلي به معني خوشخيالي و فرار از مشکلات نيست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست . آنتوني رابينزشايد مانند کودکي باشيم که در کنار دريا با سنگ ريزه ها و صدفهاي زيبا بازي مي کند اما غافل ار آنيم که دريايي بس بزرگ و اقيانوسي بي کران در مقابل ديدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار عظيم و شگفت انگيز نهفته است . نيوتنهر پيوستني آگاهي و ميوه اي نو به ارمغان مي آورد . حکيم ارد بزرگدوستي براي خود برگزين که به گاه سختي و درماندگي مددکارت باشد. حکيم بزرگمهروقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد ، فقط به سادگي بگو«همه اش تقصير من بود . جکسون براونآگاهي تنها راه رسيدن به آزادي ست . حکيم ارد بزرگاگر به مهماني گرگ مي رويد ، سگ خود را به همراه ببريد . گوتهوقتي نانوا نان را با دقت و وسواس مي پزد و به دست مشتري ميدهد ، خدا با او در کنار تنور ايستاده است . کريستيان بوبنآناني که چيزي براي گفتن ندارند با لودگي و ريشخند تلاش مي کنند خودي نشان دهند . حکيم ارد بزرگمن بين ديوانگي و مست فرقي نمي بينم جزاينکه ديوانگي مدت طولانيتري دارد . سه نه ک

 

فرمانروا انديشه خويش را درگير رخدادهاي کوچک نمي کند . حکيم ارد بزرگسياست بازان بدانند که فرمانروا هميشه به مردم بدهکار است . حکيم ارد بزرگسردمداران ناشايست ترسشان از ناکارآمديشان نيست ، دوري از فرمانروايي آنها را مي ترساند ! . حکيم ارد بزرگفرمانروايان نيرومند ، رايزناني باهوش و کارآمد در کنار خود دارند . حکيم ارد بزرگبيچاره مردمي که فرمانروايانش رايزن ! ، و رايزنانشان فرمانروا هستند . حکيم ارد بزرگفرمانرواي اندرزگو شايسته فرمانرواي نيست تنها آناني شايسته اند که اهل کارند . حکيم ارد بزرگهمواره سودجويان خود را نگهبانان راستين فرمانروا مي دانند . حال آنکه فرمانرواي پاکزاد ، به شمار مردم خويش پاسبان دارد . حکيم ارد بزرگبيچاره مردمي که فرمانروايانشان ، شاگردان رسانه ها باشند . حکيم ارد بزرگفرمانرواي شايسته به فکر انتقام از مردم خويش نيست . حکيم ارد بزرگفرمانروايان هيچگاه نبايد از بار کاري که بر دوش گرفته اند شانه خالي کنند اگر هم اشتباهي رخ نموده با دليري آن را بازگويند . حکيم ارد بزرگفرمانروايي که نتواند جلوي بيداد بزهکاران و چپاولگران را بگيرد شايستگي گرداندن کشور را ندارد . حکيم ارد بزرگفرمانروا در برکناري کارمند نابکار زماني را نبايد از دست دهد چون سياهي کار بزهکار در ديد مردم خيلي زود دامن او را نيز خواهد گرفت . حکيم ارد بزرگپشتکار گوهر مردان و زنان فرهمند است . حکيم ارد بزرگبرآزندگان چشم در دست پر از بذر خويش دارند و آسماني که مهربان است صداي غرش آذرخش و توفان آنها را از راه خويش برنمي گرداند . حکيم ارد بزرگبرآزنده نمي گويد کيست ! او مي گويد چيستي ؟ و از چيستت تو را به آسمانها مي کشاند . حکيم ارد بزرگبرآزندگان شادي را از بوته آتشدان پر اشک ، بيرون خواهند کشيد . حکيم ارد بزرگدارايي برآزندگان ، دلي سرشار از اميد است به پهنه و گستره آسمانها . حکيم ارد بزرگکمر راه هم در برابر آرمان خواهي برآزندگان خواهد شکست . حکيم ارد بزرگبرآزندگان و ترس از نيستي؟! آرمان آنها نيستي براي هستي ميهن است. حکيم ارد بزرگکجاست سينه کش کوهستان سرد و بلندي که گامهاي برآزندگان را بر تن خويش به يادگار نداشته باشد ؟ . حکيم ارد بزرگبرآزندگان دستي و دامني براي کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟... حکيم ارد بزرگويرانه کاخ هاي برآزندگان هم ، هزاران گهواره اميد بر بستر خويش دارد . حکيم ارد بزرگميهن پرستي هنر برآزندگان نيست که آرمان آنان است . حکيم ارد بزرگپرستاري از مادر و پدر زيباترين و پر ارزشترين زمان زندگي ست . حکيم ارد بزرگدر چشم باد ، نغمه هاي دلاويز مادر در گوش کودک بازيگوش شناور است . حکيم ارد بزرگ
 


برچسب‌ها: جمله های بزرگان, جملات حکیمانه, سخنان حکیمانه, سخنان حکیمانه بزرگان, سخن فلسفی
+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 15:59 |


سخن مهر آميز و دلگرم کننده مي تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد . حکيم ارد بزرگمسأله اصلي در دعا اين نيست که براي خواسته‌هايمان از خدا جواب بگيريم بلکه هدف دعا اين است که به‌شکل کامل با خدا يکي شويم‌. اسوالد چمبرزبرآزندگان خواهند ساخت سرآيندگان از پس آن خواهند سرود و زمين آيندگان را بارور مي سازند . حکيم ارد بزرگچه شکاف عظيمي بين شناختن خدا و محبت نسبت به او وجود دارد. پاسکال‌مردبزرگ دير وعده مي دهدو زود انجام مي دهد. کنفوسيوساز گناه نفرت داشته باش نه از گناهکار . گانديسرزميني که اسطوره هاي خويش را فراموش کند به اسطورهاي کشورهاي ديگر دلخوش مي کند فرزندان چنين دودماني بي پناه و آسيب پذيرند . حکيم ارد بزرگهيچ گلي عطر ،رنگ وزيبايي مادر را ندارد. همينگويبر بالاي در علم نوشته شده است که بايد ايمان داشته باشي. ماکس پلانکچه فريست زندگي را آنگاه که : برآزندگان را نشناسي ؟ و در خود بپيچي ؟ . حکيم ارد بزرگانسان براي بر خورداري از شادي بايد خودش را باور کند. توماس پاينهمه عشق بورز، به تعداد کمي اعتماد کن، و به هيچکس بدي نکن. شکسپيرهيچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنيد . حکيم ارد بزرگچنان باش که بتواني به هر کس بگوئي مثل من رفتار کن. کانتبراي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآديبورياسطوره هاي کهن پايه ها و ستونهاي فر و رشد کشورند . حکيم ارد بزرگبرگ در هنگام زوال مي افتدميوه در هنگام کمال مي افتدبنگر که چگونه مي افتي چون برگي زرد و يا سيبي سرخ . کنفوسيوس"آسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد،آزادي خود ماه است که او را پايبند مي کند . رابيندرانات تاگورتجربه نامي است که تمام افراد بر روي اشتباهات خود مي گذارند. اسکاروايلدشکست هاي زندگي ، درهاي پيروزي را مي گشايد و خودپسندي درهاي پيروزي را يکي پس از ديگري مي بندد . حکيم ارد بزرگاگر هدف روح ما يک پارچه شدن باشد ، پيوسته شرايطي را فرا مي خوانيم که براي دستيابي به اين ويژگي بدان نياز داريم.
هرچه بخشهاي بيشتري از وجود خود را پذيرا و مالک شويم ، افراد سالمتر و مناسب تري در زندگي ما پديدار مي گردند. دبي فوردکم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زياد خرج کردن است. ناپلئونانسان عاقل هميشه از بدگويي هايي که از او ميشود استفاده ميکند. ژرژبانهسي شعاع به سوي ميله چرخ تقرب مي جويند
اما تهي ميان آنهاست
که ارابه را به حرکت در مي آورد
کوزه هاي سفالي را با گل مي سازند
اما تهي درون آنهاست
که کاربردشان را تعيين مي کند
خانه، در و پنجره هاي بسيار دارد
اما تهي دورن آن است
که سکونت را ممکن مي سازد
وجود امکانات بسيار مي دهد
اما از طريق نه- وجود است
که از آنها استفاده مي توان کرد. لائو تسهبراي ماندگاري يک گروه ، بايد دلداده و از خود گذشته بود . حکيم ارد بزرگتمامي گناهان ، نهاني صورت مي گيرد.
آن لحظه اي که درک کنيم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شايد رها و آزاد شويم. مهاتما گانديخداوند،روي خطوط کج و معوج، راست و مستقيم مي‌نويسد. برزيليتو ارباب سخناني هستي که نگفته‌اي،ولي حرفهايي که زده‌اي ارباب تو هستند. ضرب‌المثل تازيدعا اتحاد آگاهانه با شعور کيهاني است.
دعا التماس، زاري نيست، بلکه همدلي و يگانگي با خداست. جوليا ستن سيرزکارآفرينان دستان نجات بخشي براي آدميان هستند . حکيم ارد بزرگدر اين جهان عمل کنيد و فقط شنونده باقي بمانيد رساله يعقوبهرچه فکر شما بزرگ باشد به همان اندازه بيشتر به افکار ديگران احترام مي گذاريد. پاسکالانسان هوشمندي که به هوشمندي اش مي نازد، به زنداني مي ماند که به بزرگي زندانش مي بالد. سيمون ديلرهايي و آزادي ، برآيند پرستش خرد است و دانايي . حکيم ارد بزرگذهن شما که آزاد باشد، هميشه براي هر چيزي آماده است و همه چيز را به گشادگي مي پذيرد.
در ذهن يک تازه کار امکانات بسياري هست، اما در ذهن استاد کار، شدني ها اندک اند. شونريو سوزوکيصوفي هيچ خواسته اي براي خود ندارد .
خواسته او همان خواسته خدا است ، از اين رو خواسته او به خواست خدا بر آورده مي شود . جامياگر پرواز را باور کني پرو بال خواهي گرفت . حکيم ارد بزرگاين نظر شخصي من است : شاد بودن مهمترين کاري ست که يک انسان مي تواند انجام دهد!!! . تيرين ليسهاينکه کسي تبهکار اجتماعي باشد مانند اين است که هفت سال با کوشش و سختي در دانشگاه تحصيل کرده باشد اما هيچ چيز نيآموخته باشد!!!. أوله جيمز اوناستادشخص فقط مي تواند آن جنبه هايي را در ديگران بپذيرند که در خود مي پذيرد»
براي پذيرش آن حالت از خودتان که قبلا آن را طرد کرديد ، بايد رحم و عطوفت و درک داشته باشيد.
بايد داراي حس همدردي و همدلي باشيد تا بتوانيد بپذيريد که انسان هستيد و تمامي جنبه هاي بشر را چه خوب و چه بد در خود داريد.
هنگامي که دلتان را به روي خودتان بگشاييد متوجه خواهيد شد که باهمه چيز و همه کس همدرد و همدل هستيد. جيمز بالدريناگر فقط طلب عشق کني آنوقت نابالغ باقي خواهي ماند ، بچه باقي خواهي ماند . تا موقعي که بالغ نشوي و نتواني عشق را نثار کني ، هنوز از بچه گي در نيامده اي ... آچارياآزاده ، انسان گوشه نشين و رها از غم آدميان نيست . آزاده زندگي اش را ، به هم ميهنان خويش ارزاني داشته و براي سرفرازي ميهن کوشش مي کند . حکيم ارد بزرگلحظه اي که به کمال رسيدم و منور شدم ، تمام هستي کامل و منور شد . بوداانسان عاقل هميشه از بدگوييهايي که از او مي‌شود استفاده مي‌کند . ژرژ بانهپندار هاي پاک در دل و روان آزادگان آشيانه دارد . حکيم ارد بزرگاگر براي انجام کاري بزرگ ، زمان نداري .بهتر است بي درنگ آن را به ديگران بسپاري . حکيم فردوسي خردمنداگر به موفقيت خود واقعا ايمان داشته باشيد حتما پيروز خواهيد شد. داويد شوارتزجشن هاي بزرگ انگيزه افزايش باروري و پويايي آدميان مي گردد . حکيم ارد بزرگداشتن پشتکار ، تفاوت ظريف بين شکست و کاميابي است. سارنفتاريخ ، آئينه تمام نماي زندگي بشر است. کانتاگر بهار طبيعت را بيدار مي کند ، نوروز نيز آدميان را دوباره بيدار و شاداب و اميدور مي سازد . حکيم ارد بزرگاگر ما به معايب کوچک خود اعتراف مي کنيم براي آن است که به طرف خود بفهمانيم که از معايب بزرگتري بري هستيم . فنلوندشوارترين کار آنست که وقتي روي زمين يخزده زمين خوردي ، برخيزي و خدا رو شکر کني. لرد باکليآنچه ناگزير و حتمي الوقوع است مرا خشمناک نمي کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است . فردريش نيچهتوان بزم نوروز ، فراتر از نگاه آدميان است . حکيم ارد بزرگپرسش هاي ما افکار ما را مي سازند. رابينزتمدن زندگي نيست ، زندگي ساز است. ويليامزايرانيان هرگاه پُشتکار داشته اند شگفتي ها آفريده اند . حکيم ارد بزرگاگر يک بار ديگر به دنيا مي آمدم بسيار سبک تر گردش مي کردم.
در بهار با پاي برهنه زودتر به راه مي افتادم و در خزان با همان پاها، ديرتر برمي گشتم، بيشتر مي رقصيدم شنگول تر اسب سواري مي کردم و داوودي هاي بيشتري مي چيدم. نادين استيرآينده به کسي تعلق دارد که مي داند چگونه منتظر نشيند. مثل روسيانسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگايستايي وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاري بودن است . حکيم ارد بزرگبخاطر بسپاريم که تنها راه تامين خوشبختي اين نيست که متوقع حقشناسي از ديگران باشيم بلکه خوبيهائيکه به آنها مي کنيم بايد فقط بمنظور تامين مسرت باطن خودمان باشد . ديل کارنگيخوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلرنتيجه گيري زود پس از رخدادهاي مهم زندگي از بي خردي است . حکيم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند . گوتهفکر خوب معمار و آفريننده است . ديل کارنگيبزرگترين اشتباه و چاله زندگي يک زياده خواه ، در آنست که پيش از کسب آمادگي لازم پشت ميز مديريت بنشيند . حکيم ارد بزرگفکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند . هربرت اسپنسرهرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده کنيم که از نيروي بصري استفاده مي کنيم هر کاري انجام پذير است . کارلايل سازش بر روي داشته هاي به يغما رفته امان ، به نام آشتي جويي و دوستي از ناداني و کم خردي ست . حکيم ارد بزرگآدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است . پاسکالدنيا اين قدر بزرگه که هر کسي واسه خودش يه جايي داره پس سعي کنيد به جاي اينکه جاي کسي رو بگيريدجاي خودتون رو پيدا کنيد . چارلي چاپلينهيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد . گوتهآنقدر شکست مي‌خورم تا راه شکست دادن را بياموزم . پطرکارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بيشتر به کشور آسيب مي رسانند. حکيم ارد بزرگپيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنستکه بعداز هر زمين خوردني برخيزي . مهاتما گانديشما ممکن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال کنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد . ولترروز هاي خوش براي کژانديش بسيار کوتاه و روز کيفر بسيار دراز است . حکيم ارد بزرگدر بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند. رنه دکارتمدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتي گرفت، خيلي کثيف مي‌‌شوي و مهم‌تر آنکه خوک ار اين کار لذت مي‌برد . جورج برنارد شاونادان هميشه از آز و فزون خواهي خويش خسته است . حکيم ارد بزرگخدا پنداريست ! اما چه کسي است که اين پندار را بياشامد و نميرد؟ . فردريش نيچهازدواج مثل اجراي نقشه جنگي است که اگر انسان يک مرتبه اشتباه نمايد کارش تمام شده و ديگر جبران آن به هيچ صورت نمي شود . بورنزاگر آغاز زندگي ات با سپيده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوي چراغ و پناهگاهي براي شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سياهي آغاز شد از اميد در خود چراغي بيافروز که پگاه خوشبختي نزديک است. حکيم ارد بزرگفرزانگان سخن نمي گويند، بلکه با استعدادان سخن مي گويند و تهي مغزان بگومگو مي کنند. کونگ تين گانتولد چيزي غير از آغاز مرگ نيست . ادوارد يانکخردمندان تاريخ همچون رشته کوههاي سترگ ، دشتهاي آدميان را نگاهباني مي کنند . حکيم ارد بزرگخير و نبايد همگاني باشد وگرنه ديگر خير نيست زيرا چيزهاي همگاني ارزشي ندارند . فردريش نيچهافرادي هستند که نور چشمي شانس و اقبالند و هر وقت سقوط مي کنند مانند گربه روي دو پا بر زمين مي نشينند . کولتوننگاهداري ساختاري بيمار از ناداني است بايد راهکاري درست براي درمان آن يافت . حکيم ارد بزرگحقيقتي از اين سراغ ندارم که انسان مي تواند با تلاش زندگي خود را متعالي سازد . تورئوجاه طلبي شهوتي است که هرگز فرو نمي نشيند ، بلکه با لذتي که از آن فراهم مي شود پيوسته مشتعل تر و جنون آميز تر مي شود . اتوميدرحالي که مردم براي اشتباه ناکرده هم بايد پوزش بخواهند ! سياستمداران پر اشتباه خود را عاري از هر گونه ايراد مي دانند و براي همين هيچ گاه پوزش نمي خواهند . حکيم ارد بزرگبعضي ها هر کجا مي روند شادي آفرين مي شوند وبعضي ها هر کجا چنين افرادي قدم مي گذارند ، همواره دنباله روشان هستند . ماري تواينتا زنده هستيد دل خود را زنده و شاداب نگهداريد .فرصت براي دلتنگي ومرگ بسيار زياد است . اسکار وايلددر هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد . حکيم ارد بزرگشاداب بودن بالاترين خوبي ها وفضيلتي است که بسياري مي توانند به آن دست پيدا مي کنند و بسياري از نعمت آن يا محروم هستند يا خود را محروم مي کنند . اسکاتيش پروورپدر زندگي وقتي کاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد ، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود . ارسطورايزن کسي است که مي تواند از درون پيچيده ترين مشکلات ، ساده ترين و بهترين راهها را بيابد . حکيم ارد بزرگبزرگترين بدبختي آن است که طاقت کشيدن بار بدبختي را نداشته باشيم . باسپادشاهان مردم دوست برگزيدگان پروردگارند . حکيم بزرگمهرهمسران ، اگر رازهاي زندگي خويش را بيرون نبرند خيلي کمتر به غم جدايي گرفتار آيند . حکيم ارد بزرگآداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودي با يکديگر متحد مي شوند . بارتولافراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند ولي اشخاص ديوانه سعي مي کنند محيط را به رنگ خود در آورند ، به همين جهت تحولات و ترقيات اجتماع به دست ديوانگان بوده است . آندره موراهنجار طبيعي آدمي دوستي و نرم خويي ست اما براي بدست آوردن آن بيشتر زمان زندگي اين جهاني را در ستيز و آورد مي گذراند . حکيم ارد بزرگطوري زندگي کنيد که دائماٌ احساس لذت فراوان کنيد و کمتر دچار رنج شويد . آنتوني رابينزعشق واقعي از روح شما نشات مي گيرد اين نوع از عشق ناب هنگامي که خود را در دل و جان ديگري مي يابيد شکل مي گيرد و پيوند اعجاز گونه اين دو را به جشن و سرور مي نشيند . باربارا دي آنجليسعيب جامعه اين است که همه دلشان مي خواهد آدم مهمي باشندوهيچ کس نمي خواهد فرد مفيدي باشد. چرچيلچه زيبايند آناني که هميشه لبخندي برلب دارند . حکيم ارد بزرگاشخاصي که نمي توانند ديگران را ببخشند، پلهائي را که بايد از آن عبور کنند، خراب مي نمايند . هربرت اسپنسرزندگي بسيار مسحور کننده است فقط بايد با عينک مناسبي به آن نگريست. دومادوست داشتن انسان‌ها به معناي دوست داشتن خود به اندازه ي ديگري است. اسکات پکشايستگان آناني هستند که آفريننده و منجي اند . حکيم ارد بزرگدر دنياکساني موفق مي شوند که به انتظار ديگران ننشينند و همه چيز را از حود بخواهند . شيلرفضيلت انسان در نگهداشتن حدوسط ميان افراط و تفريط است . ارسطوفريبکار و نيرنگ باز هيچ پايگاهي نخواهد داشت آخرين و ترسناکترين درسي که خواهد آموخت تنهايي ست . حکيم ارد بزرگاولين مرحله انجام کار خيرتمايل به آن است . رولند هيلعفو کردن خطا، انتقام ملايمي است. ديل کارنگيحکيم ارد بزرگ :
شواهدي که نمايشگر ماندگاري و جواني نظام سياسي هستند :

1- همبستگي و از خود گذشتگي ملي بين توده
2- همراهي اهل فرهنگ و انديشه با دستگاه اداره کشور
3- بالندگي و پيدايش اهل خرد
4- گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلي
5- مهم بودن رخدادهاي دروني کشور براي مردم
6- رشد سرودهاي حماسي و ملي
7- اميد به آينده نزد توده مردم
8- مردم اداره کنندگان کشور را پيشرو و پاک مي بينند
9- بها دادن به هم ديگر براي اداره کشور بر اساس تواناييها
10- در انديشه جوانان ، قهرمانان زنده و در زمان حال هستند .
11- دلگرمي همگاني نسبت به گذشتن از چالش هاي پيش روي کشور
12- پرهيز جوانان از گوشه نشيني و انزوا
13- همراهي مردم با نخبگان دستگاه فرمانروايي

شواهدي که نمايشگر فروپاشي و پيري نظام سياسي هستند :

1- رشد هزل و جک بين مردم
2- رشد بي تفاوتي بين هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور
3- منزوي شدن خود خواسته اهل خرد
4- سردي همگاني نسبت به رخدادهاي سياسي کشور
5- مهم شدن تحولات برون مرزي براي مردم
6- پناه بردن به غزليات و شعر هاي بي بنياد و سکر آور
7- عدم اميد به آينده نزد توده
8- لکه دار شدن بزرگان و سروران توده ملت ( آنهايي که زماني توانايي بسيج همگاني را داشته اند )
9- رشد طايفه گري در درون سيستمهاي اداري و خصوصي کشور
10- پناه بردن جوانان به ابرمردان تاريخ براي پوشش ضعفهاي زمان خودشان
11- نگاه شک آلود و تيره مردم به رخدادهاي کشور
12- رشد گسترده صوفي منشي
13- سير قهقرايي و دشمني بين نخبگان مورد تاييد ساختار سياسي و توده مردمرمز موفقيت اين است که ياد بگيريم تا از نيروهاي رنج و لذت به نفع خود استفاده کنيم. آنتوني رابينز«عقلانيت باز» آن عقلانيتي است که فراموش نمي‌کند که «يکي» در «چند» است و «چند» در «يکي». ادگارمونآرامش،زن دل‌انگيزي است که در نزديکي دانايي منزل دارد. اپيکارموسدرست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعي ابراز مي کند حال چه از طريق آغوشي گرم ، نگاهي محبت آميز يا رفتاري مهربانه ، به قلمرو بي زمان قلب گام نهاده ايد مهم نيست پيش از آن چه اتفاقي افتاده است . تنها اين مهم است که چه اتفاقي خواهد افتاد . تمامي آن چه براستي اهميت دارد همين لحظه است . تنها اين عشق است که مهم است . باربارا دي آنجليسدرياها نماد فروتني هستند . در نهاد خود کوه هايي بلندتر از خشکي دارند ولي هيچ گاه آن را به رخ ما نمي کشند . حکيم ارد بزرگاگر نتوانيم آزاد زندگي نمائيم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنيم . مهاتما گانديسعادت مثل پروانه اي است که روي برگهاي گل بخواب رفته باشد به مجرد اينکه نزديکش بروي بالهاي خود را باز کرده و در فضا پرواز مي کند. آندره توريهيکي از معجزات عشق اين است که ما از درد هاي آن نيزلذتي احساس مي کنيم . ژان ژاک روسويک بطري آب که تا نيمه داشته باشد،ازنظر يک فرد بدبين خالي وازنظريک فردخوش بين نيمه پراست . جرج برنارد شاوهماي بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه اي به گستره و پهناي کوهستان داشته باشي . حکيم ارد بزرگتمام موفقيت هائي که نصيب بشر شده ، عموما"درسايه تحمل و بردباري بوده است کريستوفر مارلووقتي در کار ما " اگر " نباشد، پيروز خواهيم شد . نلسوناگر هنجارهاي سرزمينها نيرومند باشند انتقام هم گم مي شود . حکيم ارد بزرگاگر قصد رقابت داري، باکسي رقابت کن که از تو برتر و سرترباشد . لوئي آگاسيزلحظه پيروزي براي من از آن جهت شيرين است که پيران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببينم . نادر شاه افشارسربازي که مي ترسد ، جان خود و ديگر سربازان را به خطر مي افکند . حکيم ارد بزرگقدرت اراده و ميل به پيروزي ، موفقيت،‌‌‌‌ سامان دادن به زندگي و تسلط بر آن ، تنها هنگامي در شما بيدار مي شود که بدانيد چه مي خواهيد و باور داشته باشيد که هيچ مشکل و مساله و مانعي نمي تواند جلو شما را بگيرد . آنتوني رابينزيک کلمه محبت آميز مي تواند همه زمستان انسان را گرم کند. ضرب المثل ژاپنيناداني و پستي يک نفر در گذشته ، نمي تواند ميدان انتقام از خاندان او باشد . حکيم ارد بزرگبهتر است انسان کار صحيح انجام دهد تا کار را به روش صحيح انجام دهد. دراکروقتي هدفمان را ازدست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود راچندبرابرکنيم. تواينخوار نمودن هر آيين و نژادي به کوچک شدن خود ما خواهد انجاميد . حکيم ارد بزرگخوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم که در آرزوي آن باشيم. آنتوان چخوفخوشبختي تنها در علم نيست ، بلکه در طريقه استفاده از آن است. اوگاريوتجربه ميوه اي است که آن را نمي چينند مگر پس از گنديدن. ارسطوعظمت نصيب کساني مي شود که دراشتياق رسيدن به هدف هاي عالي مي سوزند. هيلفريبنده هميشه در حال فريب خوردن است . حکيم ارد بزرگاگر بدنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. مارواکلينزاگر ندانيد به کجا مي رويد، چگونه توقع داريد به آن جا برسيد؟ باسيل اس. والشآدمي مي تواند بارها و بارها به شيوه هاي گوناگون قهرمان شود . حکيم ارد بزرگخشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان م يپذيرد. فيثاغورثصاحب همت در پيچ وخم هاي زندگي هيچ گاه با درماندگي روبرو نخواهد شد. ناپلئونغم ، مي تواند از پايمان درآورد و اگر خود ساخته باشيم نيروي سرفرازيمان خواهد شد . حکيم ارد بزرگاگر باور داشته باشي مي تواني ، حتما مي تواني. ناپلئون هيلبهترين چيزها زماني رخ مي دهد که انتظارش را نداري. مارکزسياسيون وقتي دشمن يک خواسته پايدار مردمي هستند ، بهترين گزينه ايي که براي نابودي آن اجرا مي کنند اين است که : پيشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست همگاني را با آفاتي که ساخته اند آزاد مي سازند . حکيم ارد بزرگاحساس شور و هيجان را در خود تقويت کنيد تا هر مشکلي را بصورت فرصتي در نظر آوريد و زندگي خود را با ضرب آهنگي سريعتر پيش ببريد. آنتوني رابينزخواسته مراد از مريد خاموشي و ژرف نگريست ، و خواهش مريد از مراد ، نشان دادن راه پيشرفت . حکيم ارد بزرگديگران را هرآن طور که هستند بپذير. ديل کارنگيکورتر از آناني که نمي خواهند ببينند. آنونيموسبردباري بهترين سپر در روزهاي سخت و ناپايداريست . حکيم ارد بزرگدر اين جهان نياز به دوست داشتن و ستايش شدن بيش از نياز به نان است. مادر ترزاسرزميني که جوانانش داراي افکاري صوفيانه هستند ، بزودي بردگي را نيز تجربه مي کنند . ارد بزرگمن مهمتر از گرفتاري هاي خود هستم. ژوزه فوردر پشت هيچ در بسته اي ننشينيد تا روزي باز شود . راه کار ديگري جستجو کنيد و اگر نيافتيد همان در را بشکنيد . حکيم ارد بزرگهرگز وقتت راباکسي که حاضر نيست وقتش را باتو بگذراند ، نگذران. مارکزانسان بيش از آنکه بتواند بگويد ، بايد ببيند. تورونخستين کسي که در برابرش بايد کُرنش کني خويشتن خويش است . حکيم ارد بزرگاگر پيوسته بگوئيد اتفاقات بدي خواهد افتاد ، شانس پيشگو شدن را پيدا مي کنيد. سينکواگر ياد بگيريد که به مشکلات بخنديد، هميشه چيزي براي خنديدن داريد. کارولبراي کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . حکيم ارد بزرگمال و مکنتي ندارم ، تنها سرمايه من روح شاد من است. هنري ميلرآنچه مردم رادانشمند مي کند،مطالبي نيست که مي خوانندبلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. فرانسيس بيکننگاه درون و برون ما ، از خويشتن خويش آغاز و بدان خواهد انجاميد . حکيم ارد بزرگآنکه مي تواند ، انجام مي دهد،آنکه نمي تواند انتقاد مي کند. برنادشاومديري که تنها به سود مي انديشد، مانند تنيس بازي است که به جاي توپ ، چشم بر تابلو امتيازها دوخته است. ايچک آديزسيک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد . سقراطوارونگي آدميان و جانوران در پويايي انديشه و دانش است ولي آدمي هر دم مي تواند به رفتار و خوي بسيار بربرگونه دست يابد و دست به هر بزهي بزند که پليدترين جانوران هم در بايسته ترين هنگامه از انجام آن مي پرهيزند . حکيم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند. گوتهبيش از حد لازم مهربان باش . جکسون بروانسامانه همه گير هستي با آنکه يکنواخت پنداشته مي شود ولي رو به پويش و پيشرفت است . گردش آرام هستي نبايد ما را فريب دهد ، ما بخشي از يک برنامه بزرگ و پيشخواسته در کيهان هستيم که پيشرفت را در نهاد خود دارد . حکيم ارد بزرگافسوس که جوان نمي داند وپير نمي تواند. محمد حجازيچاپلوسي هم گوينده و هم شنونده رافاسد مي کند. ديل کارنگيهم رنگ ديگر کسان شدن ، باور هيچ کدام از بزرگان نبوده است . حکيم ارد بزرگمعني حيات را درزيبائي و قدرت اراده بايد جستجو کرد. ماکسيم گورکيبراي آنکه عمر طولاني باشد، بايد آهسته زندگي کنيم. سيسرونتن پوشي زيباتر از سرشت و گفتار نيکو سراغ ندارم . حکيم ارد بزرگشمشيري عليه مهرباني وجود ندارد. ضرب المثل ژاپنيمرداني که بيشتر از جايگاه و هنجار زنان پشتيباني مي کنند خود بيشتر از ديگران به نهاد زن مي تازند . حکيم ارد بزرگرضايت وجدان تنها پس از انجام وظيفه است. اسمايلزارزش اخلاقي ، بسته به تعداد وظايفي است که انسان انجام مي دهد. مترلينگهر قدر به ديگران احترام بگذاريم ، به ما احترام خواهند گذاشت . حکيم ارد بزرگعشق يعني اراده به توسعه خود با ديگري در جهت ارتقاي رشد دومي. اسکات پکما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پيموده‌ايم مي‌توانيم هدايت کنيم. اسکات پککسي داناست که مي داند هيچ نمي داند. ضرب المثل فلسطينيسعادت ديگران ، بخشي مهم از خوشبختي ماست. رناناگر مي خواهي بزرگ شوي ، از کردار نيک ديگران فراوان ياد کن . حکيم ارد بزرگبا مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي. ژرژ هربرتهنگامي که براي احساس کردن متکي بر تحريکات خارجي مي شويد کنترل زندگي و نيز سرزندگي خود را به دست آن ها مي سپاريد . باربارا دي آنجليسخوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلرنگارنده و سخنگويي که ديگران را کوچک و خوار مي نامد ، خود چيزي براي نمايش و بروز ندارد . حکيم ارد بزرگ

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 15:58 |


روان خود را با خبرها و داده هاي نادرست به بند نکشيم . حکيم ارد بزرگبا تقوي و خوبي ميتوان سعادت آفريد . زنونبراي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد . پلوتارکآنکه همسايه مرگ است از چيزي نمي هراسد . حکيم ارد بزرگزماني‌ که‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نيستم‌ فقر و تنگدستي‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ کنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌. بوسترانسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عميق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسکيوروان مردگان و زندگان در يک ظرف در حال چرخش اند . حکيم ارد بزرگمشکلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باتراکسي که از هيچ چيز کوچکي خوشحال نمي شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيکورآزادي باجي به مردم نيست ! چرا که مال و داشته آنهاست. حکيم ارد بزرگاز اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد. کنفوسيوساطفال بيشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عيب جويي . ژوبربراي آنکه روانت را بپروري ، ابتدا با خود يکي شو . حکيم ارد بزرگآرامش مدام نيز کسل کننده است. گاهي طوفان هم لازم است . فردريش نيچهفقط به نداي کودک درون خويش گوش بسپار نه هيچ ...... کريستيان بوبنبدخو ، عمرش کم است . حکيم ارد بزرگسعادت ديگران بخش مهمي از خوشيختي ماست . رنانبا مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي . ژرژهربرتکسي که آزادي مي جويد زنداني براي انديشه هاي ديگر نمي گسترد . حکيم ارد بزرگکوههاي عظيم پر از چشمه اند و قلبهاي بزرگ پر از اشک . ژوزف روبراستي که ابلهان انسانهاي خوشبختي هستند ، زيرا که هرگز پي به تنهايي خود نمي برند . ژان يل تولهآنهايي که آمادگي براي پاسخگويي به تجاوز دشمن را با گفتن اين سخن که : ” جنگ بد است و بايد مهربان بود ، درگيري کار بديست” را رد مي کنند ، ساده لوحاني هستند که خيلي زود در تنور دشمن خواهند سوخت . حکيم ارد بزرگهرکس بايد روزانه يک آواز بشنود ، يک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقي بزند . گوتهتواضع بيجا آخرين حد تکبر است . لابرويرآزادي ، عنواني براي زينت کاخ ديوان سالاران نيست ، آزادي کوچکترين حق مردم است که اگر نباشد هيچ دودماني برجاي نخواهد بود . حکيم ارد بزرگهيچکس بدبخت تراز کسي نيست که هميشه خوشبخت است . هلنديآنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرين معمولي و پيش و پا افتاده اند . گوتهگسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد . حکيم ارد بزرگبا هر که بدي کردي تا دم مرگ از او بينديش . نيچهبخاطر داشته باشيد که حواس خود را به هر چه متوجه کنيم همان را به دست مي آوريم . آنتوني رابينزبراي آنکه عمر طولاني باشد ، بايد آهسته زندگي کنيم . سيسرونآزادي بدون داشتن رسانه هاي آزاد ، شوخي خنده آور است . حکيم ارد بزرگمن هفتصد بار اشتباه نکردم. من يک بار اشتباه نکردم من زماني موفق شدم که هفتصد راهي را که موفقيت آميز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهي را که عمل نمي کرد حذف کردم راهي را پيدا کردم که کار مي کرد. توماس اديسونهر گاه خبر هاي بد را به عنوان يک نياز به تغيير و نه يک خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شکست نخورده ايد بلکه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد . بيل گيتسجفتت اگر پريد براي پريدن عجله نکن . حکيم ارد بزرگزمانيکه دانش يک مرد براي موفقيت کافي است. ولي تقواي او کافي نيست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. کنفسيوسموفقيت به همان اندازه شکست خطرناک است. لائو تزوبراي داوري (قضاوت)، بايد آزاده بود . حکيم ارد بزرگبراي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي. دالاي لامابا داشتن اراده قوي مالک همه چيز هستيد . گوتهحقيقت داروي تلخي است که ثمرات شيريني دارد . گانديعلت اينکه زنبورها اين قدر وزوز مي کنند اين است که بلد نيستند حرف بزنند . ژرژسيونهميشه بين خود و همسرت بازه اي را نگاهدار تا به خواري گرفتار نشوي . حکيم ارد بزرگمفيدترين وسيله يک دفتر کار، سبد دورريختني‌هاست . ماکلولم فوربسبهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند . توانگران از دوستي چيزي نمي دانند . موزارتمهمترين گزينه براي ساختن يک فرمانروايي بزرگ ، توانمندي و پيشرو بودن است و لازمه رسيدن به توانمندي همياري مردم است و مردم هنگامي همراه مي شوند که براستي آزاد و شاد باشند. حکيم ارد بزرگاز گفتن نمي‌دانم نهراس . مارک مک کورميکخرد و دانش مرد دانا در گفتار او هويداست . حکيم فردوسي خردمندمردي که همسرش را به درشتي بيرون مي کند ، به اشک به دنبالش خواهد دويد . حکيم ارد بزرگگناه افشا شدن يک راز به گردن کسي است که اولين بار آن را به ديگري سپرده است . کنکوربله ، در هر چهار يا پانصد سال يکبار ، وحشيگري براي جامعه بشري از جمله واجبات است ، در غير اين صورت دنيا از فرط تمدن خواهد ترکيد . کنکورسخت نمودن پيمان زناشويي به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نيست . حکيم ارد بزرگحقيقت سرچشمه ايست که علي الدوام جاريست و سرزمين افکار را سيراب مي کند و هيچوقت بر نمي گردد ، زيرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابي کثيف مي شود . ميلتونتنها با اشخاص موافق معاشرت کنيم,چرا که کسي به مخالف احتياج ندارد. ميوستکسي که هنگام انتخاب همسر ، يکه تازي مي کند و سخن ريش سفيدان را به هيچ مي گيرد بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست . حکيم ارد بزرگپيوسته بايد مواظب سه چيز باشيم . وقتي تنها هستيم مواظب افکار خود ، وقتي با خانواده هستيم مراقب اخلاق خود و وقتي که در جامعه مي باشيم مواظب زبان خود . مادام داستالاگر مي خواهيد صلح را حفظ کنيد با داشتن برتري و مزايا حاضر به پيکار باشيد اين نکته در کتابهاي بسياري به کار رفته ولي در عمل هنوز ناشناخته و مجهول است. کونديلاکبا گذشت ، شما چيزي را از دست نمي دهيد بلکه بدست مي آوريد . حکيم ارد بزرگاشخاص موفق از عمل باز نمي ايستند. اشتباه مي کنند، اما دست نمي کشند. کنراد هيلتونخواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست. الثررآبادي يک کشور ار روي نسبت آزاديش سنجيده ميشود نه از روي حاصلخيزيش . مونتسکيودلدادگان را با افزونتر نمودن بار برگزاري جشن هاي آنچناني زناشويي به بند نکشيم . حکيم ارد بزرگاگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بيچاره ترين موجود روي زمين است. کانتاگر کمتر به غير ممکن عقيده مند باشيم خيلي کارها خواهيم کرد. مال اشربربخشش ميزان فر و شکوه آدمي را نشان مي دهد . حکيم ارد بزرگخاموش باشيم، زيرا آنگاه است که صداي نجواي خدا را خواهيم شنيد.رلف والدو اوسنتنبيه در هنگام خشم ، اصلاح نيست بلکه انتقام است . مونت نينپيمان زناشويي آسان ، ارزشمند است . حکيم ارد بزرگتا از قلب دشواريها گذر نکني هرگز توان و قدرت نيابي. کولين مک کارتيموفقيت براي اشخاص کم ظرفيت مقدمه گستاخي است . ضرب المثل ايتالياييديوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نيکي را هم بايد مانند راز گفت . حکيم فردوسي خردمندراز اندوختن خرد ، يکرنگي است و بخشش . حکيم ارد بزرگمردي نه اينستکه حمله آورد ، بلکه مردي آنستکه در وقت خشم خود را بر جاي بدارد و پاي از حد انصاف بيرون ننهد . سعدي شيرازيکاميابي تنها در اين است که بتواني زندگي را به شبوه خود سپري کني. کرستوفر مورلياگر از خودخواهي کسي به تنگ آمده اي او را خوار مساز ، بهترين راه آن است که چند روزي رهايش کني . حکيم ارد بزرگکسيکه فقط يک دين را مي شناسد دين دار نيست . ماکس مولرکار خودتان را انجام دهيد ، اما نه فقط در حد وظيفه بلکه اندکي بيشتر و از روي سخاوت . همين مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. دين بريگز

 

آنگاه که شب فرا رسيد و همه پديدگان فرو خُفتند ابردرياها به پا مي خيزند، آيا تو هم بر مي خيزي ؟ حکيم ارد بزرگنياسائيد ، زندگي در گذر است . برويد و دليري کنيد ، پيش از آنکه بميريد ، چيزي نيرومند و متعالي از خود بجاي گذاريد ، تا بر زمان غالب شويد . گوتهکسيکه پشت الاغ باد به غبغب بيندازد ، چون اسب سوار شود پاک ديوانه خواهد شد . ارسطاطاليسآنکه نمي تواند از خواب خويش براي فراگيري دانش و آگاهي کم کند ارزش برتري و بزرگي ندارد . حکيم ارد بزرگهيچ چيز در زندگي شيرين تر از اين نيست که کسي انسان را دوست بدارد. من در زندگاني خود هر وقت فهميده ام که مورد محبت کسي هستم, مثل اين بوده است که دست خداوند را بر شانه خويش احساس کرده ام . چارلز مورگانمحبت را به هيچ چيز تشبيه نتوان کرد زيرا که هيچ چيز دقيق تر و لطيف تر از محبت نيست. سمنون محباگر شخصي باعث رنجش شما مي شود، به اين دليل است که خود در اعماق وجود خود رنج مي کشد و رنج او لبريز مي شود. بنابراين او مستحق مجازات نيست بلکه نيازمند کمک است. اين همان پيام او براي شما است. تيک نات هانخردمندي که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمي شود . حکيم بزرگمهررشد آدميان تنها زماني پايدار خواهد بود که بر اساس شايستگي ها باشد . حکيم ارد بزرگبايد بر فريب حواس خود پيروز شويم . فريدريش نيچهلبخند، حتي زمانيکه بر لبان يک مرده مي نشيند ، بازهم زيباست . کريستيان بوبنآنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هيچ گاه نمي توانند ناتواني را نجات بخشند ! با اشک ريختن ما ، آنها توانا نمي شوند بايد توانا شد و آنگاه آستين همت بالا زد . حکيم ارد بزرگمن آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم . کترينگبراي آنکه عمر طولاني باشد ، بايد آهسته زندگي کنيم . سيسرونتواناترين آدمها ، بيشتر زمانها خود را ناتوان مي يابند . حکيم ارد بزرگحکيمان مال را از براي آن دارند که محتاج لئيمان نگردند . ارسطا طاليستنها علاج عشق ، ازدواج است . آرت بوخونوالهآدميان ترسو و ناکارآمد خود را در دنيايي صوفيانه قهرمان مي بينند . حکيم ارد بزرگبه گونه اي زندگي کنيد که وقتي فرزندانتان به ياد عدالت ، صداقت و مهرباني مي افتند ، شما در نظرشان تداعي شويد . جکسون براونهرکس بايد روزانه يک آواز بشنود ، يک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقي بزند . گوتهسرزميني که جوانانش داراي افکاري صوفيانه هستند ، بزودي بردگي را نيز تجربه مي کنند . حکيم ارد بزرگتواضع بيجا آخرين حد تکبر است . لابرويرهيچکس بدبخت تراز کسي نيست که هميشه خوشبخت است . هلنديآنکه همراه است و ياور ، هر نفس اش بهايي بي انتها دارد . حکيم ارد بزرگآنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرين معمولي و پيش و پا افتاده اند . گوتهفقط به نداي کودک درون خويش گوش بسپار نه هيچ ...... کريستيان بوبنتنها راه ماندگاري هر مراوده دوستانه ايي ، رسيدن به ساختاري مشترک است . حکيم ارد بزرگسعادت ديگران بخش مهمي از خوشيختي ماست . رنانبا مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي . ژرژهربرتدوستي تنها برآيند نياز ما نيست ، از خودگذشتگي نخستين پايه دوستي ست . حکيم ارد بزرگکسي که براي خود احترام قائل است، از گزند ديگران در امان است. او کتي را بر بدن دارد که کسي را ياراي پاره کردن آن نيست. هنري لانگ فلوبراي اينکه بزرگ باشي نخست کوچک باش. ضرب‌المثل هنديبراي اينکه پيش روي قاضي نايستي، پشت سر قانون راه برو. ضرب‌المثل انگليسيتقريبا هر چيزي که وجود دارد در معرض تاويل است؛ زندگي خود چيزي نيست جز ستيزه و جدال ارزش ها و مبارزه براي تاويل انديشه ها و آرمان ها . فريدريش نيچهدوستي بيش از اندازه همانند دشمني ترسناک است . حکيم ارد بزرگاگر قدرت نداريد که با نيروي خود مشکل ها را در هم بشکنيد لااقل مرد باشيد که در برابر حوادث بايستيد . حسن صباحغذا را سبک کن تا ازمرض ايمن شوي . جالينوس حکيمدر سرزمين هرز سرشاخه هاي سبز نمي رويد . حميد مصدقهيچ دوستي بهتر از تنهايي ، براي اهل انديشه در هنگامه رشد و پختگي نيست . حکيم ارد بزرگبايد دنبال شادي ها گشت ولي غمها خودشان ما را پيدا مي کنند . فردريش نيچهزمين نيز مانند ما در جستجوي خوراک است و از اين مردم مي‌خورد و مي‌آشامد . ابوالعلاء معريبراي آنکه دوستيمان پا برجا بماند بهتر است همواره ميانمان فاصله ايي باشد . حکيم ارد بزرگبا تقوي و خوبي ميتوان سعادت آفريد . زنونزندگان، مردگاني هستند که در تعطيلات به سر مي برند. موريس مترلينگتا چهل سالگي که مغزم خوب کار مي‌کرد به رياضيات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگي که ذهنم ضعيف شده‌بود به فلسفه روي آوردم و در اواخر که به‌کلي کله‌ام کار نمي‌کرد به سياست! . برتراند راسلبراي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد . پلوتارکپر حرفي در هنگام اندرز ، از اثر آن مي کاهد . حکيم ارد بزرگهرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براونخردورزان هميشه به راه آزادگان و راستان مي روند . حکيم بزرگمهراگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . حکيم ارد بزرگهدف از زندگي اين است که از يک حرمت نفس والا برخوردار باشيم و بتوانيم جدا از مهارت يا عدم مهارت در يک تخصص يا زمينه خاص و تأييد يا عدم تأييد ديگران حرمت نفس خود را حفظ کنيم . ناتانيل براندناشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ايشان نزديک شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمي به آنان نزديک شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشکار سازند. گوتهبراي‌ ازدواج‌ کردن‌، بيش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌. کريستين‌مرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد . ديل کارنگيدر هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد . ارد بزرگهر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است . گوتهاگر از خطاهاي خود درس نگيريم ، ممکن است در آينده نيز آنهارا تکرار کنيم . آنتوني رابينزدوستي که نوميدنامه مي خواند ، هميشه سوار تو و پيشدار دورخيزهاي بلندت خواهد شد . حکيم ارد بزرگعشق يگانه منبع نيرو و قدرت واقعي شماست . باربارا دي آنجليسفرق انسان با حيوان در کنترل هواي نفس و هوسهاست . سقراطهيچ گاه هماورد خويش را کوچک مپندار چون او بهترين دوست توست او انگيزه پيشرفت و پويش است . حکيم ارد بزرگهر چه کمتر به زندگي وابسته شويم زنده تر خواهيم بود . ريماناگر ايلخانان به تاريخ بها مي دادند و از آن عبرت مي گرفتند هيچگاه به ايران نمي آمدند و به اين سرنوشت شوم گرفتار نمي شدند . خواجه نصرالدين توسيخموشي در برابر بدگويي از دوستان ، گونه اي دشمني است . حکيم ارد بزرگچون به کسي اجازه دادي که در حضورتو سخن بگويد بر او درشتي و تندي مکن و بمان تا سخنش را به پايان برد . حکيم بزرگمهرجهان هيولاي انرژيست که آغاز و پايان ندارد وتنها خود را دگرگون مي سازد . فردريش نيچهدوستي و مهر ، اميد مي آفريند و اميد زندگي ست . حکيم ارد بزرگتنها شرط رسيدن به پيروزي داشتن اراده قوي است شرايط ديگراهميتي ندارد. گوتهمشغول نبودن با زنده نبودن يکي است. ولترکسي را که دوست داري آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمي گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپيرکسي که در درون دوست بدنبال خود مي گردد هيچگاه او را نخواهد شناخت . حکيم ارد بزرگدر طول زندگيم هيچگاه از کساني که با نظر من موافق بودند چيزي نياموختم. مالرواز اين نکته مشوق تر نمي توان که بشر داراي داراي قدرت انکار ناپذيري است که مي تواند با يک مجاهدت آزادي زندگي خود را اعتلا دهد اگر کسي در جهت رويا و تخيل هاي خويش راه برود و کوشش کند و آن زندگاني اي را که در عالم خيال براي خود مجسم کرده است فراهم سازد با موفقيتي که در لحظه هاي عادي غير منتظره است مواجه خواهد شد. هنري ترودوستان زياد براي يک نوجوان ، همانند آشيانه ساختن دهها کلاغ بر تاج نهالي نازک است . حکيم ارد بزرگشکوه دنيوي همچون دايره‌اي است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگي آن افزوده مي‌شود و سپس در نهايت بزرگي هيچ مي‌‌شود. ويليام شکسپيرآنان که گذشته را به خاطر نمي آورند مجبور به تکرار آن هستند. جرج سانتاياناکاشانه ايي که جايگاه دوستان کوچه و بازار شد نواي گريه ها در سينه دارد . حکيم ارد بزرگتو ثروتمند نيستي مگر آنکه چيزي داشته باشي که با پول نتوان خريد. کارت بروکسهمه مي‌خواهند بشريت را عوض کنند، دريغا که هيچ کس در اين انديشه نيست که خود را عوض کند. لئو تولستويآواز مهرباني از هر سنگ نگاره ي ماندگار تر است . حکيم ارد بزرگما از جنس روياهايمان هستيم. ويليام شکسپيردر بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند. رنه دکارتدوستي با کسي که باورهايت را نمي پذيرد به جايي نخواهد رسيد . حکيم ارد بزرگمانند آسمان بخشنده ومانند زمين افتاده باش ، رمز زندگي همين است. موليرهر وقت خواستي در کار کسي شيطنت کني، اول خودت را به جاي او بگذار! . ژول ورنپر حرفي در هنگام اندرز ، از اثر آن مي کاهد . حکيم ارد بزرگپيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنست که بعد از هر زمين خوردني برخيزي. مهاتما گاندياگر قرار باشد بايستي و به طرف هر سگي که پارس مي‌کند سنگ پرتاب کني، هرگز به مقصد نمي‌رسي. لارنس استرنمهر و سخني که در يک شاخه گل است ، در سبد سبد شکوفه نيست . حکيم ارد بزرگنقيض يک قضيه صادق يک قضيه کاذب است، اما نقيض يک حقيقت ژرف گاهي حقيقت ژرف ديگري است. نيلس بوراگر زندگي با تو سرناسازگاري دارد تو با او سازش کن. اسپارتداناي روشندل کسي است که به فرمان ديو از راه يزدان پاک جهان آفرين برنگردد. حکيم بزرگمهراندرز جوان بايد کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . حکيم ارد بزرگدر زندگي بايد دو عامل را هدف زندگي قرار داد :
1- رسيدن به آنچه که مي خواهي
2- لذت بردن از آن
لوگان پيرسال اسميتکاش نادر شاه همچنان زنده بود و مي توانستم در رکابش براي سربلندي ايران شمشير بزنم . کريم خان زندفراموش نشدني ترين تجربه ها براي اندرز ، آنهايست که اندوهي فراوان براي بدست آوردنشان کشيده ايم . حکيم ارد بزرگصرفه جويي بخودي خود هنر و منبع درآمد است. سه نه کدرباره آدمها از سوالاتي که مي‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهايي که مي‌دهند. ولترمن و ارد [حکيم ارد بزرگ ايراني] زاده يک سرزمين بزرگ هستيم . احمد شاه مسعوداندرز پير ، بيشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . حکيم ارد بزرگبراي يک زندگي خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازي کن. جرج آلنقشنگترين چيزهاي دنيا نه قابل ديدن و نه حتي قابل لمس کردن هستند. بلکه بايد آنها را با قلب خود حس کنيد. هلن کلرصدها راه براي پند و اندرز دادن وجود دارد اما بيشتر بدترين گونه آن ، که همان رو راست پند گفتن است را برمي گزينيم . حکيم ارد بزرگبيست سال بعد، بابت کارهايي که نکرده‌اي بيشتر افسوس مي‌خوري تا بابت کارهايي که کرده‌اي. بنابراين روحيه تسليم‌پذيري را کنار بگذار. از حاشيه امنيت بيرون بيا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن. مارک توايناز دواج قرارداد دونفره اي است که در همه دنيا اعتبار دارد. مارک تواينآن که پند پذير نيست ، در حال فرو افتادن در چاله زبوني است . حکيم ارد بزرگنبوغ ، جوهر تفکر است . ژان پل ساترآنکه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتسپند و اندرز بسيار ، همچون دشنام آزار دهنده است . حکيم ارد بزرگافراد منطقي خودشان را با دنيا تطبيق مي‌دهند. افراد غير منطقي سعي مي‌کنند دنيا را با خودشان تطبيق دهند. پيشرفت بستگي به افراد غيرمنطقي دارد. جرج برنارد شاوآنچه را مي‌شنوم، فراموش مي‌کنم. آنچه را مي‌بينم، به خاطر مي‌سپارم. آنچه را انجام مي‌دهم، درک مي‌کنم. کنفوسيوس


+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 15:58 |


واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپاي زندگي است . حکيم ارد بزرگگناهکاران هميشه در دادگاه وجدان خويش مبرا هستند! . ژورنالکار ما نماينگر قابليت هاي ماست . گوتههيچ چيزي براي ياد گرفتن کوچک و هيچ چيزي براي انجام دادن بزرگ نيست . ويليام وان هورنپندار و ديدمان بر روشنايي باشد و راستي ، بدينگونه راه هاي آينده ، روشن است و هموار . حکيم ارد بزرگهيچ کس نزند بر درخت بي ثمر سنگ . سعدي شيرازيبيا...
همان گونه که هستي بيا دير مکن...
گيسوان مواجت آشفته
فرق مويت پاشيده.
بيا دلگير مشو
بيا همان گونه که هستي
بيا دير مکن
چمن ها را پايمال کرده به سرعت بيا.
اگر چه مرواريد هاي گردنبندت بيفتد و گم شود.
باز بيا و دلگير مشو
از کشتزارها بيا،
تندتر بيا...
ابرهايي که آسمان را پوشيده است مي بيني
در طول رود که در آن ديده مي شود.
دسته پرندگان وحشي در پروازند.
بادي که از روي چمن ها مي گذرد و هر آن شدت مي گيرد باد آن را خاموش خواهد کرد
چه کسي مي تواند ترديد داشته باشد که به ابروان و مژگانت سرمه نپاشيده اي
زيرا ديدگان طوفانيت از ابرهاي باراني هم سياه ترند
اگر هنوز حلقه ي گل بافته نشده، چه مانعي دارد؟
اگر زنجير طلايت هم بسته نشده آن هم بماند
آسمان از ابر آکنده است دير شده همان گونه که هستي بيا...
بيا فقط بيا...(بخشي از نامه ي رابيندرانات تاگور به همسرش)مشعل نبوغ فروغ نيابد مگر آن زمان که نور حقيقت بر آن بتابد . کنت دوسکورآنکه مي گويد همه چيز خوب است و بدي وجود ندارد با کسي که همه چيز را اهريمني مي پندارد تفاوتي ندارد . برآيند چنين افکار سخيفي به چاه نيستي گرفتار آمدن است تنها کساني خوبي را خوب مي بينند که بدي و اهريمن را باور داشته باشند و از آن پرهيز کنند . حکيم ارد بزرگوظيفه هنرها توصيف موارد خاصي از واقعيت نيست بلکه نشان دادن امور مطلق و کلي اي است که در پشت اين موارد خاص و جزئي قرار دارند . به عنوان مثال يک نقاشي زني خاص و فرزندش را به عنوان شمايل حضرت مريم و عيسي مسيح نشان مي دهد اما براي اينکه اين تصوير به مثابه هنري والا تلقي شود بايد نشان دهنده چيزي از جوهر عشق مادري باشد . تابلوهاي نقاشي بسياري از حضرت مريم و کودک وجود دارد اما تنها هنرمندان بزرگ تصويري مي آفرينند که به نظر مي رسد عامل ملکوتي موجود در عطوفت مادرانه را ترسيم مي کنند. به عبارتي آنچه در يک پرده نقاشي عالي مطرح است ايده يا تصوري است که تنها در يک مورد به خصوص (در اينجا عشق مادرانه) تجلي مي يابد و اين مورد خاص را تعالي مي بخشد و از حد صرفا بازنمود آن فراتر مي رود. شوپنهاورانسان براي پيروزي آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولي نميتوان شکست داد. ارنست همينگويآنکه براي وجود خويش ارزش نمي گذارد ، شان و فر کسي را نگه نمي دارد . حکيم ارد بزرگبکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري . آندره ژيدانسان هيچوقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمي‌زند که خيال مي‌کند ديگران را فريب داده است. لارشفوکوبزرگترين نابکاري آن است که بپنداريم براي آنکه برترين باشيم بايد دست به ويرانگري چهره ديگران بزنيم . حکيم ارد بزرگاگر بت‌ها را واژگون کرده باشي کاري نکرده‌اي، وقتي واقعاْ شهامت خواهي داشت که خوي بت‌پرستي را در درون خويش از ميان برداري. نيچهتعليم به احمق ها همانقدر بي ثمر است که بخواهيم با صابون ذغال را سفيد کنيم . کيتزريگهاي ساحل خرد ، نشيمنگاه پندارهاي پاک و شبانه توست . حکيم ارد بزرگآنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سرحد کمال نرسد . فارابيمحبت همه چيز را شکست مي دهد و خود شکست نميخورد . تولستويرويا پردازي که عملگرا هم باشد مي تواند سرچشمه دگرگوني هاي بسيار گردد . حکيم ارد بزرگفرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگي غذا بدهي هرگز تو را گاز نخواهد گرفت. تولستويآنکه مي‌خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمي‌کنند . نيچهپندار هاي خواب و بيداري ما اگر ادامه يابند کم کم ساخته خواهند شد . حکيم ارد بزرگکسانيکه با افکار خوب و عالي دمساز هستند ، هرگز تنها و بي مونس نيستند . فيليپ سيدليآن کس که نداند ؛ خواست خويش را در چيزها چگونه بگمارد ؛ دست کم معنايي بر آن خواهد افزود ... و از آن ؛ اين پندار زاده مي شود که گاهي در آن خواست بنياد باوري بوده است . فردريش نيچهپندارهاي پليد چاه هاي ژرفي ست که تشنه خردمندان است . حکيم ارد بزرگاي بشر گرچه خلق شده اي ولي برخيز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتي . کارلايليک زن قشنگ و نيکو صورت در نظر زيباست ، ولي يک زن خوب و نيکو سيرت در قلب انسان جاي دارد . ناپلئونکسي به فرجام زندگي آگاه نيست ، خداوند هم نيازي به عبادت بنده ندارد . حکيم فردوسي خردمندبايستي با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنيم . فيثاغورثاگر پنداري توان پيش بردن ما را نداشته باشد همان به که زودتر رهايش کنيم . حکيم ارد بزرگهر که خود را نصيحت نکند به نصيحت ديگران محتاج خواهد گشت . سعدي شيرازياگر زماني دراز به اعماق نگاه کني آنگاه اعماق هم به درون تو نظر مي‌اندازند . فريدريش نيچهزيبائي در فرا رفتن از روزمره‌گي‌هاست . ورنر هفتهلبخند بيش از چند لحظه دوام ندارد ولي خاطره آن جاوداني است . آبراهام لينکونشاگرداني که بدون نوآوري ! همواره سخن استاد خويش را تکرار مي کنند هيچگاه براي خود و استادشان فر و شکوهي به ارمغان نمي آورند . حکيم ارد بزرگمبين که ميگويد ببين چه ميگويد . سعدي شيرازيدر وجود مردم دنبال عيب نگرد که رسوايشان کني وخودت را بي اعتماد . سعدي شيرازيارزش استاد را دانستن هنر نيست ، بلکه بايستگي و وظيفه است . حکيم ارد بزرگمرا اندکي دوست بدار ولي طولاني . کريستوف مارلواگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد که همه مي خواهند . زکرياي رازيما ندرتاً درباره آنچه که داريم فکر مي کنيم ، درحاليکه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم که نداريم . شوپنهاورشخص بايد لايق ستايش باشد ولي از آن بگريزد . فنلوندست استاد خويش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . حکيم ارد بزرگانسان چيزي است که بر او چيره مي بايد شد . فردريش نيچهانسان نمي تواند از غرايز خود فرار کند ، وقتي از خطر جاني دور شود دوباره به غرايزش برمي گردد . فردريش نيچههنر خوراک روان و هنرمند آفريننده آن است . بارگاه هنر با هيچ جايگاهي درخور ارزيابي نيست . حکيم ارد بزرگاشخاصي که بدبختانه به لذات شديد و حاد خو گرفته اند ديگر از لذات معتدل حظ نميبرند و همواره با اضطراب دنبال شادي و نشاط ميگردند . فنلونگويند بهشت است همان راحت جاويد جايي که به داغي نتپد دل، چه مقام است . بيدلاهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند . حکيم ارد بزرگراز خوشبختي در اين است که کاري را که مجبور به انجام آن هستيد دوست بداريد . هاکسليمادر جلوه حق است رضايت خداست بايد خدا را راضي نگاه داشت. اناتول فرانسهمين قدر که براي بدست آوردن آرزوئي اراده کنيم ، يک گام بلند در راه نيل بدان برداشته ايم . سي فوسترخودستايي مايل است که بوسيله شما اعتماد به خود را بياموزد . وي از نگاههاي شما تغذيه مي کند و در دستهاي شما تعريف و تمجيد نسبت به خود را مي بلعد . نيچهدر بلند هنگام هيچ نيرويي نمي تواند در برابر فرهنگ و هنر ايستادگي کند . حکيم ارد بزرگکساني خوشبخت هستند که فکر و انديشه شان بسوي چيزي غير از خوشبختي خودشان است. استوارت ميلآرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود که همه‌ي انسان‌ها برابرند. مارتين لوتر‌کينگاگر بزرگي و عظمت را آرزو مي کني آن را فراموش کن و دنبال حقيقت برو ، آنگاه به هر دو خواهي رسيد ، هم حقيقت و هم عظمت ... سنگابهترين وسيله براي کاهش دشمنان ازدياد دوستان است . انوره دوبالزاکشناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او ميدان بروز و رشد هنر را داده است . حکيم ارد بزرگبهترين مصلح کسي است که اصلاح را از خود شروع کند . جرج برنارد شاوتقريبآ همه مردم بخشي از عمرشان را ، در تلاش براي نشان دادن ويژگي هايي که ندارند ، تلف مي کنند . سامول جانسونچه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم . ميکل آنژآهنگ دلپذير ، ريتم و آواي طبيعت است . حکيم ارد بزرگانسان عاقل هميشه ازبدگويي هايي که ازاو مي شونداستفاده مي کند. ژرژساندبزرگترين عيب آن است که از عيب خويش اگاه نباشيم. توماس کارلايلهنرمند و نويسنده مزدور ، از هر کشنده اي زيانبارتر است . حکيم ارد بزرگآموزش انديشه کردن : در مدارس ؛ اندک نشاني از آن نمي توان يافت ؛ حتي در دانشگاه ها ؛حتي در ميان شناخته ترين فيلسوفان ؛ آري مي بينم که منطق به عنوان يک نظريه ؛ کار و تکنيک ؛ دارد به سستي مي گرايد . فردريش نيچهانسان دانا به جاي آنکه در انتظار رسيدن يک فرصت خوب در زندگي باشد خود آن را به وجود مي آورد . فرانسيس بيکنهنرمندي که آرماني بزرگ در سر ندارد جز پلشتي چيزي نمي آفريند . حکيم ارد بزرگبه شخصي که به هيچکس اعتماد ندارد اطمينان نداشته باشيد! .شکسپير

 

بزرگ کسي است که انديشه کوچک نداشته باشد . علامه محمدعلي حافظي

 

بدترين چيز اين است که شخص خودش را تعريف کند. افلاتونسوار بر روان خويشتن خويش باشيد ، پادشاهي بر سپاهي بي گزند ، اگر نگاهتان بر بوسه گاه زمين آسمان گره خورده باشد هيچ فراز و فرودي دلتان را نمي لرزاند . حکيم ارد بزرگانديشه کردن که چه بگويم به از اينکه بگويي چرا گفتم . سعدياميد در زندگي بشر آنقدر اهميت دارد که بال براي پرنده! . آرتور شوپنهارهنر زماني ارزش مي يابد که سخن ناتوان از گفتن آن است . حکيم ارد بزرگچيزي ساده تر از بزرگي نيست آري ساده بودن همانا بزرگ بودن است. امرسونبه نتيجه رسيدن امور مهم ، اغلب به انجام يافتن يا نيافتن امري به ظاهر کوچک بستگي دارد. چاردينيآنجا که بيم و هراس سايه افکند شادي را جايي نسيت! . ارنست اپيکورآنچه هستيد شما را بهترمعرفي مي کند تا آنچه مي گوييد . حکيم بزرگمهرناراستي ها پيشاپيش رو به مرگ و نيستي اند مگر آنکه ما آنها را در انديشه و روان خويش زنده نگاه داريم !. حکيم ارد بزرگبا شوهر خود نيز مثل‌ يک‌ کتاب‌ رفتار کنيد. فصلهاي‌ خسته‌کننده‌ آن‌ را اصلا نخوانيد . سوني‌ اسمارتنشاط و خوشدلي ، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود که اطرافيان شما شادي بيشتري را احساس کنند. خوشدلي به معني خوشخيالي و فرار از مشکلات نيست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست . آنتوني رابينزاگر ميخواهي قدر پول را بداني قرض کن! . نيکلا شامفرهر کس با استعدادهايي خلق شده که بايد آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها ، بزرگترين سعادت در زندگي هر فرد است . گوتهبزرگترين سعادت فرار از فلاکت است. اليوتسرزمين روان ما بسيار بزرگتر و باشکوه تر از جهان پيرامون ماست . کساني را بدان راه دهيم که سزاوار آن باشند . حکيم ارد بزرگاگر ميخواهي خوشبخت باشي جز آنکه برايت مهياست آرزو نکن . لارو شفوکواميد دارويي است که شفا نمي دهد ولي درد را قابل تحمل ميکند! . مارسل آشارهنري که نتواند ارزشهاي ميهني و سرور همگاني را فراهم آورد زودگذر و فنا پذير است . حکيم ارد بزرگانتقام دليل سبکي عقل و پستي روح است . سقراطمن انديشه خود را در معرض اين فکر مسخره رندانه قرار نمي دهم که هرچه بر سر آدمي مي آيد ، خير و صلاح اوست ، بلکه بر آنم که هر کسي از پيشامد به بهترين وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه اي عمل کرده است . کمبرلندروان دانايان فربه تر از ديگران است اين نيرويست که دانش به آنها بخشيده است . حکيم ارد بزرگبي خردي است، که بگويم کسي بدي را بي بهانه (دليل )انجام مي دهد . حکيم فردوسي خردمنداگر به جاي اسلحه با معلم به جنگ دنيا مي رفتيم ، همه دشمنان نابود مي شدند . بيسمارک


بدن ايستگاه روان نيست. بدن هديه و ابزار روان است . حکيم ارد بزرگتاريخ تکرار بى پايان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلسربر گريبان فرو بر، از دل خويش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپيرگاهي تنها راه درمان روانهاي پريشان ، رفتن به سراغ رخدادهاي تازه است . حکيم ارد بزرگبهتر است روي پاي خود بميري تا روي زانو‌هايت زندگي کني. روديقطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ برويد. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود پونگهيچ کس به خرد غايى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اينشتينتاريخ حقيقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاريخ مى پيوندد. جين کاکتيوبراي ماندگاري ، رويايي جز پاکي روان نداشته باش . حکيم ارد بزرگابله هميشه دنبال ابله بزرگتر مي گردد که او را تحسين کند . بوالواز شاعر نخواهيد خودش را شرح دهد، نمى تواند. افلاطونستيزه جويان ، کشته انديشه هاي پليد خويش خواهند شد . حکيم ارد بزرگبيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود که از ميان ما رفته باشند. امرسونبه‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جواني‌ تاهل‌ اختيار کردن‌، کاري‌ است‌ که‌ هرگز کسي‌ از انجام‌ آن‌ پشيمان‌نخواهد شد. بوسترنيکي برآيند خرد است ، در دل و روان آدمي . حکيم ارد بزرگنيک بخت ترين مردم کسي است که کردار به سخاوت بيارايد و گفتار به راستي . بو علي سيناما همان ميشويم که تمام روز به آن مي انديشيم. نايتينگلهر چه بلند پروازتر باشيد تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهاي روانيتان نيز . حکيم ارد بزرگهيچ چيز نمي تواند بر عشق حکومت کند، بلکه اين عشق است که حاکم بر همه چيز است. لافونتنخوشبختي کيفيت ذهني است که انديشه از آن لذت ميبرد. ماکسول مالتزدر خواب مي تواني نيروي روان خويش را بنگري . حکيم ارد بزرگبراي شب پيري در روز جواني بايد چراغي تهيه کرد . بلو تارکحکمت درختي است که ريشه آن در قلب است و ميوه آن در زبان . بطلميوسبراي نزديکي و همگرايي خاندان خويش ، بايد دستگير يکديگر شويم . حکيم ارد بزرگبخيل براي ثروت خود نگهبان است و براي ارث انباردار . حکيم بزرگمهرمرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد . ديل کارنگيمرد دلير بهنگام ستيز و نبرد ، همراهانش را نمي شمارد . حکيم ارد بزرگهر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است . گوتههمه زيبايي هاي بي پيرايه ازعشق سرچشمه مي گيرند،اماعشق از چه چيز سرچشمه مي گيرد؟ عشق از جنس چيست ؟ اين فرا طبيعي از کدامين طبيعت جاري شده است؟ زيبايي زاده ي عشق است. عشق زاده ي توجه و اعتناست ، توجه اي ساده به ساده ها . توجه اي متواضعانه به هر آنچه که متواضع و بي پيرايه است . توجه اي زنده به همه ي زندگي ها . بوبن

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 15:57 |

کمک به همگان ، عشقي است که به برجستگان کمک مي کند راه هاي سرفرازي را بيابند . حکيم ارد بزرگعجيب است که ما انسان ها از هر جهت تا به اين حد هوشمند هستيم. فضا و ساختمان اتم را کشف مي کنيم اما از ماهيت خودمان اطلاعي نداريم يا درک درستي نداريم . يوستين گوردرمهم نيست که چقدر منزوي هستيد و چه مايه احساس تنهايي مي کنيد، اگر کار خود را حقيقتاً و خودآگاهانه انجام دهيد، ياران ناشناخته مي آيند و شما را طلب مي کنند. ميگوئل سرانويارزش سختي هاي روزگار را بايد دانست ، آنها آمده اند تا ما را نيرومندتر سازند . حکيم ارد بزرگما انتخاب کرده ايم که به بخش هايي از وجود خود اجازه بودن ندهيم و درنتيجه مجبور هستيم انرژي رواني بسياري را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنيم. دبي فوردمبارزه است که قدرت مي آورد نه استراحت. استائلخارهاي کوچک زخم به جان نمي زنند ، بلکه با او مي آميزد براي روزهاي سختر . حکيم ارد بزرگکسي که زياد سفر مي کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسيدن به مقصود . ميگوئل د اونامونولازم نيست گوش کنيد، فقط منتظر شويد. حتي لازم نيست منتظر شويد، فقط بياموزيد آرام و ساکن و تنها باشيد. جهان آزادانه خود را به شما پيشکش خواهد کرد تا نقاب از چهره‌اش برداريد انتخاب ديگري ندارد؛ مسرور به پاي شما در خواهد غلطيد . فرانتس کافکاروزهاي سخت بهايي ست که بايد براي سرفرازي پرداخت . حکيم ارد بزرگ«کارما» گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهاي پيله‌اي است که پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو کانانداداناي فرزانه بي‌آنکه گام سپارد، مي‌داند بي‌آنکه بنگرد، مي‌بيند بي‌عمل، سامان مي‌دهد . لائو تسهبي پايبندي به نظم در گيتي ، ويژگي آدمهاي گوشه گير است که عشق و احساس را سپر ديدگاههاي نادرست خود مي کنند. حکيم ارد بزرگبيشتر کساني موفق شده اند که کمتر تعريف شنيده اند . اميل زولادو اشتباه بسيار بزرگ يکي اين است که قبل از موعد اقدام به عمل کنيم و ديگري اين است که فرصت مناسب را از دست بدهيم . کوئيلوکودکان براي شاد بودن ، بيش از هر چيزي به گفتگو با ما نياز دارند . حکيم ارد بزرگآنکه کارهايم به دست اوست، يار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگي بري است و به هر موجودي مهر مي ورزد. او به سويم مي آيد . اگاواد گتيااگر غذايي نامطبوع بخوري، آبي ناگوار بنوشي و بر خم بازوانت بالين بسازي، هنوز مي تواني سرور و شادماني را بيابي . کنفوسيوسبهترين شيوه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهاي پند آموز است . حکيم ارد بزرگغفلت بورزيد تا سرگشته بمانيد. بجوييد تا بيابيد! . منسيوسآنگاه که هنر خوار مي گردد جادو ارجمند مي شود . حکيم فردوسي خردمندمردان و زنان کهن برآيند خوي و منش مردمان سرزمين خويش اند . حکيم ارد بزرگانديشه کردن به اين که چه بگويم، بهتر است از پشيماني از اين که چرا گفتم. سعديبه راستي که شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند که ميان تهي هستند اما اندکي از آنان نيز با سکوت خود نشان مي دهند که الهي هستند. تاولربرآزندگان بدنبال دگرگوني و رستاخيزند ، رشد در کمينگاه راه هاي نارفته است . حکيم ارد بزرگفصيح ترين زبان عمل است . شکسپير

 

تنها آرمانهاي بزرگ ، به ما بينشي فرا دنيوي مي دهند . حکيم ارد بزرگپشيماني که ما را به راه راست نکشاند ، هيچ ارزشي ندارد . حکيم ارد بزرگکسي که بر جايگاه خويش منم زد بخت از وي روي بر خواهد تافت . حکيم فردوسي خردمندنبوغ يعني يک درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ريختن . اديسوننيرومندترين ساختارها ، نرم ترين آنهاست ، ساختارهاي خشک و سخت خيلي زود نابود مي گردند . حکيم ارد بزرگدانش پزشکي در عرض چند سال گذشته چنان پيشرفت حيرت انگيزي کرده است که امروز براي يک پزشک غير ممکن است در بيمار خود عضو سالم پيدا کند . اريل وينسونخدايا ! مرا از دوستانم محافظت بفرما . چون مي دانم چکونه خويشتن را در مقابل دشمنانم حفظ کنم ! . ولترريشه رشد تبهکاري در امنيت بزهکار است . حکيم ارد بزرگمأيوس مباش زيرا ممکن است آخرين کليدي که در جيب داري ، قفل را بگشايد. تروتي ويکخيلي وقت شناس بود . تو مي توانستي آفتاب را با او تنظيم کني ! . کريستوفر فريبزرگداشت کساني ديدنيست ، که از ديدگان مردم بسيار دورند . حکيم ارد بزرگمن جز يک چيز نمي دانم و آن اين است که هيچ چيز نمي دانم . سقراطدر جواني آنگاه که رؤياهايمان با تمام قدرت درما شعله ورند خيلي شجاعيم ولي هنوز راه مبارزه را نمي دانيم، وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را مي آموزيم ديگر شجاعت آن را نداريم. پائولو کوئيلوخود کامگان در ژرفناي وجود خويش گم مي شوند . حکيم ارد بزرگهر آنچه را که مي توانيد انجام دهيد ، و يا در رؤياي خود مي بينيد که قادر به انجام آن هستيد شروع کنيد ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه اي را نهفته دارد . گوتهاين ذهن است که ذهن را جلب مي کند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند . ک.گ.يونگنابود کننده طبيعت ، عمر خويش و فرزندانش را کوتاه مي سازد . حکيم ارد بزرگکسي که نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست که به سخنان بيرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدين بلخيسعادت ديگران بخش مهمي از خوشبختي ماست . ارنست رناناسطوره ها بي باکند ، آنها خوي برتر خويش را به آيندگان هديه مي دهند . حکيم ارد بزرگزماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه . فرويدما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم کنيم تا بتوانيم خيلي راحت احساس کنيم که به جهان باز مي گرديم همانطور که همه موجودات ديگر باز مي گردند.
همه ما در حقيقت جزء جدايي ناپذير اين کليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ واگذاريم . هرمان هسهاز ديروز بياموز براي امروز زندگي کن و اميد به فردا داشته باش . آلبرت انيشتنفريادرس پاکزاد است ، او گوشش پيشتر تيز شده و آماده کمک رساني ست . حکيم ارد بزرگاي سالک ، يکي يکي ، قدم به قدم . راهي نيست . راه با پيمودن پديد مي آيد . با پيمودن است که راه را مي سازي ، و اگر واپس بنگري ، هر آن چه ميبيني ، فقط رد گام هايي است که روزي پاهايت دوباره آنها را مي پيمايد . اي سالک ، راهي نيست ، راه با پيمودن پديد مي آيد . آنتونيو ماچادوتنها نشان زندگي رشد کردن است . جان هنريانديشمندان را شايد بتوان ناديده گرفت و يا بزور خفه شان نمود ! اما تاريخ ، گواه هزاران سال فرياد رساي آنان بوده و هست . حکيم ارد بزرگصداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسنکسي که مي تواند انجام مي دهد و کسي که نمي تواند به ديگران ياد مي دهد . جرج برنارد شاوهيچ کدام از ما ، همه چيز را در اختيار نداريم پس به هم نيازمنديم براي برآوردن نيازهايمان بايد به ادب ميدان دهيم . ارد بزرگآنچه سبب امنيت روح مي شود ايمان است . گارودياز پيروزي تا سقوط فقط يک ثانيه فاصله است . ناپلئونيک آموزگار خام مي تواند شاگردان خويش را براي همه زندگي سرگردان کند . حکيم ارد بزرگپرسش هاي ما افکار ما را مي سازند. آنتوني رابينزخود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات آن را در خود راه بده تصوير ذهني خود را از آن چه بايد باشد رها کن تعابير ، پيش فرض ها و پيش داوري هاي خود را رها کن دست از کنترل وقايع و رويدادها بردار و آن ها را به حال خود رها کن. رها کن حال شرايطي فراهم آورده اي تا اعجاز در آن ظهور کندحال دريچه اي گشوده اي تا ناشناخته ها امکان ورود پيدا کنند حال در قلب خود جايي براي عشق و شور زندگي باز کرده اي . باربارا دي آنجليسخرد در بستري طوفان زده رشد نمي کند . حکيم ارد بزرگآرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه هستي باشي، بکوش که کمال آنچه هستي باشي . دي سلزدوستي مهم ترين نيکبختي انسان است. هيومپيمان ها در هنگامه نيازها بسته مي شود ، و آنگاه که پاره شود چيزي جز پلشدي و زبوني بر جاي نمي ماند . حکيم ارد بزرگفصيح ترين زبان ، عمل است. مارلوسخن را زيوري جز راستي نيست. جامياگر همدمت آدمي بدگو باشد ، خيلي زود اسير وهم و سياهي دل مي شوي . حکيم ارد بزرگآرزو کردن شرط نيست ، شرط ، تحقق آرزو ست. داوينچيبه زيبائي بيانديش ، نه براي انگيزش ، که در جهت تعالي . زيبائي به هر جا آرامش مي آورد ، چه دست ساز انسان چه طبيعي. پاول ويلسونتا چيزي از دست ندهي چيز ديگري بدست نخواهي آورد اين يک هنجار هميشگي است . حکيم ارد بزرگدلت را آنچنان تميز کن ، که ظرفت را . مثل چينيوقتي به دنبال هدف تازه اي مي رويد و با مانعي مواجه مي شويد ، به ياد آوريد که از اين موانع ، قبلاٌ هم در زندگيتان بوده است و بر آنها غلبه کرده و موفق شده ايد! . آنتوني رابينزخنده در وراي خود رازها در سينه دارد . حکيم ارد بزرگشور زندگي ترانه اي است که عشق مي سرايد شور زندگي همان عشق است که به حرکت در آمده است عشق و شور زندگي هنگامي نصيب تان مي شود که آتش عشق را گرامي بداريد و بياموزيد که همواره آن را روشن و فروزان نگه داريد . باربارا دي آنجليساين خوبي که در ماست ؛ کار خداست. کنفوسيوسشايستگان چهره ايي گشاده دارند ، نگاهي مهربان ، دستي نوازشگر و نوايي پندآموز . حکيم ارد بزرگهنگامي که مصمصم به عمل شديد ، بايد در هاي ترديد را کاملا" مسدود سازيد. . نيچهآفتاب به گياهي حرارات ميدهدکه سرازخاک بيرون آورده باشد تولستويهيچ گاه براي آغاز دير نيست ، همين بس که به خود بگويم اين بار کار ناتمام را پايان مي دهم . حکيم ارد بزرگهشت بار که افتادي ، براي هشتمين بار برخيز . مثل چينيخنده مصائب و مشکلات زندگي را کوچک و آلام روحي را محو مي نمايد. . ژول سيمونفروتني زماني هويدا مي گردد که آدمي از کوهستان وجودش پايين آمده و يا در حال فرود آمدن است . حکيم ارد بزرگبهترين کارها اين است که درجواني دانش اندوزي و در پيري بکاربري. بوذرجمهرممکن است دروغ يکسال بدود ولي راستي در يک روز از او جلو مي افتد. مثل افريقائيبخت همچون مرغي در گوش ما زمزمه مي کند و ما را با خود به سوي مي کشاند که باورش را هم نمي کرديم . حکيم ارد بزرگسوالهاي هر کس بيش از جواب هايش اورا مي شناساند. ولترتجربه ، مدرسه اي است که محصلين خود را با قيمتي گران ، بار مي آورد. فرانکلينميوه کشتن ، کشته شدن است . حکيم ارد بزرگخط مستقيم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقيات هم کوتاه ترين راه است . راسلدر ميان همه آلام و مصيبت ها تنها ياد خداوند انسان را تسلي مي دهد. جرجي زيدانچه بيچاره اند مردمي که ، قهرمانشان بزدل است . حکيم ارد بزرگغير ممکن ها را انجام دادن نوعي لذت است . والت ديسنيانسانيت نيازمند حقيقت است . بيکنخردمندان ترس را هم به بازي مي گيرند . حکيم ارد بزرگتنها زندگي ارزشمند است که صرف ديگران شود . آلبرت انيشتنرُلهايي که در صحنه زندگي به عهده ما واگذار شده است به انتخاب و اختيار ما نبوده و تنها وظيفه ما اين است که آنها را به خوبي بازي کنيم . اپيکتتبا فريب شايد بتوان چيزي بدست آورد اما در نهايت همان دستاورد مايه تباهي خواهد بود . حکيم ارد بزرگچاره ترس روبرو شدن با چيز ترس آور و تماشاي آن است . روتر فوردبيم و اميد هميشه توام با هم هستند . لاروشفوکوآگاه بر داشته هاي خود بيناست . حکيم ارد بزرگاي بشر بي شعوري که نميتواني کرمي را بيافريني .... با اين وجود يک دو جين خدا ميسازي . مونتنيهرگز با پو ل نميتوان يک سرباز خوب ، معلم خوب ، هنرمند خوب، يا يک کارگر خوب ساخت .. . جان راسکينبسيار ياد کردن از سختي هاي زندگي ، بردگي مي آورد . حکيم ارد بزرگ


+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 15:46 |


بي شرم ترين فرامانروايان آنهايي هستند که ناکارامدي و اشتباهات خود را به مردم نسبت مي دهند . حکيم ارد بزرگيکي از بزرگترين خوشبختي ها ، خدمت بيشتر به مردم است . حکيم ارد بزرگميرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود . حکيم ارد بزرگفرمانروايان با تجربه از همان چشمه ايي مي نوشند که مردم را سيراب مي کند . حکيم ارد بزرگفرمانروايان براي رشد و بهروزي جوانان رودخانه هاي هدفمند کار فرام آورند ، تا توان آنها به شوره زار و مرداب نرسد . حکيم ارد بزرگدر سرزميني که هدفمندي و تلاش وجود دارد ، کار و کوشش ارزش دارد و فرمانروايان زمينه پويش را فراهم مي آورند ناراستي هايي همانند دوستي نابهنجار دختر و پسر گل نمي کند . حکيم ارد بزرگو فرمانروايي که دروغ گفت ، فر و شکوه خويش را به خاک سپرد . حکيم ارد بزرگنجيب زادگي بدون تقوي همچون قاب انگشتري زيباست که نگين جواهر نداشته باشد . جين پورترتنها کسي که موجب خواري هميشگي ما مي شود خود ما هستيم . حکيم ارد بزرگخالق بزرگ خلاقيت به ما اعطا کرده است. پيشکش ما نيز به او به کار بردن آن خلاقيت است. جوليا کامرونحوادث مشهور دوران گذشته جهان را مروري بکنيد ، تا شما هم مثل من اين حقيقت را بپذيريد که بزرگترين جنايات همه با کوچکترين دستها انجام گرفته است . آگارادوفريبکاران همه کسان و خويشان خود را از دست مي دهند . حکيم ارد بزرگمغرور بودن به دانش خود ، بدترين نوع جهالت است . جرجي تايلربه راستي پيران جوان و جوانان پير در دنيا بسيارند. اسمايلزبيداري بدون آگاهي امکان پذير نيست . حکيم ارد بزرگدر پي هر گريه آخر خنده اي است. مولويوجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که مي بيند. پلوتارکآدم هاي بزرگ به خوشي هاي کوتاه هنگام تن نمي دهند . حکيم ارد بزرگآن قدر بر مال دنيا حريص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوي. سقراطشانس هرگز کافي نيست . اندرو ماتيوسبا ولخرجي تنها مال نمي رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود مي شود . حکيم ارد بزرگخرد بر سر جان چون افسري تابنده است و مدارا و مهرباني به قدر همسنگ خرد است . حکيم بزرگمهراگر به راه خطا رفتي از بازگشتنش مترس . کنفوسيوسمردم اشتباهات زندگي خود را روي هم مي ريزند و از آنها غولي بوجود مي آورند که نامش تقدير است . جان اوليور هاينزبردباري در توان هر کسي نيست کساني که بردبارند فرمانروايي مي کنند . حکيم ارد بزرگفتح هند افتخاري نبود ، براي من دستگيري متجاوزين و سرسپردگاني مهم بود که بيست سال کشورم را ويران ساخته و جنايت و غارت را در حد کمال بر مردم سرزمينم روا داشتند . اگر بدنبال افتخار بودم سلاطين اروپا را به بردگي مي گرفتم . که آنهم از جوانمردي و خوي ايراني من بدور بود . نادر شاه افشارخشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهي نيست. سقراطآنکه بر کردار خويش فرمانروايي کرد و دليرانه بسوي راه هاي نارفته رفت بي گمان آموزگار آيندگان خواهد شد . حکيم ارد بزرگبا يک لبخند هر دري به روي انسان گشاده خواهد شد. فرانکلينسختي و همواري را با هم پذيرا شو. ضرب المثل انگليسيبسياري از آرزوهايمان را مي توانيم با نشان دادن توانمندي خويش به آساني بدست آوريم . حکيم ارد بزرگبالاترين لذت ها در شور و شوقي است که انسان را به ماجراجويي ها و پيروزي هاي بزرگ و فعاليتهاي خلاقه وادار مي کند. آنتوان دوسنت اگزوپريتنها راه غلبه بر ترس روبرو شدن با آن است. ما غالبا به طرف حوادثي کشيده مي شويم که از رويارو شدن با آنها وحشت داريم.بنابراين اگر از تنهايي بترسيد تنهايي را براي خود به ارمغان مي آوريد. اگر از بدهکار بودن بترسيد به احتمال زياد با تمام زير و بم آن آشنا خواهيد شد. اگر از دستپاچگي و پريشان حالي واهمه داشته باشيد همان را تجربه خواهيدکرد. اين، روش زندگي براي تشويق ما انسانها به رشد کردن است. آندرو متيوزخموشي ، دري به سوي نگاه ژرف تر است . حکيم ارد بزرگخرد در نظر گاه مردمان آزاده و نيکخو جهان پر از شادي و شکوه مي نمايد . بهره خردمندان و اميد واران هميشه شادکامي است . حکيم بزرگمهرزمستان بدون بهار قلب عاشق شکست خورده است . فريدريش نيچهنگاه زمينيان ، تهي است از انوار آسمانيان . حکيم ارد بزرگهر که در سيرت و رفتار پيشينيان نظر کند ، متذکر مي شود تا چه اندازه از همت مردان واپس مانده است . همدون قصارفکر کردن، صحبت با خودمان است. يک مثل اسپانياييپيام آوران باورهاي پست بزرگترين پيروزيهاي تاريخ مردم خويش را به ريشخند گرفته اند . حکيم ارد بزرگغيرممکن است دو بار پاي خود را در يک آب روان فرو بريم. هراسيلتوسآن چه براي انسان در جهان مهم است انجام وظيفه است. ژان ژاک روسوآنکه زيبايي خرد را نديد ، گرفتار زيبايي آدميان شد و بدين گونه از هر چه داشت تهي گشت . حکيم ارد بزرگعاقل زبانش را در قلب و احمق در دهان جاي داده. ضرب المثل پاکستانيبيشتر کساني موفق شده اند که کمتر تعريف شنيده اند . اميل زولااگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ايم آنگونه باشد که ما مي گويم . حکيم ارد بزرگهميشه به خاطر داشته باشيد که دنيا هرگز مديون شما نيست ، زيرا قبل از شما نيز وجود داشته است . جان استيلوقتي که شما به بدبيني عادت کنيد ، بدبيني به اندازه خوشبيني مطلوب و دوست داشتني است . آرنالد بنتاميدوار مباش ديگران همراهيت کنند ، تنها به درمان دردهاي روزگار خويش بيانديش . حکيم ارد بزرگزيبايي غير از اينکه نعمت خداست. دام شيطان نيز هست . فريدريش نيچهتنها زماني مي توانيد چيزي را که ريشه هاي عميق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببينيد که آن چيز در کار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد . جي.هيليس ميلرکسي که فريفته نگاهي مي گردد ، توان نجات ديگران را ندارد . حکيم ارد بزرگخوشا به حال پيمان منشاني که وجودشان به پيرايه پاکي و شرم آراسته شده . حکيم بزرگمهرحيات آدمي در دنيا همچون حبابي است در سطح دريا . جان راسکناگر هدف زندگي هويدا باشد ده ها راه بن بست نيز نمي تواند ما را از پيش رفتن به سوي آن باز دارد . حکيم ارد بزرگچرا بايد در انتظار بهشت موعود احتمالي باشيم ؟ما خود قادريم يک بهشت واقعي در عرصه زمين به وجود آوريم. اگوست کنتانسانها با دو چشم و يک زبان به دنيا مي آيند تا دو برابر آنچه مي گويند ببينند ، ولي از طرز سلوکشان اين طور استنباط مي شود که آنه با دو زبان و يک چشم تولد يافته اند ، زيرا همان افرادي که کمتر ديده اند بيشتر حرف مي زنند و آنهاييکه هيچ نديده اند ، درباره همه چيز اظهار نظر مي کنند . کولتوندوستان فراوان نشان دهنده کاميابي در زندگي نيست ، بلکه نشان نابودي زمان ، به گونه اي گسترده است. حکيم ارد بزرگبراي تلفظ کوتاهترين کلمه "بله" يا "نه" خيلي بيشتر از يک نطق بايد فکر کرد . پتياگوراراده يک احساس نيست بلکه شامل احساس هاي متعدد است و نمي توان آن را از انديشه جدا کرد. در عين حال اراده يک شور است و کسي که اراده مي کند به اشتباه اراده را با عمل يکي در نظر مي گيرد . فردريش نيچهکار گروهي بدون همراهي جوانان شوريده و کوشا به بي سرانجامي مي انجامد. حکيم ارد بزرگهرکس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد آزادي حقيقي را به دست آورده است . پرسليستملّق خوراک ابلهان است . شکسپيرسالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزويي است . حکيم ارد بزرگآغاز هر کار مهمترين قسمت آن است . افلاطونقبول حقيقت از بيان حقيقت سخت‌تر است . هيچکاکبراي پرش هاي بلند ، گاهي نياز است چند گامي پس رويم . حکيم ارد بزرگميزان بزرگي و موفقيت هر فرد بستگي به اين دارد که تا چه حد مي تواند همه نيروهاي خود را در يک کانال بريزد. اريسون سووت ماردنايده هاي ازلي دريافته از تامل ناب هستند و مايه اساسي و ابدي تمام پديده هاي جهان را بازگو مي کنند. اين ايده ها متناسب با ماده اي که واسطه بازگويي آنها هستند ، جامه نقاشي ، شعر، مجسمه سازي يا موسيقي مي پوشند . تنها سرچشمه هنر معرفت بر ايده هاست و تنها هدف آن انتقال اين معرفت است. شوپنهاورشايد در کوتاه مدت بدگويان به هدف خود نزديک شوند اما در بلند مدت رسواي جهانند . حکيم ارد بزرگهر عادتي در ابتدا مانند يک نخ نازک است . اما هربار که يک عمل را تکرار مي کنيم ما اين نخ را ضخيم تر مي کنيم و با تکرار عمل نهايتا اين نخ تبديل به طناب و بلندي مي شود که براي هميشه به دور فکر و عمل ما مي پيچد. اريسون سووت ماردنفکر خوب معمار و آفريننده است . ديل کارنگيميدان پيمان هاي گسسته ، همچون مردابي دهشتناک است که بايد از آن گريخت . حکيم ارد بزرگانديشه و تفکر پشتوانه اي بزرگ در سراسر حيات بشر است و انسان بي انديشه و تفکر به ماده اي بي روح مي ماند . پاسکالتمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفکر منظم و يادداشت برداري دقيق هستم . اديسونهيچ آغازي را مزاري نيست چرا که همواره در حال دگرگوني و رشد است . حکيم ارد بزرگافکار افراد متفکر خودبخود مي انديشد .ارنست ديمنهبدگماني ميان افکار انسان مانند خفاش در ميان پرندگان است که هميشه در سپيده دم يا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آميخته است بال فشاني مي کند . بايگوندشواري ، به هدف ما ارزش مي بخشد . دشواري بيشتر ، ارزش افزونتر . حکيم ارد بزرگتا وقتيکه مرد عروسي نکرده او را غير کامل مي خوانند ، بنابراين معلوم مي شود پس از ازدواج کار مرد تمام است . باب هاپکسي که به آباداني مي کوشد جهان از او به نيکي ياد مي کند . حکيم فردوسي خردمندعشقي که آدمي را به گوشه نشيني وادار کند ارزشي ندارد عشق بايد توان پرتاب انسان به سوي هدفهاي راستين را داشته باشد . حکيم ارد بزرگبراي اداره کردن خويش ، از سرت استفاده کن . براي اداره کردن ديگران ، از قلبت. دالايي لاماوقتي قلبت بيدار شد و شعله اي از نور شد ، تو معنا و اهميت زندگي را خواهي شناخت ، و اين فيضي عظيم است . و آنگاه سپاسگزاري و حمد طلوع مي کند . آنگاه فقط هديه زندگاني کافي است تا با آن براي هميشه و هميشه راضي و خشنود باشي . دالايي لاماخوي آدمي همواره بدنبال دگرگوني و هدفمندي است . حکيم ارد بزرگهمين لحظه حاوي بهشت و دوزخ است . همه اش بستگي به تو دارد . اگر تو خوش باشي ، شاد باشي ، اگر عاشق زندگي باشي و آن را محترم بداري و جشن بگيري . در بهشت هستي ، اگر نتواني شادماني کني ، اگر چنان زنجيرهاي سنگيني برپا و دست داشته باشي که نتواني با آهنگ زندگي به رقص در آيي ، آن وقت در دوزخ به سر مي بري . دالايي لاماصاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. امرسونکيهان داراي ساختاري هدفمند است . اين ساختار به آن پويايي بخشيده ، و برآيندي شگرف در آن بر جاي مي گذارد . حکيم ارد بزرگيک زندگي را وقتي مي شود با خوشبختي قرين دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبي . بوسکاليااگر پيري پند ده و اگر جواني پند گير .ضرب المثل چينيآرمان ما نبايد موجب نابودي ديگران گردد آرماني ارزشمند است که بهروزي ما و ديگران را در پي داشته باشد . حکيم ارد بزرگخنده، بهترين روح جنگ با زندگي است. آناتول فرانسميانه روي و اندازه نگه داشتن کمال طبيعت آدمي است. کنفوسيوسپيش نياز رسيدن به دليري و بي باکي ، يافتن آرمان و خواسته اي هويداست . حکيم ارد بزرگميان گام نخست و آرمان بازه اي نيست ، آنچه داريم اندازه نيروي کنوني ماست . حکيم ارد بزرگآدمهاي پليدي هستند که با زمان سنجي مناسب ، از نگراني هاي همگاني بهره مي برند و خود را يک شبه رهايي بخش مردم مي خوانند . حکيم ارد بزرگسخن گفتن از دوستي و دشمني پايدار در سياست ، خنده آور است . حکيم ارد بزرگنگاه مردان کهن ايستا نيست آنها دورانهاي آينده را نيز به خوبي مي بينند . حکيم ارد بزرگرستاخيزهاي اجتماعي بدون همراهي زنان شجاع غير ممکن است چرا که زن پرچمدار وارستگي ، پاکي و از خودگذشتگي ست . حکيم ارد بزرگ


بيا...
همان گونه که هستي بيا دير مکن...
گيسوان مواجت آشفته
فرق مويت پاشيده.
بيا دلگير مشو
بيا همان گونه که هستي
بيا دير مکن
چمن ها را پايمال کرده به سرعت بيا.
اگر چه مرواريد هاي گردنبندت بيفتد و گم شود.
باز بيا و دلگير مشو
از کشتزارها بيا،
تندتر بيا...
ابرهايي که آسمان را پوشيده است مي بيني
در طول رود که در آن ديده مي شود.
دسته پرندگان وحشي در پروازند.
بادي که از روي چمن ها مي گذرد و هر آن شدت مي گيرد باد آن را خاموش خواهد کرد
چه کسي مي تواند ترديد داشته باشد که به ابروان و مژگانت سرمه نپاشيده اي
زيرا ديدگان طوفانيت از ابرهاي باراني هم سياه ترند
اگر هنوز حلقه ي گل بافته نشده، چه مانعي دارد؟
اگر زنجير طلايت هم بسته نشده آن هم بماند
آسمان از ابر آکنده است دير شده همان گونه که هستي بيا...
بيا فقط بيا...(بخشي از نامه ي رابيندرانات تاگور به همسرش)اگر مراقب سلامت خود نباشيد، مشکل است که بتوانيد از عواطف خود بهره مند شويد . آنتوني رابينزهيچ چيز به اندازه تمرکز انرژي روي تعداد محدودي از هدف ها به زندگي تان توان و نيروي بيشتر نمي دهد . نيدو کيوبينبارش باران از پستان گيتي ، فرزندان را در دل خاک جاني مي دهد و زندگي را هويدا مي کند و چه نيک مردان و زناني که مي بارند براي شکوفا شدن بستر آيندگان . حکيم ارد بزرگوقتي که پرکاهي به چشمتان مي رود ، آن را بيرون مي آوريد . وقتي عادتي بد وارد روح شما مي شود ، مي گوييد : سال ديگر معالجه اش مي کنيم . هوراسسخاوت در زياد دادن نيست، در به موقع دادن است . لابرويربخشنده از دست نمي دهد او همواره در حال بدست آوردن است . حکيم ارد بزرگما اغلب مدتها به درهايي که شادي را برما بسته است ، نگاه مي کنيم ولي هيچ گاه کسي را که برايمان درهاي شادي را مي گشايد نمي بينيم . برتون هيلمال ومکنتي ندارم ، تنها سرمايه من روح شاد من است . هلن کلرآنانکه از رسيدن به ريشه ها هراس دارند ، در روزمرگي دست و پا مي زنند . حکيم ارد بزرگاگر اخمو و ترشرو باشيد هيچ کس تمايل همنشيني با شما را ندارد پس شاد باشيد و بر ديگران لبخند بزنيد تا شما را در جمعيت خود بپذيرند . هنري ميلراگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما مي شد سعي و عمل ديگر معني نداشت . مترلينگاگر مي خواهيد خودتان شاد باشيد،اول ديگران را شاد کنيد . ويليام مکبثبا آدمهايي که هميشه از شما مي خواهند حرفاهايشان را به اين و آن نگوييد کمتر گفتگو کنيد . حکيم ارد بزرگيکي از عظيم ترين اسرار عشق و محبت اين است که بياموزيد: چگونه آرمان ها و انديشه هاي ناهماهنگ را از ذهن خود بزدائيد و همواره آرزوهايي کنيد که صادقانه مي خواهيد نه آن چرا که فکر مي کنيد شايد بتوان بدست آوريد . کاترين پاندرهر روز همان روز را زندگي کن و بدين سان تمامي عمر را زندگي کرده اي . نانسي سيمسرايزني که کار ، اجرايي مي کند ، قابل اعتماد نيست . حکيم ارد بزرگشر با شر خاموش نمي شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خير فرو مي نشاند و آتش را آب . لقماندر آيين خرد در هر کاري انديشه بايد . حکيم بزرگمهراگر باژ دادي ايمين مباش ! که اين درد را درماني دگر است. حکيم ارد بزرگحافظه آفريده اي هوس باز و مستبد است . هرگز نمي توانيد بگوييد که از کرانه درياي زندگي چه سنگريزه اي را بر مي گيرد و در گنجينه خود نگاه مي دارد ، يا کدام گل ناشناخته اي را از مزرعه مي چيند ، و به عنوان رمز انديشه هايي که در اعماق قرار گرفته اند و روزي اشک به چشم مي آورند حفظ مي کند . و با اين همه در اين شک ندارم که مهمترين چيزها آنها هستند که بهتر به ياد مي آيند . هنري وان رايکدرسهائي که بر زانوي مادر آموخته شده ، آموزش هايي که پدر داده ، همراه با داستانهاي شيريني که در کنار بخاري به گوش خورده ، يادگارهاي شيريني است که هرگز کاملاً از ياد نمي رود . لامنهتا ساختارها سامان نيابد رشدي هويدا نمي گردد . حکيم ارد بزرگحقيقت مانند آب دريا است چون نمک آب دريا زياد است تشنگي را رفع نمي کند. اگر حقيقت آدمي تحريف شود مثل آب شور دريا خواهد بود که تشنگي اش را رفع نخواهد کرد . فريدريش نيچهما با مشکلات مي جنگيم تا آسايش بيابيم ، ولي وقتيکه آسايش يافتيم آن را غير قابل تحمل مي يابيم . هانري بروکس آدامزآنکه پوزش نمي داند چيست! مناسب دوستي نيست . حکيم ارد بزرگمن در زمان خودم با معدود افرادي مواجه شدم که اشتياق شديدي به کار سخت داشتند. خوشبختانه همه آنها همکاران من بودند. بيل‌گلدتن درست براي روان ، مهمانخانه ، و براي تن ناسالم بيمارستان است . بيگنبزرگداشت ، بخشش بي رياي مهر است مهري که با آن مي توان بوي بهار را هميشه همراه داشت . حکيم ارد بزرگآنچه را که با خوشي و لذت آموخته ايم ، هرگز فراموش نمي کنيم . سيسرونآنکه کردار به سخاوت بيارايد و گفتار براستي در اين جهان نيک بخت است . حکيم بزرگمهرنامداران ابتدا از نام خويش گذشته اند . حکيم ارد بزرگآنچه جهان به ما مي دهد و آنچه خوشبختي نام دارد بازيچه تقدير بيش نيست. لاواتاعتقاد به بخت و قسمت بدترين نوع بردگي است . اپيکتتنامداري که خود را به خواري مي افکند ، هزاران دل آويخته به دامان خويش را نيز به خاک مي کشد . حکيم ارد بزرگمن احساس مي کنم مختارم پس مختارم . لايب نيتسدر نظر خردمند شاديي که غم به دنبال دارد بي ارزش است . حکيم بزرگمهرستايشگري آگاهانه ، چاپلوسي نيست چرا که خيلي زود ريشه ستاش شونده خاکي تازه را در دور ريشه خويش مي يابد و در پس روزها اين کار به بار خواهد نشست ، ميوه تازه آن بسيار بهتر از گذشته خواهد بود . حکيم ارد بزرگآغاز و پايان جنگ توسط خون صورت مي گيرد . همرمردان موفق امروز ، کودکان جسور ديروز بوده اند. دسراييليدروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر مي شود . لوترهمسران بايد يکديگر را ستايش کنند و فرزندان هم آنان را و آموزگاران ... ستايشگري براي همه هست . حکيم ارد بزرگپاکي نفس جدايي مي آورد . فريدريش نيچهانسان قبل از هر چيز بايد حيوان خوبي باشد . هربرت اسپنسرخود را ، تا هنگاهي همراه داري که دلداده نشده ايي ، دلبسته با خويشتن خويش بيگانه است. حکيم ارد بزرگپاداش درستي را در درستي بجوي ، و انگيزه کار نيک را همان نيکي بدان و سود ديگر مخواه . حکمت هندوخرسندترين آدم کسي است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگيرد . حکيم بزرگمهرخودت را بشناس و به آن ببال . حکيم ارد بزرگاميد غذاي روزانه بيچارگان است . هرشلفلک به مردم نادان دهد زمام مراد *** تو اهل دانش و فضلي همين گناهت بس . حافظدرختان شاهد ستمگري و ناراستي آدميان هستند . حکيم ارد بزرگحقيقت نيازمند نقد است نه ستايش . فريدريش نيچهاشکهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بوداآدمي ريشه در خاک و طبيعت زيبا دارد آناني که پاکروانند نسيم دل انگيز اين زيبايي اند . حکيم ارد بزرگانسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد . دوسن پيراگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بکوش زيرا آن شادي که ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد . بتهوونپيوند از پس تنهايي رخ مي دهد ، ارزش مي يابد و توان آدمي را چندين برابر مي کند ، پس بايد هر پيوند پاکي را شاد باش گفت . حکيم ارد بزرگجاييکه در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج و رونق دارد ، تيمارستان است . هاولاک اليسبياييد نه تنها براي خود و خانواده‌مان بلکه براي کشورمان مسؤوليت بيشتري بپذيريم . بيل کلينتون

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 15:45 |

شجاعت مانندعشق از اميد تغذيه مي کند. بناپارتراهي را که در زندگي برگزيده ايم مي تواند برآيند بازخورد کنش ديگران ، با ما باشد . پرسش آن که :
آيا ماخويشتن خويشيم ؟
و يا همواره بايد پاسخگوي برخوردهاي بد ديگران باشيم ؟
اين پرسش ها را که پاسخ گفتيم ! آزادي در ما بارور مي شود .
وپس از آن ، آرماني بزرگ همچون عشق به ميهن در چشمه وجودمان جاري مي گردد . حکيم ارد بزرگتعصب چشم هاي بينا را نابينا و گوش هاي شنوا را ناشنوا مي کند . ابوريحان ببِرونيکسي که کوچکترين قسمت رازي را فاش کند بقيه آنرا هم نمي تواند حفظ کند . ريشترايرانيان نيک نامي و پاکي تبار گذشتگان خويش را در شاهنامه فردوسي مي بينند و در هر دودماني که باشند برآن راه خواهند بود . حکيم ارد بزرگيا چنان نماي که هستي ،يا چنا باش که مي نمايي . بايزيد بسطاميکسي که از هيچ چيز کوچکي خوشحال نمي شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيکورپيران جهان ديده همواره جوانان را به خروش و بيداري فرا مي خوانند . حکيم ارد بزرگهنگامي که مصمم به عمل شديد ، بايد درهاي ترديد را کاملا مسدود کنيد. نيچهسه چيز خيلي سخت است: فولاد ، الماس و خويشتن شناسي . فرانکلينبراي پيروزي انديشه خود ، بياموز و پژوهش کن ! و براي گريز از دشمن مال و زندگيت ، به هنجارهاي قانوني پناه ببر و دوري پيشه کن . حکيم ارد بزرگتنهايي در بهشت هم ارزش ندارد. دو سن پي يرتربيت کودک را بايد بيست سال پيش از تولش آغاز کرد. ناپلئونپيران جهان ديده براي گفتگو با جوانان مانع تراشي نمي کنند . حکيم ارد بزرگحتي ضرب المثل هاي کوتاه، بدنبال تجربه هاي طولاني ساخته شده اند. سروانتسفهمِدن هميشه بهتر از آموختن است. لوبوناندوخته اي با ارزشتر از تندرستي ، نمي شناسم . حکيم ارد بزرگاگر مي خخواهي زياد عمر کني ، درجواني پير شو . مثل اسپانياييحکومت طلايي آنجاست که نتوان قوانِن را با پول خريد. برنادشاوکارهاي بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامي بزرگ مي شوند که بخواهند. شارل دوگلخودخواه ترين آدميان آناني هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم ميهنانشان بسته اند . حکيم ارد بزرگچون راه رفتن آموختم به دويدن پرداختم. نيچهتو فقط امروز زنده نيستي ، فکر آينده هم باش مارسل آشارچشناخت ما از کرانه درياي وجود بزرگان ، تنها به اندازه ميدان ديد چشم انديشه ماست و نه بيشتر . حکيم ارد بزرگپيروزي واقعي جان آدمي، فکرکردن است. هوگونگهداري ثروت به مراتب دشوار تراز کسب آن است. گورکيتبار بي ريش سفيد ، همچون خانه بي پوشش است . حکيم ارد بزرگآنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نيست . سعدياستعداد هاي نهفته درون خود را کسف و شکوفا کنيد. آنتوني رابينزکوچک کنندگان دايره انتخابات ، با بن و ريشه آن دشمن اند . حکيم ارد بزرگپشتکار، ارزشمندترين عامل شکل دهنده کيفيت زندگي است و حتي از استعداد نيز مهمتر است. آنتوني رابينزبه شکوه و اعجاز هستي و جهان پيرامون خود نگاهي بياندازيد. همه جا را غرق در زيبايي خواهيد ديد. اين زيبايي ها عشق درون شما را صدا مي زنند و فرا مي خوانند . شکوه و جلال جهان هستي را نظاره کنيد و شکوه و جلال خود را به ياد آوريد . هرگاه به خود اجازه دهيد تا هستي و آفرينش را با تمامي شکوه و عظمت آن حقيقتا نظاره کنيد، آن گاه به قطعيت اقتدار ، زيبايي و عشق و شور زندگي در خودتان پي خواهيد برد زيرا شما نيز بخشي از همين شکوه و عظمت هستيد. گويي آفريدگار هستي به شما مي گويد : من تو را دوست دارم . من عاشق تو هستم . به همين دليل اين همه زيبايي ها را براي تو آفريده ام . باربارا دي آنجليسپيشينه کهن پر است از داستان هاي بريده شدن ناي دژخيمان بدست مردم . حکيم ارد بزرگاگر مي خواهي براي حال و آينده مفيد باشي از گذشته درس بگير. ناپلئونحتي بدون آشنائي و انتظار هم مي توان يار ديگران بود. اسکار وايلدبراي مادر واژه ايي زيباتر از فداکار نمي توان يافت . حکيم ارد بزرگاگر از احساسات خود ناراضي هستيد مرکز توجه خود و يا شيوه عملکرد خود را تغيير دهيد ، تا بلافاصله تغييري در عواطف تان ايجاد شود . آنتوني رابينزانتخاب هاي شما همگي از سر عشق خواهند بود . باربارا دي آنجليساسطوره ها زاينده اند ! آنان براي فرزندان سرزمين خويش همواره اميد به ارمغان مي آورند . حکيم ارد بزرگمشتاق باشيد که زندگي را همانگونه که هست ، بپذيريد. ويليام جيمزاين همه پيغمبرها گفته اند که روح باقي مي ماند و چنين و چنان مي شود. اما هيچکس توجه نکرده که آيا روح ما قابل بقا هست يا نه ؟؟؟
شما را بخدا روح ما با اين افکار پست و انديشه هايي که از حدود معده و شهوت تجاوز نمي نمايد آيا اگر از بين برود بهتر نيست ؟!؟ . موريس مترلينگچيزي را که ما نمي توانيم بفهميم ضد و نقيض زندگي انسان است.
زيرا از يک طرف طبيعت يا خدا انسان را آفريده که حتما مرتکب گناه مي شود و از طرف ديگر به ما مي گويند که هر کسي که مرتکب گناه گرديد در جهان مجازات خواهد ديد !!!
بهتر اين بود که از روز نخست ما را طوري مي آفريدند که قدرت ارتکاب گناه را نداشته باشيم . نه آنکه ما را بيافرينند و بعد کيفر بدهند !!! . موريس مترلينگبوي خوش بهشت در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاريست . حکيم ارد بزرگتفاوت ميان ايستايي و پويايي با قدرت تصميم گيري مشخص مي شود . اراده خود را قوي سازيد! کافي نيست که به خود فشار بياوريد بلکه بايد خود را در حالتي مصمم قرار دهيد. آنتوني رابينزشما اين توان را داريد که زندگاني اي سرشار از عشق و رضايت بيافرينيد . باربارا دي آنجليستا وقتي که من و شما داراي مغز هستيم محال است که بتوانيم دانائي خداوند را با اختيار خودمان در زندگي وفق بدهيم!
يعني همينکه ما گفتيم خداوند دانا و تواناست و همه کار را مي توانست و مي تواند بکند و قادر به پيش بيني همه چيز بوده و هست ديگر نمي توانيم بگوئيم که ما در کار خود اختيار داريم و هر چه دلمان بخواهد خواهيم کرد!
زيرا هر فکري که شما براي امروز و يا آينده بکنيد و هر کاري را که امروز و يا در آتيه انجام بدهيد قبلا از طرف خدا پيش بيني شده و اگر پيش بيني نمي شد و او قادر نبود که وقايع آينده را ادراک نمايد خدا نبود و همين که پيش بيني کرد ناچار آن کار اتفاق خواهد افتاد وديگر اختيار از دست شما خارج است!
تمام وسائل و کتابهائي که علماي مذهبي در اين خصوص نوشته اند و خواسته اند که موضوع آزادي انسان را با علم وتوانائي خداوند وفق بدهند جز يک سلسله کلمات پوچ و ميان تهي چيزي نيست و فاقد معني مي باشد!
انسان در يک صورت مي تواند در اين جهان اختيار داشته و هر چه دلش مي خواهد بکند و آن در صورتي است که خداوند يعني کسيکه دانا و تواناي مطلق است وجود نداشته باشد! و همين که اين دانا و تواناي مطلق وجود داشت ديگر من و شما اختيار نداريم و تمام کارها بدست او انجام مي گيرد!
کسانيکه بين خدا و جهان فرق ميگذارند و عقيده دارند که اين دو باهم متفاوت هستند مي گويند اين جهان است که نادان و ناتوان مي باشد و در نتيجه نمي تواند وقايع آينده ما را پيش بيني نمايد بنابراين ما در جهان آزاد هستيم وهرچه دلمان بخواهد مي کنيم !
ولي اين اشخاص خود بخويشتن جواب رد مي دهند زيرا همين که بين جهان و خداوند فرق گذاشتند لازمه اش اين است که خداوند آفريننده جهان باشد و اگر جهان چيزي نمي داند خدا ناچار بايد همه چيز را بداند وگرنه خدا نيست!
پس ما فرضا جهان را نادان بدانيم نمي توانيم خداوند را نادان بدانيم و او حتما داناي مطلق است و با اين سمت و توانائي خويش تمام اعمال ما را براي هميشه مشاهده و پيش بيني نموده و چيزي را هم که او ديد و پيش بيني کرد حتما اتفاق خواهد افتاد اعم از اينکه ما بخواهيم يا نخواهيم و به عبارت صريح ما در کارهاي خود اختيار نداريم بلکه مجبور مي باشيم! . موريس مترلينگاين ديدگاه اشتباست که بپنداريم مرد توانا ، فرزندي همچون خود خواهد داشت . حکيم ارد بزرگچنانچه به خورشيد نگاه کني ، سايه اي نخواهي يافت . هلن کلرخداوند براي ما نيکي و شادي را پسنديده است اين ماييک که از ميان هزاران شادي به دنبال حاشيه غمگين شادي ها مي رويم . فرانکعشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ي فيزيکي و جسماني اي است که نسبت به شخص ديگري در خود احساس مي کنيم . عشق حتي به مراتب فراتر از ايمان به آرمان و غايتي برتر يا علاقه شور و اشتياق نسبت به روابط ، کار يا حتي خانواده است . باربارا دي آنجليساگر از شما بپرسند که در اين جهان در انتظار چه هستيد چه پاسخ خواهيد داد؟ اگر از اشخاص عادي باشيد "که نود و نه درصد مردم از اشخاص عادي هستند" خواهيد گفت که من دراين دنيا انتظار دارم که پس از مرگ مستقيما وارد بهشت شده ودر حالي که عمر جاويدان خواهم داشت تا پايان عالم اغذيه لذيذ بخورم و از لذت عشق و شهوت برخوردار شوم و آهنگ هاي طرب انگيز بشنوم و ... ولي غافل از اين هستيد که پس از رفتن در بهشت و داشتن عمر و جواني هميشگي که هرگز دچار خزان پيري و بيماري نخواهيد گرديد ديگر از خوردن و نوشيدن و خوابيدن و شهوتراني لذت نخواهيد برد و بزودي زندگي يک نواخت بهشت شما را خسته و کسل خواهد کرد زيرا چيزي که در اين دنيا خوردن و خوابيدن و غيره را براي شما لذت بخش کرده ترس از مرگ و از دست دادن اين لذات است و روزي که اين لذات جاويد شد يعني مرگ براي شما وجود نداشت همه چيز عادي خواهد گرديد! در جاي ديگر گفته ام که اگر شما را به بهشت ببرند پس از يکسال اقامت کسل شده و از در بهشت خارج گرديده و در جستجوي نقطه ديگري هستيد که تغييري در زندگي شما بدهد!!! . موريس مترلينگفرمانرواي بزرگ مردم خويش را در هيچ کجاي دنيا از ياد نمي برد و هميشه پناه آنان است . حکيم ارد بزرگما نبايد از حرکات و گفتار يک ديوانه حيرت کنيم . زيرا بيست و چهار ساعت شب و روز مشغول تماشاي ديوانگي و حرکات بي رويه طبيعت هستيم و انگار که ما بر طبيعت برتري داريم زيرا خود را در قبال او عاقل مي بينيم.
اما اول بايد منتظر بود که بفهميم اساس دنيا بر عقل استوار است يا جنون ؟؟؟ و به عبارت ديگر آيا عقل هم يکي از نواقص زندگي ماست که با توسل بدان مي خواهيم کشتي زندگي حقير و ناچيز خود را به ساحل نجات برسانيم و يا برعکس ,عقل يکي از امتيازات ماست ؟!؟!؟!
زيرا ممکن است عقل هم يکي از نواقص زندگي ما باشد و براي موجودات عالي تر هيچ معني نداشته باشد.
مثلا عقل شما مي گويد که وسط کوره کارخانه آهن گدازي نرويد زيرا خاکستر خواهيد شد.ولي موجود عالي تري که بيم از آتش ندارد و حتي چندين ميليون درجه گرماي کره خورشيد را تحمل مي کند به استدلال عقلاني شما مي خندد و با چشم حقارت به شما مي نگرد و تفرج کنان از وسط کوره آهن گدازي عبور مي نمايد . موريس مترلينگشکست نتيجه خودداري از انجام عملي ( مثلاٌ زدن يک تلفن ، رفتن يک کيلومتر راه يا اظهار عشق و محبت) است. آنتوني رابينزهر چه بيشتر عشق و شور زندگي را از خود ابراز کنيد ، براي ديگران مقاومت ناپذير تر خواهيد شد و آن ها کمتر مي توانند شما را ناديده بگيرند . باربارا دي آنجليساز تصاوير و اشکال مختلف خداوند يگانه شکلي که تا اندازه اي به فهم ما نزديک مي باشد بي پايان بودن اوست و ما از صفات خداوند فقط همين يکي را تا اندازه اي مي فهميم و باقي صفات و اشکال او براي ما مجهول مي باشد !!! . موريس مترلينگگاهي اوقات مرگ بازي غايم موشک دارد. به اين طريق که ناگهان از گوشه اي به در آمده گريبان شخصي را که هيچ به مرگ فکر نمي کرد مي گيرد و او را با خود مي برد. اين است يکي از تفريحات او !!! . موريس مترلينگفرمانرواي دانا مي داند ، هيچ نداي با کُشتن خفه نمي شود . حکيم ارد بزرگمن بعضي از اشعار شعراي ايراني را در ترجمه هاي فرانسوي خوانده ام و بعضي از ابيات فريدالدين عطار نيشاپوري تاثير زيادي در من کرده است. فريدالدين در يکي از اشعار خود مي گويد :
"خداوندا اگر چه گناهکار هستم و خود را درخور مجازات مي بينم. ليکن از درگاه تو نااميد نيستم براي اينکه مي دانم که اگر من در اين جهان بر طبق پيروي از طبيعت خود رفتار کرده ام تو در آن جهان نسبت به من بر طبق طبيعت خود رفتار خواهي نمود."
انصاف بدهيد که آيا از آغاز زندگي بشر تاکنون در جهان چيزي گفته شده است که از حيث عمق معني بالاتر از اين گفته عطار نيشاپوري باشد و به اين اندازه اميدبخش باشد ؟؟؟ . موريس مترلينگاگر ما صد مرتبه باهوش تر و چيز فهم تر از اين بوديم دنيايي که به نظر ما مي رسد چندان شباهتي به دنياي کنوني نداشت و اگر هزار مرتبه از اين چيز فهم تر بوديم تفاوت دنيايي که به نظرمان مي رسيد با اين دنيا زيادتر مي شد . زيرا دنيا جز خود ما و جز آنچه در خود مي بينيم و از خود مي فهميم چيز ديگري است!!!
حتي خدا هم که عين هستي است نمي تواند نيستي را به وجود بياورد . همانگونه که آفريننده قادر نيست پايان خود را ببيند زيرا اگر پايان خود را مي ديد آنوقت بي پايان نبود . موريس مترلينگفرمانروايان تنها پاسخگوي زمان حال خويش نيستند آنها به گذشتگان و آيندگان نيز پاسخگويند . حکيم ارد بزرگما هيچ دليلي در دست نداريم که بتوانيم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غيره منکر بشويم و در اين صورت بعيد نيست دنياهائي وجود داشته باشد که در آنها سنگ ها و ساير جمادات مثل ما زندگي کنند و بلکه زندگي فکري آنها از ما بالاتر باشد . موريس مترلينگاز خود مي پرسيم که اگر مرگ تغييرات کنوني را به ما نمي داد يعني جسم ما را فاسد و متلاشي نمي کرد و در پايان مبدل به يک اسکلت زشت و وحشت آور نمي شديم و در عوض بعد از مردن جسم ما مبدل به يک گل سرخ زيبا ميشد آيا اين همه که امروز براي روح خود مشوش هستيم آن موقع هم مشوش ميشديم؟؟؟
هر کس که اين پرسش را از خود بنمايد پاسخ منفي خواهد داد و خواهد گفت که چون مبدل به گل سرخ خواهم شد براي روح خود بيمناک نيستم.
پس معلوم ميشود قسمت اعظم وحشت ما ناشي از ملاحظات جسماني است . موريس مترلينگاگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت. موريس مترلينگبه حال سرزميني که روشنفکرش ، حرف فرمانروايان تماميت خواه را تکرار مي کند بايد گريست . حکيم ارد بزرگهر گاه تصميم شايسته اي گرفتيد ، آنرا رها نکنيد. آنتوني رابينزهر کاري انجام مي دهيد آن را با تعهد انجام دهيد . باربارا دي آنجليسانسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگانتخابات مکان شعبده بازي ديوان سالاران نيست ! . حکيم ارد بزرگآدمي ساخته ي افکار خويش است فردا همان خواهد شد که امروز مي انديشيده است . موريس مترلينگروح کندوست که به زنبور عسل وحي مي کند . موريس مترلينگاز آه و نفرين بزرگان و ريش سفيدان ، بايد ترسيد . حکيم ارد بزرگشناختن وظيفه کار مشکلي نيست ولي انجام وظيفه مشکل است. لرد آيبوريترقيات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارتابلهان در سرزمين هاي کوچک همواره سنگ کشورهاي بزرگ را به سينه مي زنند و هم ميهنان خويش را تشويق به بخشش ميهن و ناموس خود مي کنند . حکيم ارد بزرگمعلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش. پور سيناداناي بي وجدان هيچ گاه صاحب روحي پاک نخواهد بود . رابلهشورانگيزترين عشق ، دلدادگي به ميهن است . حکيم ارد بزرگهيچ چيز در اين دنيا اتفاقي نيست. وين دايراغلب آنهائي پيروز و موفق مي شوند که کمتر تعريف و تمجيد شنيده باشند. زولاتا خود را از هرجهت کامل و شايسته نديدي ، قضاوت نکن . پوشکينحقيقت را همانطور که هست بايد پذيرفت. روستاناگر نتوانيم هميشه اتفاقاتي راکه در زندگيمان مي افتد کنترل کنيم ، دست کم مي توانيم بر واکنشهاي خود نسبت به آن وقايع ، و بر اعمالي که در مقابل آنها انجام مي دهيم مسلط باشيم. آنتوني رابينزدرود بر روان دياکو ، کورش و ارشک ، که پايه هاي جاودانه ايران زمين را بنيان نهادند . حکيم ارد بزرگدر سرتاسر طول زندگي باز همان عشق است که يگانه حامي و ناجي شماست . باربارا دي آنجليسبزرگترين داروي خشم ، صبر و درنگ است. سنکااز انديشه ها و آرزوهاي ديگران ، براي موفقيت خود کمک بگيريد. پاندرنيرنگ پيران بدنهاد ، تنها با مرگ به پايان مي رسد . حکيم ارد بزرگرمز کليه پيروزي ها ، اراده است. روبرتسونهر چه بيشتر تصميم بگيريد ،قدرت تصميم گيري شما بيشتر مي شود . آنتوني رابينزاگر مي خواهي کسي را بزرگ کني ، پيوسته از او به دشمني ياد کن . حکيم ارد بزرگعشق و شور زندگاني را از درون خودتان جست و جو کنيد . سرزندگي و زنده بودن را تنها از درون خودتان جويا شويد . باربارا دي آنجليسکساني که با افکار عالي و خوب دمسازند ، هرگز تنها نيستند. سيدنيتندرستي پرشگاه روان بيدار است براي گشودن دروازه هاي پيروزي . حکيم ارد بزرگاگر بر ناتوان خشمگين شوي، دليل بر اين است که قوي نيستي. هرمان هسههمچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نيرومندتر مي شوند ، قدرت تصميم نيز با تمرين افزايش مي يابد . آنتوني رابينزعشق همانند مغناطيسي است که ما را به مبدا خود جذب مي کند . باربارا دي آنجليسادب نمايه آغازين خرد است . حکيم ارد بزرگاگر همه آرزوها برآورده مي شد ، هيچ آرزوئي برآورده نمي شد. يونسکومقام عالي انساني در برابر شماست. آن را بدست آوريد. شيللربه زبانت اجازه نده که قبل از انديشه ات به کار افتد. شيلونخردمندان همچون باران بر انديشه هاي تشنه مي بارند و دگرگوني هاي آينده را موجب مي گردند . حکيم ارد بزرگاگرآنچه انجام مي دهيد،ناحق باشد،موفقيتي کسب نخواهيد کرد. توماس کارلايل. فيلسوف اسکاتلنديوقتي که رويا مي بينم ، احساس جواني مي کنم. اليزابت کوتورثمردم همواره گوش به نداي بخشندگان دارند . حکيم ارد بزرگلازمه موفقيت ،در توانائي تمرکز انرژي ذهني و جسمي وبدون وقفه بروي يک مسئله است بي آنکه احساس خستگي کنيد. توماس اديسونآموزش توانسته است جمعيت فراواني را باسواد کند، امانتوانسته است، به آنها بگويد چه بخوانند. جي.تراولياناگر پي به شکوه و گستره خرد خويش ببريم هيچ گاه به گردن کشي روي نمي آوريم . حکيم ارد بزرگلباس قديمي را بپوشيد ولي کتاب نو بخريد. آستين فلپزهرگز هيچ هدفي را رها مکنيد، مگر اينکه ابتدا قدم مثبتي درجهت تحقق آن برداشته باشيد . آنتوني رابينزمهم نيست چه کسي هستيد ، چه شغلي داريد يا چگونه وقت خود را مي گذرانيد . هر روزه فرصت هاي بي شماري در اختيار داريد تا زندگي اطرافيان خود را از خود متاثر سازيد . چه آناني که مي شناسيد شان و چه آنان که برايتان بيگانه اند چگونه؟ به عشق و شور زندگي خويش اجازه دهيد خودش را ظاهر کند. از طريق کلمات ، چشمان ، اعمال ، و حتي با زبان بي زباني قلبتان. نمود و ظهور عشق و شور زندگي در شما دعوتي است از ديگران تا عشق و شور زندگي آنان نيز خود را نشان دهد . باربارا دي آنجليسپرداختن به ريشه ها ، کار ريش سفيدان و اهل دانش است . حکيم ارد بزرگکاميابي تنها در اين است که بتواني زندگي را به شيوه خودسپري کني. کريستوفرمورليسعادت عادت است آنرا پرورش دهيد. آلبرت هوبارهر چه بلند پروازتر باشيم به رازهاي کمتري بر مي خوريم . حکيم ارد بزرگدانشگاه تمام استعدادهاي افراد،ازجمله بي استعدادي آنهاراآشکارميکند. چخوفمعاشرت بر دانائي مي افزايد ولي تنهائي مکتب نبوغ است. گيبونصرفه جوئي خود يکي از منابع مهم درآمد است. الکساندردوماهمه ما نياز داريم که دائماٌ احساس رشد عاطفي و معنوي کنيم . اين غذايي است که روح ما به آن محتاج است . آنتوني رابينزرايزني که دوستان فراوان دارد تکيه گاه مناسبي نيست او گرفتار است و انديشه اش آزاد نيست . حکيم ارد بزرگشما قدرت و توان آن را داريد که زندگي اي رضايت بخش و سرشار از غناي روحي بيافرينيد شما توان آن را داريد که به زندگي خود معنا و هدفي برتر ببخشيد اين توان تنها در عشق و شور زندگي شما نهفته است . جرات و شهامت آن را به خود راه دهيد تا عشق و شور زندگي را با خود به هر کجا که مي رويد ببريد.جرات و شهامت آن را به خود راه دهيد تا عشق و شور و زندگي تان را به هر کس که خواستيد و دوست داشتيد نشان دهيد . باربارا دي آنجليسحوادث چون روزها سپري مي شوند. مثل افريقائيقانون اساسي هر کشور نماي ساختار آن سرزمين است و ناراستي آن ، سستي و پلشدي در پي دارد . حکيم ارد بزرگبهترين چاره غضب ، به تاخير انداختن آن است. سليکافرصت از دست مده ودر کارسستي مکن که ميوه آن ذلت است. فيثاغورثکوهستانها و دره هاي بي انتها در درون آدمها مي بينم . حکيم ارد بزرگتسليم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذير، مهمترين توشه سفر زندگي است. شوپنهاورشکست بايد انرژي خفته را بيدار کند.رومن رولانتنها پشيماني را بايد بخشيد که بر اشتباه خود آگاه شده و آن را بر زبان جاري مي سازد . حکيم ارد بزرگآنتوني رابينز : احساس قدرشناسي و سپاس رادر خود تقويت کنيد. اين عواطف از معنوي ترين احساسات ما هستيد و بيش از هر چيز، زندگي ما را پر بار مي سازند. با احساس شکر گزاري زندگي کنيد . آنتوني رابينزعشق همان چيزي است که به شما امکان مي دهد بارها و بارها متولد شويد . باربارا دي آنجليسابله ترين دوستان ما، خطرناک ترين دشمنان هستند.سقراطبزرگداشت توان نيروهاي جوان را نيز دو چندان مي کند . حکيم ارد بزرگخود را بزرگ شمردن نشانه بدبختي است. امرسوندانه خدمت نيکو بيفشان.يادگارهاي شيرين از آن بيرون خواهد آمد . مادام دوستاهلبهترين زمان براي رفع عواطف منفي هنگام بروز و احساس آنهاست. هنگامي که اين عواطف قدرت گرفتند، رفع آنها بسيار مشکلتر است. آنتوني رابينزنامدار کهن اسطوره و راهبر دوران هاست ، سرشت او با خوي مردم سرزمين خويش همگون است نه با سرشت فرمانروايان . حکيم ارد بزرگآن گاه هر کاري که از شما سر بزند سرشار از عشق و شور زندگي خواهد بود . باربارا دي آنجليسگنج هائي که در قلب هستند ، قابل سرقت نيستند. ضرب المثل روسيستايشگري هنر است هنري که با آن مي توان ناراست ترين آدميان را هم دلپسند نمود . حکيم ارد بزرگهر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر مي رسد. توماس کارلايلغذا را سبک کن تا ازمرض ايمن شوي . جالينوس حکيماگر زندگي با تو سرناسازگاري دارد تو با او سازش کن. اسپارتکيش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمي زند ، عمل مي کند. کن بلانچارددر برف ، سپيدي پيداست . آيا تن به آن مي دهي ؟ بسياري با نماي سپيد نزديک مي شوند که در ژرفناي خود نيستي بهمراه دارند . حکيم ارد بزرگاز زندگي خود لذت ببريد، بدون آنکه آنرا با زندگي ديگران مقايسه کنيد. کندورسهتصميم بگيريد که چه مي خواهيد و مشخص کنيد که چه عاملي مانع رسيدن به آن خواسته است. آنتوني رابينزهر چه بيشتر عشق بورزيد ، عشق و شور زندگي بيشتري به شما روي خواهد آورد . باربارا دي آنجليسطبيعت زنده و پوياست نکوداشت آن ، گرامي داشتن ريشه گاه آدميان است . حکيم ارد بزرگاگر همسر شما در اثر فشار کار ، سخنان دلسرد کننده اي مي گويد معني اش آن نيست که به آخر خط رسيده ايد . معني اش آن است که همسر مورد علاقه شما به محبت و حمايت بيشتري نياز دارد. آنتوني رابينزيکي از ناشناخته ترين لذتها در زندگي حرف زدن با خويشتن است. فرانسيس رواترمنشاء غم هاي گران را بيشتر در وجود خود جستجو کنيد تا در وجود ديگران . پل پوژهبي باک به آرمان خويش مي انديشد آرمان هويدا او را رويين تن مي سازد . حکيم ارد بزرگ

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 15:42 |

با گفتن واژه هايي همانند نمي توانم ! و يا نمي شود ! هر روز پس تر مي رويد . حکيم ارد بزرگاگر تا کنون به نصف آرزوهايتان رسيده ايد ، بدون ترديد زحمت شما دو برابر شده است . ايبسنخوش بين باشيد اما خوش بين دير باور. ساموئل اسمايلزآدمهاي بي مايه ، همگان را ابزار رسيدن به خواسته هاي خويش مي سازند . حکيم ارد بزرگکسي که از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد. اسپانيوليزينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي. افلاطونآتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . حکيم ارد بزرگآنان که به علم خود عمل نکنند مريض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. ديمقراطيسدانشگاه تمام استعدادهاي افراد ، از جمله بي استعدادي آنها را آشکار مي کند . آنتوان چخوفنگاه خردمندان به ريشه ها مي رسد و ديگران گرفتار نماي بيروني آن مي شوند . حکيم ارد بزرگخوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم ، اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم که در آرزوي آن باشيم . آنتوان چخوفبا مصلحت ديگران ازدواج کردن در جهنم زيستن است . شوپنهاورخرد ابتدا به انديشه پناه مي برد . حکيم ارد بزرگافراطي ترين صورت هيچ انگاري مي تواند اين ديدگاه باشد که همه باورها ؛ همهء چيزي را حقيقي انگاشتن ها لزوما" به خطا مي روند ؛ به اين علت ساده که هيچ دنياي واقعي در کار نيست . چنين است يک ظاهر دورنمايي که از درون ما سرچشمه گرفته است . فردريش نيچهخوشبين اظهار ميدادر که ما در بهترين دنياي ممکنه به سر مي بريم و بدبين بيمناک است که نکند سخن او راست باشد .برانچ کاملشورشهاي آدميان ، با بسامدهاي پر توان کيهاني خيلي زود به سامانه درست خويش باز مي گردد . حکيم ارد بزرگهنر کليد فهم زندگي است. اسکار وايلهتغيير دهنرگان اثر گذار در جهان کساني هستند که بر خلاف جريان شنا مي‌کنند. والترنيسخوشبختي توپي است که وقتي مي غلتد به دنبالش مي رويم و وقتي توقف مي کند به آن لگد مي زنيم . شاتو بريانهرگز نمى خواهم به واسطه محدوديت هايم، محدود شوم . باربارا استراسيندآدمهاي فرهمند به نيرو و توان خويش باور دارند. حکيم ارد بزرگاگر کسي نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته مي شود . حکيم بزرگمهرخوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم ، اما مي توانيم اين حق را به خود بدهيم که در آرزوي آن باشيم . آنتوان چخوفانديشه و انگاره اي که نتواند آينده اي زيبا را مژده دهد ناتوان و بيمار است . حکيم ارد بزرگاسرار شخص ، مانند زندانياني است که چون رها شوند تسلط بر آنها غير ممکن است . شوپنهاوراگر توانايي عالمان ايران را از جهان علم گرفته شود چيزي جز سياهي باقي نمي ماند . پور سيناآدمهاي فرهمند و خودباور بدنبال کف زدن ديگران نيستند آنها به شکوه و ارزش کار خود باور دارند . حکيم ارد بزرگوجود موانع ، تنهابه اين معني است که بايد عزم خود را براي رسيدن به هدفهاي ارزشمند، جزمتر کنيد . آنتوني رابينزبه دنبال نکات مثبت و نقاط قوت ديگران باشيد تا آن ها را پيدا کنيد. آن گاه ديگر بيست دقيقه با او باشيد يا بيست سال تفاوتي نخواهد داشت زماني را که در اين حال سپري کنيد ، با عشق سپري مي شود زيرا در تمام طول اين مدت شما در جست و جوي همين عشق بوديد و همين عشق بود که بدان دست مي يافتيد . باربارا دي آنجليستجربه ها درسهاي خويش را به هزار رنگ و گونه پديدار ساخته و ياور ما مي گردند . حکيم ارد بزرگتنها علاج‌ عشق‌، ازدواج‌ است‌. بوخوالدانسان همان چيزي است که باور دارد . آنتوان چخوفنقادي که در انتهاي ارزيابي خويش ، راه  درست را نشان نمي دهد ياوه گويي بيش نيست . حکيم ارد بزرگگاه لازم است که انسان ديدگان خود راببندد ، زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است . نيوتوننفرت همان خشم و غضب است که روي هم انباشته شده است . سيسرونگفتاري که موجب گسستن همبستگي کشور گردد ، ريشه در سخيفي انديشه گوينده آن دارد . حکيم ارد بزرگکسي که فکر نمي کند ، به ندرت دم فرو مي بندد . نيوتنهرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد. سيسرونبد انديشان و بد کرداران خيلي زود در آتش افکار و کردار اشتباهشان خواهند سوخت . حکيم ارد بزرگاگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج کنيم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت يک لبخند و يا نوازشي عاشقانه کنيم . شکسپيراستعداد در فضاي آرام رشد ميکند و شخصيت در جريان کامل زندگي . گوتهناداني ، خودخواهي به بار مي آورد . حکيم ارد بزرگبيش از هر چيز نخست بدان که چه ميخواهي . فوخبردن ، همه چيز نيست ، اما تلاش براي بردن چرا . لومبارديباور داشتن به پيروزي ، بسيار با ارزشتر از خود پيروزيست . حکيم ارد بزرگده چيز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهيده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدي که زر بر سپاه خويش نپراگند ، مرد سپاهي که از پيکار بهراسد ، دانشمندي که چون چيزي در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکي که خود بيمار و دردمند شود . تنک مايه اي که به دروغ به سرمايه و دارايي خويش نازد ، سفله اي که بر هر کس که چيزي دارد رشک برد ، خردمندي که زود خشم بود ، و به چيز کسان طمع ورزد ، کسي که رهنمايي از نادان اميد دارد ، و آنکه کارگاه و يا بنيادي عظيم را به کاهلي سپارد ، و بي خردي که خردجوي نباشد . حکيم بزرگمهرروزنامه شگفت انگيزترين عجايب جهان نوين است . خانواده اي که لااقل يک روزنامه را نخواند و در آن دقيق نشود در قرن نوزدهم زندگي نمي کند . برودوسدارايي ابزار است و ارزش نيست . حکيم ارد بزرگدل اهل دانش وقتي شاد مي گردد که بردبار بوده و مردم بي شرم را به خويش نزديک نکند. حکيم بزرگمهراگر خاموش بنشيني تا ديگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگويي و خاموشت کنند.سقراطگروهها و انجمن هاي مردمي ، توان و نيروي يک سرزمين هستند که بايد پاسشان داشت . حکيم ارد بزرگعادتمند کسي است که به مشکلات و مصائب زندگي لبخند بزند . شکسپيراز استثنائـات است که کسي را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چيزي را در ديگران دوست دارند که خود به آنها امانت مي دهند : خودشان را ، تفسير و برداشت خودشان را از او ... گوتهاگر شناخت زن و مرد نسبت به ويژگي هاي دروني و بيروني يکديگر بيشتر گردد کمتر دچار گسست مي شوند . حکيم ارد بزرگماهي و مهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو مي گيرند . اسپانيولياگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد که همه مي خواهند. زکرياي رازينخستين گام در راه پيروزي ، آموختن ادب است و نکو داشت ديگران . حکيم ارد بزرگچه قدر نشنيدن ها و نشناختن ها و نفهميدنها که به اين مردم آسايش و خوشبختي بخشيده است. علي شريعتينهال دوستي واقعي ، آهسته رشد مي کند. ژرژ واشنگتنيک اراده قوي بر هر سد و مانعي هر قدر هم قوي ، حتي بر زمان نيز غلبه مي کند. بالزاکگام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسيار سخت تر از هر کار ديگريست . حکيم ارد بزرگزناشويي عبارتست از سه هفته آشنايي ، سه ماه عاشقي ، سه سال جنگ و سي سال تحمل . ويليام تنانسان در همان لحظه که تصميم ميگيرد آزاد باشد آزاد است . والترآييني که آدمي را به گوشه نشيني وادار کند دوامي نخواهد داشت . حکيم ارد بزرگدر روز عشاق براي دوستت کارتي بفرست و روي آن بنويس : « از طرف کسيکه فکر ميکند تو بينظيري » . براونجريان زندگي چيزي جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست . مارک تواينهيچ هنجاري نمي تواند فراتر از جان بي گناهي باشد چه باژ باشد و چه غير آن . حکيم ارد بزرگآزادي متعلق به يک نفر نيست ، مال همه است . اسپنسرسخت ترين کارها ، يافتن رايزن است چرا که رايزنهاي بزرگ دور از ديدگان مردم ، در انديشه هاي دور در حال پروازند . حکيم ارد بزرگهر کس مرتکب اشتباهي شده ، اکتشافي هم نکرده است . گاليلهپاکدامني و استفامت از تمام پيمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکرمرد بزرگ دير وعده مي دهدو زود انجام مي دهد. کنفوسيوسبا ديگران آنگونه رفتار کن که ميخواهي با تو رفتار شود . براونکليد رازهاي بزرگ ، در ژرفاي کمي نيست . حکيم ارد بزرگلبخند، حتي زمانيکه بر لبان يک مرده مي نشيند ، بازهم زيباست . کريستيان بوبنهر شکست لااقل اين فايده را دارد که انسان يکي از راههايي را که به شکست خوردن منتهي مي شود را مي شناسد. لاورنسپنجره شناخت درست آدميان ، بازبيني زندگي نياکان آنهاست . حکيم ارد بزرگاگر جانبازي جوانان ايران نباشد نيروي دهها نادر هم به جاي نخواهد رسيد . نادر شاه افشارهميشه کساني از زندگي شکايت مي کنند که چيزهاي غير ممکن خواسته اند . رنانرايزن نبايد سودي روشني در راهي که نشان مي دهد داشته باشد . حکيم ارد بزرگبشريت آنقدر که از فکر حوادث ناراحت مي شود ، از خود آن حوادث زحمت نمي بيند . مونتيجريان زندگي چيزي جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست . مارک تواينفرمانبري بسيار کم خطرتر از فرمان راندن است . تامس ا کمپيسسياست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و راي از فقرا به بهانه حفاظت هرکدام از اين دو دسته از ديگري مي باشد . اسکار آمرينگربي گمان اولين باژ ، آخرين باژ نخواهد بود . حکيم ارد بزرگانسان بر اثر نداشتن حوصله کارش به طلاق مي کشد و بر اث نداشتن حافظه دوباره ازدواج مي کند . مارسل گرانشوآزادي اين نيست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادي حقيقي قدرتي است که شخص را مجبور به انجام وظايف خود مي کند . ماکدونالبازده ساختار بيمار ، درد و سياهي ست . حکيم ارد بزرگتواضع بي جا آخرين حد تکبر است . لابرويرصاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند . امرسوناز دشمن بزرگ نبايد ترسيد اما بايد از صوفي منشي جوانان واهمه داشت . جواني که از آرمانهاي بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نيست بلکه باري به دوش هموطنانش است. نادر شاه افشارخرد برترين هديه آسماني است . حکيم فردوسي خردمندنکات سخت هم اساسي ساده دارند . حکيم ارد بزرگبهاي عشق چيست بجز عشق ؟ . ماري لولادروغ آيين اربابان و بردگان و حقيقت خداي انسانهاي آزاد است . ماکسيم کورگيهمه ادعاي رفاقت مي کنند ، اما کسي که که آن را ثابت مي کند رفيق حقيقي است. ماکسيم کورگيبه کوهستان مي نگرم ، درونم سرشار از نيرو مي شود کوهها سر فرود مي آورند ، و مي گويند : باز ما را درخواهي نورد . حکيم ارد بزرگتمام چيزى که خدا از بشر مى خواهد يک قلب آرام است . ميستر اکهارتدانايي توانايي به بار مي آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان مي سازد . حکيم فردوسي خردمندانسان ها به نسبت هر ظرفيتي که براي کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربي که اندوخته اند . برنارد شاوانسان ها مانند خطوط انگشتان هيچ کدام به هم شبيه نيستند اديسونمردآن است که هر بار او را بيازمايند زودجوش بي غش تر از پيش ار بوته ي آزمون بيرون آيد . رومن رولانپشيماني، اولين گام براي پوزش است . حکيم ارد بزرگمردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر مي شويم عظمت آن ها بيشتر آشکار مي گردد . لرد جوينمي گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را به آتش هيجان ها نسوزان . مثل انگليسيمردان بلند نام و با افتخار هرگز نمي ميرند زيرا که گوهرشان قلوب نسل هاي آينده است . توسيديداز پس پشيماني مي توان راههاي تازه ايي را براي نجات يافت . حکيم ارد بزرگمردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند . گوتهمرد خشمگين پر از زهر است و زندگي را زهرآگين مي کند . کنفوسيوسبزرگداشت ، دروازه اي از بهشت است . حکيم ارد بزرگمرد عاقل کسي است که کم گويد و زياد شنود . سقراطمرد اصيل اگر ذليل بشود رذيل نمي شود . رومن رولانمرد کامل آن است که دشمنان از او در امان زيست کنند نه آن که دوستان از او هراسان باشند . سقراط+ نوشته شده توسط شهرناز میران در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 15:41 |

 

بخش نخست سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش دوم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش سوم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش چهارم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش پنجم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش ششم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش هفتم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش هشتم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش نهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش دهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش يازدهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش دوازدهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش سيزدهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش چهاردهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش پانزدهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش شانزدهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش هفدهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش هيجدهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش نوزدهم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا

بخش بيستم سخنان بزرگان جهان ، جملات زيبا


 

 دوستان خوبم سلام

ببخشید کمی دیر شد آخه متن کتاب بسیار با ارزش آرمان نامه به تکست تبدیل نمی شد چون آنچه من داشتم نسخه پی دی اف بود

دیروز در سایتی از خانم مهرناز کریمی متن تایپ شده کتاب آرمان نامه را دیدم

بدون تعلل کل سایتشون رو تخلیه کردم اینجا

امیدوارم خدا منو ببخشه

همه اش تغصیر شماست که از من کتاب رو خواستید !

بگذریم این هم کتاب :کتابهای کمی هستند که تاثیر گذاریشان ادامه دار است من فکر می کنم آرمان نامه کتابیست که از نسل ما برای نسل های آینده باقی خواهد ماند همانگونه که کلیله و دمنه و یا شاهنامه و بوستان و گلستان باقی ماندند .
این کتاب که به زحمت آقای همدانی جمع آوری شده ، مجموعه مدونی است از سخنان حکمت آموز ارد بزرگ . آرمان نامه آرمان مردم ایران است . مردمی که پاکند و دل در هوای میهن دارند .
برای دانلود و دریافت کتاب نفیس آرمان نامه که در بر گیرنده اندیشه های ارد بزرگ است اینجا کلیک کنید

برای دانلود کتاب به این آدرس مراجعه کنید :  http://persiandrive.net/630635

فرمت : PDF

حجم : 360 کیلوبایت

تعداد فصل ها : 113 فرگرد

تعداد جملات : 745 فرمان

تعداد صفحات : 141 برگبرای مطالعه کتاب به این آدرسهای زیر مراجعه کنید : 


 1. فرگرد  آرمان
 2. فرگرد عشق
 3. فرگرد رنج و سختی
 4. فرگرد گیتی
 5. فرگرد  سرپرست
 6. فرگرد پیشوا
 7. فرگرد  کودکی
 8. فرگرد سیاست
 9. فرگرد مردان و زنان کهن
 10. فرگرد  برآزندگان
 11. فرگرد  اسطوره
 12. فرگرد فرزند
 13. فرگرد فرمانروا
 14. فرگرد  انتخابات
 15. فرگرد ریش سفید
 16. فرگرد میهن
 17. فرگرد سرآمدان
 18. فرگرد پیران
 19. فرگرد دشمنی
 20. فرگرد تندرستی
 21. فرگرد ادب
 22. فرگرد باران
 23. فرگرد روزهای سخت
 24. فرگرد بخشندگی
 25. فرگرد گردن کشی
 26. فرگرد ریشه ها
 27. فرگرد راز
 28. فرگرد رایزن
 29. فرگرد باژ
 30. فرگرد ساختار
 31. فرگرد کوهستان
 32. فرگرد پشیمانی
 33. فرگرد بزرگداشت
 34. فرگرد نامداری
 35. فرگرد ستایشگر
 36. فرگرد خود
 37. فرگرد طبیعت
 38. فرگرد بی باکی
 39. فرگرد پیوند
 40. فرگرد فریاد
 41. فرگرد اندیشمندان
 42. فرگرد آموزگار
 43. فرگرد خرد و دانش
 44. فرگرد آغاز
 45. فرگرد پیمان
 46. فرگرد بدگویی
 47. فرگرد هنجارها
 48. فرگرد خنده
 49. فرگرد شایستگان
 50. فرگرد هیچ
 51. فرگرد آینده یک نظام سیاسی
 52. فرگرد فروتنی
 53. فرگرد بخت
 54. فرگرد انتقام
 55. فرگرد ترس
 56. فرگرد خوار نمودن
 57. فرگرد فریب
 58. فرگرد آگاهی
 59. فرگرد آدمی
 60. فرگرد نابودی
 61. فرگرد پیشرفت
 62. فرگرد آدمیان
 63. فرگرد بردباری
 64. فرگرد راه
 65. فرگرد خویش
 66. فرگرد سکوت و خموشی
 67. فرگرد نگاه
 68. فرگرد اندیشه
 69. فرگرد سامان
 70. فرگرد باور
 71. فرگرد زیبایی
 72. فرگرد دیگران
 73. فرگرد تجربه
 74. فرگرد ارزیابی و نقد
 75. فرگرد کشور
 76. فرگرد بد اندیش
 77. فرگرد نادان
 78. فرگرد آرامش
 79. فرگرد کار
 80. فرگرد تنهایی
 81. فرگرد راستی و ناراستی
 82. فرگرد اندیشه همگانی
 83. فرگرد رسانه
 84. فرگرد امید
 85. فرگرد سخن
 86. فرگرد تلاش
 87. فرگرد فرهنگ
 88. فرگرد اندیشه
 89. فرگرد شکست
 90. فرگرد جهان
 91. فرگرد اشک
 92. فرگرد سفر
 93. فرگرد  پندار
 94. فرگرد استاد
 95. فرگرد هنر
 96. فرگرد روان
 97. فرگرد ستیز
 98. فرگرد  آزادی
 99. فرگرد همسر
 100. فرگرد گذشت و بخشش
 101. فرگرد خودبینی و غرور
 102. فرگرد سرنوشت
 103. فرگرد  شادی
 104. فرگرد شناخت
 105. فرگرد گزینش
 106. فرگرد آرزو
 107. فرگرد توانایی
 108. فرگرد صوفی گری
 109. فرگرد دوستی
 110. فرگرد اندرز
 111. فرگرد زندگی
 112. فرگرد پرسش
 113. فرگرد خردمند+ نوشته شده توسط شهرناز میران در پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت 15:50 |
فرگرد استادشاگردانی که بدون نوآوری ! همواره سخن استاد خویش را تکرار می کنند  هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی ، ارمغان نمی آورند . ارد بزرگ


ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است . ارد بزرگ


بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست . ارد بزرگ


دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . ارد بزرگماخذ : کتاب آرمان نامه
http://7645.blogsky.com

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ و ساعت 1:34 |
هنر از دیدگاه ارد بزرگهنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر  با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست . ارد بزرگ


اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند . ارد بزرگ


در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند . ارد بزرگ


شناور بودن خرد آدم در جهان احساس  به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . ارد بزرگ


آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است. ارد بزرگ


هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . ارد بزرگماخذ : کتاب آرمان نامه
http://7645.blogsky.com

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ و ساعت 1:33 |
فرگرد روانسوار بر روان خویشتن خویش باشید ، پادشاهی بر سپاهی بی گزند ، اگر نگاهتان بر بوسه گاه زمین آسمان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند .  ارد بزرگ


ناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش زنده نگاه داریم !.  ارد بزرگ


سرزمین روان ما بسیار بزرگتر و باشکوه تر از جهان پیرامون ماست . کسانی را  بدان راه دهیم  که سزاوار آن باشند .  ارد بزرگ


روان دانایان فربه تر از دیگران است این نیرویست که دانش به آنها بخشیده است . ارد بزرگ


بدن ایستگاه روان نیست. بدن هدیه و ابزار روان است . ارد بزرگ


گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.  ارد بزرگ


پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد . ارد بزرگ


برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش . ارد بزرگ


نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی . ارد بزرگ


هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهای روانیتان نیز  . ارد بزرگ


در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری . ارد بزرگ


خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست . ارد بزرگ


برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو . ارد بزرگ


روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند . ارد بزرگ


اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .  ارد بزرگماخذ : کتاب آرمان نامه
http://7645.blogsky.com

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ و ساعت 1:33 |
فرگرد ستیزستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد . ارد بزرگ


بسیاری از ستیز ها ، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی ست . ارد بزرگ


برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم .  ارد بزرگ


مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد . ارد بزرگ


آنهایی که آمادگی برای پاسخگویی به تجاوز دشمن را با گفتن این سخن که : ” جنگ بد است و باید مهربان بود ، درگیری کار بدیست”  را رد می کنند ، ساده لوحانی هستند که خیلی زود در تنور دشمن خواهند سوخت . ارد بزرگ


بدخو ، عمرش کم است . ارد بزرگماخذ : کتاب آرمان نامه
http://7645.blogsky.com

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ و ساعت 1:32 |
فرگرد  آزادیآزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست. ارد بزرگ


رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی . ارد بزرگماخذ : کتاب آرمان نامه
http://7645.blogsky.com

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ و ساعت 1:31 |
جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .  ارد بزرگ


همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی . ارد بزرگ


گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد . ارد بزرگ


مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ،  به اشک به دنبالش خواهد دوید . ارد بزرگماخذ : کتاب آرمان نامه
http://7645.blogsky.com

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ و ساعت 1:17 |

فرگرد گذشت و بخششبا گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید . ارد بزرگ


بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد . ارد بزرگ


راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش . ارد بزرگماخذ : کتاب آرمان نامه
http://7645.blogsky.com

+ نوشته شده توسط شهرناز میران در دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ و ساعت 1:17 |